Opzegbrief

Op deze pagina treft u een voorbeeld opzegbrief. Wanneer u een abonnement heeft en deze wil opzeggen, doet u dat meestal schriftelijk middels een brief/ mail. Op de website, of bij een medewerker van het bedrijf kunt u nagaan wat de opzegprocedure is. Of u eventueel telefonisch kunt opzeggen, via de mail, of via de post. Wanneer u via de post dient op te zeggen is het aan te raden om te zorgen dat u de brief aangetekend verstuurd. Bij een telefonische opzegging, krijg u veelal een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Houd goed in de gaten dat u inderdaad de bevestiging krijgt, zodat uw abonnement niet onverwachts en ongewild door blijft lopen. 

Voorbeeld Opzegbrief

Uw naam

Uw adres, straat en huisnummer

Uw adres, postcode en plaats

 

Bedrijfsnaam

T.a.v. de heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

Adres ontvanger, straat en huisnummer

Adres ontvanger, postcode en plaats

 

 

Plaats en datum

 

Betreft: Opzeggen abonnement __(nummer van het abonnement)

 

 

Geachte heer/ mevrouw (achternaam contactpersoon)

 

 

Middels dit schrijven wil ik u kenbaar maken dat ik per __(datum van de opzegging) mijn abonnement wil opzeggen. Het kenmerk van mijn abonnement is __ (nummer/ kenmerk van uw abonnement). Ik heb 3 jaar lang met plezier gebruik gemaakt van jullie diensten. De reden van mijn opzegging is ___(omschrijving van de reden van uw opzegging). Ik zal uw diensten zeker aanbevelen aan mijn omgeving. 

 

Op uw website heb ik gelezen dat er bij opzegging een opzegtermijn geldt van __ (opzegtermijn). Daarom ga ik ervan uit dat mijn abonnement zal zijn beĆ«indigd per __(datum van de beĆ«indiging van uw abonnement). 

 

Graag ontvang ik van u een schriftelijke bevestiging van mijn opzegging. Deze brief kunt u sturen naar bovenstaand adres. 

 

In afwachting van uw reactie,

 

Met vriendelijke groet,

 

(Uw handtekening)

 

(Uw naam)

Download de voorbeeld opzegbrief

Download hieronder de voorbeeld opzegbrief in Word. 

Download de voorbeeld opzegbrief in Word. 

Zie ook de voorbeeld opzegbrief werk. 


Tips bij de opzegbrief

Zorg ervoor dat u van te voren heeft bekeken welke opzegtermijn geldt bij het bedrijf waar u de diensten afneemt. Het kan zijn dat er wordt gevraagd voor het einde van de maand op te zeggen. 

Lijkt de opzegtermijn van dit bedrijf in uw ogen erg lang? Dan kunt u nagaan wat de wettelijke opzegtermijn is. Lees meer over het opzeggen van abonnementen. 

Vermeld uw volledige NAW gegevens in de brief en zorg ervoor dat u uw abonnement referentie of kenmerk erin vermeldt. Zo heeft het bedrijf direct alle informatie en loopt het  opzeggen van uw abonnement geen onnodige vertraging op. 

Stuur de brief per gewone post en aangetekende post. Zo voorkomt u dat er onduidelijkheid over de opzegging kan ontstaan. 

Bekijk ook de andere voorbeeld brieven op deze website of op de site van de consumentenbond