Voorbeeld Klachtenbrief

Ga terug naar voorbeeld brief


Op deze pagina treft u een voorbeeld klachtenbrief. Klachtenbrieven verstuurd u wanneer u een klacht heeft over  bijvoorbeeld een bepaalde dienst of een product. Een klacht kunt u in eerste instantie mondeling doen, bijvoorbeeld via de telefoon of in de winkel en wanneer er niet (naar tevredenheid) gereageerd is kunt u een klachtenbrief sturen. U kunt er ook voor kiezen om direct een klacht schriftelijke in te dienen.Afhankelijk van de organisatie waar u de klacht in gaat dienen, kan het zijn dat er bepaalde klachten procedures gelden. Bekijk daarom eerst de website van de organisatie waar u de klacht in gaat dienen. Hierop zal, indien aanwezig, de klachten procedure vermeld staan. Organisaties met een bepaald keurmerk moeten doorgaans via een procedure de klacht in behandeling nemen. U kunt dit ook op de website van de betreffende organisatie terug vinden.In een klachtenbrief staat minimaal de volgende informatie:

  • Inhoud van de klacht;
  • Vraag om schriftelijke reactie;
  • Uw NAW gegevens en contactgegevens;
  • Kopieën van eventuele stukken;

 

Tips

  • Zorg ervoor dat u zakelijk en correct blijft in de klachtenbrief. Blijf “to the point”.
  • Maak een kopie van de ondertekende klachtenbrief voor uw eigen administratie.
  • Afhankelijk van de aard van de klacht, verstuurd u de brief per gewone post en/ of per aangetekende post.

 

Voorbeeld klachtenbrief 1

Geachte heer/ mevrouw,

 

Naar aanleiding van uw dienstverlenging welke u voor mij heeft uitgevoerd wil ik hierbij een klacht indienen.

 

Op 10 maart heeft u in mijn opdracht verhuiswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn door u aangeboden in een offerte d.d. 4 maart, met offerte nummer 001254.

 

Uw medewerkers hebben tijdens de verhuiswerkzaamheden diverse beschadigingen aan de trap aangericht. Bij het verhuizen van mijn bank, heeft deze diverse beschadigingen aan de trap aangericht. In de bijlage treft u de foto’s van de door uw verhuizers aangerichte schade.

 

Ik wordt graag binnen 10 werkdagen door u bericht over het vervolg.

 

Met vriendelijke groet,

Download voorbeeld 1

Voorbeeld klachtenbrief 2

Geachte heer/ mevrouw,

 

Naar aanleiding van de door u geleverde dienstverlenging, wil ik hierbij een klacht indienen. Wij hebben met elkaar een contract afgesloten, waarin u mij vertegenwoordigd in de zaak betreffende __(omschrijving zaak).

 

Over de door u aangeboden dienstverlenging ben ik ontevreden. U reageert niet binnen de termijnen, waardoor de zaak onnodig vertraging oploopt. U dient conform onze overeenkomst uiterlijk binnen 5 werkdagen te reageren op schriftelijke correspondentie. Aan deze termijn heeft u zich meerdere malen ruimschoots niet gehouden.

 

In de bijlage treft u de correspondentie waaruit blijkt dat uw reactietermijn buiten de afgesproken termijnen is.

 

Om te voorkomen dat de zaak onnodig vertraging oproept, verzoek ik u met klem vanaf heden binnen de gestelde termijn te reageren. Wanneer u zich niet aan de afspraken van onze overeenkomst houdt, zie ik mij genoodzaakt de overeenkomst te ontbinden en op zoek te gaan naar een andere rechtsvertegenwoordiger.

 

Ik hoop echter dat het niet zover zal komen en dat we onze overeenkomst volgens afspraak verder kunnen voortzetten.

 

Met vriendelijke groet,

 

___(naam)

Download voorbeeld 2