Contracten

Hier vindt u diverse model contracten en overeenkomsten. 

Model huurovereenkomst

Een huurovereenkomst van een woonruimte wordt afgesloten wanneer een partij een woonruimte huurt van een andere partij. Deze overeenkomst en de voorwaarden die er gesteld worden, worden in het contract uiteen gezet.

Model huurcontract 1

Model huurcontract 2

Model contract lening

Wanneer een partij een bedrag leent van een andere partij, wordt een contract hiervoor opgesteld. In het contract worden de afspraken vermeld met betrekking tot het bedrag, de terugbetaling, de rente, enzovoorts.

Model overeenkomst lening 1

Model overeenkomst lening 2 

Overeenkomst Betalingsregeling

Voorbeeld bruikleenovereenkomst

Overeenkomst uitlenen materiaal

Model Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen een werkgever en een werknemer. In de arbeidsovereenkomst worden de afspraken tussen de partijen vermeld, zoals de datum waarop de overeenkomst wordt aangegaan, wat de functie inhoudt en voor hoe lang de overeenkomst wordt aangegaan. 

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten:


Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd houdt in dat er een begin en een einddatum van de arbeidsrelatie wordt afgesproken.

Model arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Geheimhoudingsverklaring


Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, wordt er geen einddatum afgesproken tussen de werkgever en de werknemer. 

Model arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd 1

Model arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd 2


Oproepcontract

Een oproepcontract is voor werknemers die tijdens pieken, op oproepbasis werkzaamheden verrichten. Lees hier over de soorten oproepcontract

Model oproep contract

0 uren contract


Parttime contract

Een parttime contract is voor werknemers die voor een aantal uur in de week werkzaamheden binnen een dienstverband zullen verrichten voor een werkgever. 

Model parttime contract


Stage contract

In een stage contract worden de afspraken tussen de stagegever en stagiaire uiteengezet.

Model stage contract


Beëindigingsovereenkomst

Een beëindigingsovereenkomst wordt gemaakt wanneer werkgever en werknemer, met wederzijds goedkeuren, het contact wensen te beëindigen. 

Model beeindigingsovereenkomst

Voorbeeld Vaststellingsovereenkomst


Overeenkomst Opleiding

Een overeenkomst opleiding wordt gemaakt wanneer werkgever en werknemer, afspraken maken over het volgen en financieren van de opleiding van de werknemer.  

Model overeenkomst opleiding


Gebruiksovereenkomst

Een gebruiksovereenkomst wordt gemaakt wanneer werkgever aan werknemer een gebruiksvoorwerp in bruikleen geeft.   

Model gebruiksovereenkomst laptop

Model gebruiksovereenkomst telefoon

Gebruiksovereenkomst telefoon

Voorbeeld telefooncontract


Addendum Arbeidsovereenkomst

Een addendum arbeidsovereenkomst wordt gemaakt wanneer de werkgever en werknemer aanvullende afspraken maken op de arbeidsovereenkomst. 

Addendum arbeidsovereenkomst

Concurrentiebeding


Opzeggen/ verlengen contract

Contract verlengen

Contract opzeggen

Model ZZP contract

Een ZZP contract wordt opgesteld wanneer iemand vanuit een zelfstandige basis, werkzaamheden voor een partij gaat uitvoeren. In het contract worden de afspraken vastgesteld. Een ZZP contract kan op basis van uren zijn, of voor de duur van een bepaald project. 

Model ZZP contract 1

Model ZZP contract 2

Model ZZP contract 3

Overeenkomst onderaanneming

Overeenkomst van Opdracht ZZP

Model werknemers contracten

Gebruiksovereenkomst Telefoon

Hier treft u een model gebruikers overeenkomst van een mobiele telefoon. U  kunt de mobiele telefoon vervangen voor bijvoorbeeld een laptop of gereedschap. Wanneer u een werknemer of een collega iets in bruikleen geeft, wordt een gebruikers overeenkomst opgesteld. 

model mobiele telefoon contract


Afstandsverklaring Pensioen

Zie hier een voorbeeld van een afstandsverklaring pensioen

Model leaseovereenkomst

Een leaseovereenkomst wordt opgesteld wanneer een partij met een andere partij een leasing overeenkomt. De nadere afspraken met betrekking tot de vergoeding en de voorwaarden, worden in het contract uiteengezet.

Model leaseovereenkomst

Verbod privégebruik auto

Voorbeeld tijdelijke leaseovereenkomst

Model geheimhouding

Hier treft u de volgende documenten met betrekking tot geheimhouding:

Overeenkomst Engels

Hier treft u Engelse voorbeeld overeenkomsten:

Overeenkomst Engels bruikleen

Voorbeeld overeenkomst Engels 

Overeenkomst Engels ZZP

Model managementovereenkomst

In een managementovereenkomst worden de afspraken met betrekking tot het management uiteengezet. De operationele zaken worden in dit contract uiteengezet. 

Model managementovereenkomst

Ga naar boven op de pagina model contracten