Zakelijke brief Duits

De zakelijke brief Duits kan voor een groot deel vergeleken worden met de Nederlandse en Engelse zakelijke brief.

Hieronder zullen we alle onderdelen van de Duitse brief aangeven, vermelden we voorbeeldzinnen en onderaan staat een voorbeeld van een Duitse brief.


alle-voorbeeld-brieven-button-donker

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld contracten en overeenkomsten. Als je juridisch advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een overeenkomst, schakel dan een advocatenkantoor in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde advocaat kan je verder helpen met het opstellen van je contracten en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Voorbeeld Zakelijke brief Duits

Zakelijke brief Duits


Opmaak Duitse brief

In het algemeen is het bij een zakelijke brief Duits van belang dat u de helder en duidelijk schrijft. Zeker als u in een andere taal schrijft is het van belang om goed te controleren of u de juiste woorden en woordvolgorde gebruikt.


In Word kunt u de taal instellen en zorgen dat uw tekst op spellingfouten wordt gecontroleerd. Maak de brief niet langer dan nodig. Vervolgens heeft de Duitse brief net zoals de Nederlandse en Engelse zakelijke brief een standaard opmaak. De Duitse brief heeft de volgende opmaak.


Zakelijke Brief Duits - Adres afzender

Bovenaan de brief vermeldt u uw eigen adres. Dit is het adres waar de ontvanger een reactie naartoe kan sturen. Wanneer u gebruik maakt van briefpapier met uw bedrijfsgegevens kunt u dit onderdeel laten vervangen. Uw adres staat in dat geval ergens anders al vermeld.


Zakelijke Brief Duits - Naam en Adres ontvanger

Het adres van de afzender wordt gevolgd door de naam en het adres van de ontvanger. Wanneer u gebruik maakt van vensterenveloppen is het van belang om deze gegevens van de ontvanger op de juiste plek voor het venster te plaatsen.


Zakelijke Brief Duits - Datum en Plaats

Na de adresgegevens volgt de datum. De datum kan aan de linkerkant of aan de rechterkant worden vermeld. Beide kanten zijn goed.


Zakelijke Brief Duits - Betreft

Hier geeft u het onderwerp van de brief weer.

Betreff: (onderwerp brief)


Zakelijke Brief Duits - De aanhef

De aanhef is een belangrijk onderdeel van de brief. Welke aanhef u gebruikt hangt af van uw relatie met de ontvanger van de brief. De aanhef kan van erg formeel naar zeer informeel. Hieronder staan voorbeelden van de aanhef Zakelijke brief Duits, Aflopend van zeer formeel naar zeer informeel.

 

Sehr geehrte Damen und Herren (Geachte meneer, mevrouw)

Sehr geehrter Herr (Geachte meneer)

Sehr geehrte Frau (Geachte mevrouw)

 

U kunt achter geehrter Herr en geeerter Frau de achternaam van de persoon in kwestie vermelden indien deze bekend is. Bijvoorbeeld Sehr geehrter Herr Jansen.


Zakelijke Brief Duits - Inhoud van de Zakelijke Duitse brief

In de inhoud start u met de inleidende alinea. Hierin geeft u een korte inleiding van de brief.

Een verschil met de Nederlandse taal is dat bij de Duitse zakelijke brief de eerste alinea begint met een kleine letter.

 

Als voorbeeld:

wir schreiben Ihnen bezüglich: Namens uw bedrijf schrijft u formeel

wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit: Namens uw bedrijf schrijft u formeel in verband met

bezug nehmend auf: Met betrekking tot

in Bezug auf: ten aanzien van

ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen: dit schrijft u als u iets wil navragen.

U geeft in de eerste alinea dus in de eerste zin aan wat het doel is van de brief.

 

De inleiding wordt gevolg door de inhoud van de brief. Dit kan uiteraard van alles zijn. De alinea of ​​alinea's in het midden van de brief moeten de relevante informatie bevatten waarom u de brief stuurt. Zorg er voor dat u  bij de essentie blijft en zich dus richt op enkel de relevante informatie.

 

U kunt de inhoud van de brief eindigen met wat u als vervolg verwacht, of wat de ontvanger bij vervolg zou kunnen doen. Bijvoorbeeld bij een informatieaanvraag. Hieronder twee voorbeeldzinnen voor het geval u een antwoord verwacht van de ontvanger van uw brief.

 

Könnten Sie mir bitte so bald wie möglich antworten?

Wir hoffen auf eine baldige Antwort.

Zakelijke Brief Duits - Afsluiting

De afsluiting van een Duitse brief is wederom afhankelijk van hoe formeel het schrijven is. We geven hieronder een 2 mogelijkheden. Uiteraard is het van belang dat de aanhef en de afsluiting van de brief op elkaar afgestemd zijn. Een formele aanhef vraagt om een formele afsluiting.

 

Hochachtungsvoll: Hoogachtend

mit freundlichen Grüßen: Met vriendelijke groet


Zakelijke Brief Duits - Ondertekening

Onderaan de brief schrijft u uw naam en indien van toepassing uw bedrijfsnaam. Nadat u de brief heeft geprint plaatst u uw handtekening onderaan de brief. Het kan uiteraard ook zo zijn dat u de brief digitaal verstuurd en gebruik maakt van een digitale handtekening.


Zakelijke brief Duits - Bijlage (optioneel)

Het kan zijn dat u een bijlage meestuurt met de brief. In dat geval vermeldt u dit onderaan de pagina: Anlage: Sie finden Einzelheiten über

Anlage: Anbei senden wir Ihnen


Zakelijke Brief Duits: Voorbeeldzinnen

Vielen Dank für Ihren Brief vom (datum): Hartelijk dank voor uw brief d.d.

Ihren Brief vom (datum) habe ich erhalten: Uw brief van (datum) heb ik ontvangen

Wäre es möglich, dass Sie: Is het mogelijk dat u

Ich möchte Sie bitten, mir Informationen zu schicken über: Ik wil u vragen informatie te sturen overVoornaam, achternaam

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer


Bedrijfsnaam

T.a.v. contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

 

Plaats, datum

Betreff: Deutsche Job


Sehr geehrter Herr / Frau,

 

nach dem Leerstand ______, Ich möchte sagen, dass ich sehr daran interessiert sind. Die Funktion passt sehr gut mit meiner Erfahrung und Wissen. Ich habe viel Erfahrung in _______.

 

In meiner Karriere habe ich viel Führungserfahrung gewonnen, Teams von bis zu 25 Mitarbeiter. Die Fähigkeiten, die ich hiermit Engagement sind: deliberativen, anregend, kollegial, kooperativ, und gegebenenfalls Handeln. Beratung und Arbeitsleistung gehörte meinem Job. Kontakte mit Kunden, Lieferanten und Träger sind offensichtlich. Darüber hinaus bin ich einfallsreich und Ergebnis in meiner Arbeit ausgerichtet.

 

In diesem Moment bin ich auf der Suche nach einem Job, wo ich Meine Fähigkeiten und Erfahrungen voll und ganz einzusetzen kann. Für weitere Informationen über meine Arbeitserfahrung und eine erfolgreiche Ausbildung verweise ich auf meinen Lebenslauf.

 

Ich mag meine Anwendung und weitere Erfahrungen in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen zu beleuchten.

  

Mit freundlichen Grüßen,

  

Naam, achternaam

 

 Anhang: Lebenslauf


You might like these

 • Brief opmaak, hoe ziet de opmaak van een zakelijke brief eruit? Bekijk hier een duidelijke opmaak van een zakelijke brief, met verschillende gratis voorbeelden.

  Brief opmaak

  Brief opmaak, hoe ziet de opmaak van een zakelijke brief eruit? Bekijk hier een duidelijke opmaak van een zakelijke brief, met verschillende gratis voorbeelden.

 • Snel Eenvoudig een brief voorbeeld downloaden in Word

  brief voorbeeld

  Snel Eenvoudig een brief voorbeeld downloaden in Word

 • Formele Brief, bekijk en download de verschillende voorbeelden van een zakelijke brief.

  formele brief

  Formele Brief, bekijk en download de verschillende voorbeelden van een zakelijke brief.

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's