Opzegbrief

alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Op deze pagina treft u een voorbeeld opzegbrief. Wanneer u een abonnement heeft en deze wil opzeggen, doet u dat meestal schriftelijk middels een brief/ mail. Op de website, of bij een medewerker van het bedrijf kunt u nagaan wat de opzegprocedure is. Of u eventueel telefonisch kunt opzeggen, via de mail, of via de post. Wanneer u via de post dient op te zeggen is het aan te raden om te zorgen dat u de brief aangetekend verstuurd. Bij een telefonische opzegging, krijg u veelal een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Houd goed in de gaten dat u inderdaad de bevestiging krijgt, zodat uw abonnement niet onverwachts en ongewild door blijft lopen. 

Voorbeeld Opzegbrief

Uw naam

Uw adres, straat en huisnummer

Uw adres, postcode en plaats

 

Bedrijfsnaam

T.a.v. de heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

Adres ontvanger, straat en huisnummer

Adres ontvanger, postcode en plaats

 

 

Plaats en datum

 

Betreft: Opzeggen abonnement __(nummer van het abonnement)

 

 

Geachte heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

 

 

Middels dit schrijven wil ik u kenbaar maken dat ik per __(datum van de opzegging) mijn abonnement wil opzeggen. Het kenmerk van mijn abonnement is __ (nummer/ kenmerk van uw abonnement). Ik heb 3 jaar lang met plezier gebruik gemaakt van jullie diensten. De reden van mijn opzegging is ___(omschrijving van de reden van uw opzegging). Ik zal uw diensten zeker aanbevelen aan mijn omgeving. 

 

Op uw website heb ik gelezen dat er bij opzegging een opzegtermijn geldt van __ (opzegtermijn). Daarom ga ik ervan uit dat mijn abonnement zal zijn beëindigd per __(datum van de beëindiging van uw abonnement). 

 

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Deze brief kunt u sturen naar bovenstaand adres. 

 

In afwachting van uw reactie,

 

Met vriendelijke groet,

 

(Uw handtekening)

 

(Uw naam)

Download de voorbeeld opzegbrief

Download hieronder de voorbeeld opzegbrief in Word. 

9.Opzegbrief

Download de voorbeeld opzegbrief in Word. 

Zie ook de voorbeeld opzegbrief werk. 


Brief opmaak

Elke brief heeft een standaard opbouw. Bij een Nederlandse officiële brief is de opbouw als volgt:

De naam, NAW gegevens van de verzender. Als je gebruik maakt van zakelijk briefpapier, kan je dit onderdeel overslaan omdat de NAW gegevens al op het papier voorgedrukt zijn. Als dit niet het geval is vermeld je bovenaan de brief je eigen naam en NAW gegevens.

De naam, NAW gegevens van de ontvanger. Deze gegevens vermeld je onder je eigen NAW gegevens, of in het geval van voorbedrukt bedrijfspapier staan deze gegevens bovenaan het document. Wanneer je een enveloppe met venster gebruikt, zal je de tekst op de juiste plek moeten zetten zodat ze zichtbaar zijn in het venster. Vaak is dat 4 tot 6 enters vanaf de bovenkant van de pagina.

Plaats en datum. Op elke officiële brief worden de plaats (waarvan de brief wordt gestuurd) en de datum (dagtekening) vermeld. Dit ziet er als volgt uit: Plaats, 00-00-0000 of Plaats 00 maand 0000. Je kunt er dus voor kiezen om de datum in enkel getallen weer te geven, of de maand voluit te schrijven. Bij een Nederlandse brief schrijf je de maand altijd met een kleine letter, bij een Engelse brief schrijf je de datum met een hoofdletter.

Betreft/ onderwerp. Hier vermeld je het onderwerp van de brief. Dat kan bijvoorbeeld zijn “opzeggen abonnement”, “aanvraag prijsopgave”, “offerte met nummer 0000”, of bijvoorbeeld een referentienummer zoals een klantnummer.

Aanhef. De aanhef van de brief is afhankelijk van het karakter van de brief en de informatie die je tot je beschikking hebt. Zo is de aanhef bij een formele brief over het algemeen “Geachte”- gevolgd door de naam en bij een niet formele brief “Beste”- gevolgd door de naam. Lees meer over de aanhef van een zakelijke brief.

1e alinea. In de eerste alinea geef je in het kort aan waar de brief over gaat.

2e alinea en vervolg. In de vervolgalinea(s) schrijf je de inhoud van de brief. Geef op een heldere manier aan wat je wil overbrengen. Maak de zinnen niet te lang en zorg ervoor dat je to the point blijft. Lees de inhoud van je brief goed na en check of alles duidelijk is voor de ontvanger. Laat in een zakelijke brief emoties achterwege en gebruik geen vage teksten.

Slotalinea. In de laatste alinea kan je een korte opsomming geven van de inhoud, of kan je een reactie vragen. De inhoud van de slotalinea hangt af van het karakter van de brief. Als je bijvoorbeeld een abonnement opzegt, kan je in de laatste alinea vragen om een bevestiging van je opzegging.

Afsluiting. De afsluiting van je brief bestaat uit de groet, gevolgd door je naam en handtekening. Bij een formele brief wordt als groet vaak “Met vriendelijke groet” gebruikt. Er zijn ook andere manieren om de groet weer te geven. Lees meer over de afsluiting van een Nederlandse brief.

9.Opzegbrief-2

Tips bij de opzegbrief

Zorg ervoor dat u van te voren heeft bekeken welke opzegtermijn geldt bij het bedrijf waar u de diensten afneemt. Het kan zijn dat er wordt gevraagd voor het einde van de maand op te zeggen. 

Lijkt de opzegtermijn van dit bedrijf in uw ogen erg lang? Dan kunt u nagaan wat de wettelijke opzegtermijn is. Lees meer over het opzeggen van abonnementen. 

Vermeld uw volledige NAW gegevens in de brief en zorg ervoor dat u uw abonnement referentie of kenmerk erin vermeldt. Zo heeft het bedrijf direct alle informatie en loopt het  opzeggen van uw abonnement geen onnodige vertraging op. 

Stuur de brief per gewone post en aangetekende post. Zo voorkomt u dat er onduidelijkheid over de opzegging kan ontstaan. 

Bekijk ook de andere voorbeeld brieven op deze website of op de site van de consumentenbond of op de website van topvoorbeelden.com

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's