Brief opmaak

Brief opmaak: Het schrijven wordt volgens bepaalde standaarden opgemaakt.Per land kan de opmaak verschillend zijna, bijvoorbeeld een Nederlands schrijven en een Engels schrijven zijn verschillend. 


1  

Op de eerste plaats vermeld u uw eigen NAW gegevens. Deze kunnen eventueel ook op standaard briefpapier worden afgedrukt of i n de voettekst vermeld worden. 


Naam verzender

Adres verzender

Postcode, Plaats verzender2  

In het tweede onderdeel vermeld u de NAW gegevens van het bedrijf of de organisatie waaraan het document gericht is, zoals hieronder uitgebeeld:


Naam ontvanger

Adres ontvanger

Postcode, plaats ontvanger


3  

Op de derde plek van het document vermeld u de Plaats en de Datum. Dat is de Plaats waarvandaan het document verzonden wordt, en de datum waarop deze wordt verzonden. 


Plaats, datum van verzenden


4     

Indien van toepassing vermeld u hier het kenmerk. Bij officiĆ«le correspondentie komt het vaak voor dat er gerefereerd wordt naar bijvoorbeeld een nummer of een combinatie van nummers en letters. Als dit het geval is, vermeld u dit kenmerk op uw document.  5     


Op de vijfde plaats van het document vermeld u in het kort het onderwerp.


6

Op de zesde plek vermeld u de aanhef. U kunt hier bijvoorbeeld starten met Geachte heer/ mevrouw, of een naam vermelden als deze bekend is, 


7

Op de zevende plek van het sjabloon schrijft u de inhoud, de eerste alinea.


8     

De achtste plek gebruikt u ook om inhoud te schrijven, nu de tweede en eventuele vervolg alinea's.


9

Op de negende plek van het model sluit u af met bijvoorbeeld "Met vriendelijke groet" of "Hoogachtend"


10 & 11

Onderaan het schrijven vermeld u uw (bedrijfs)naam en handtekening. 


Download de brief opmaak in Word via google drive. 


Zie ook de andere voorbeelden op deze site voorbeeld-office.com

Download google drive om eenvoudig Word en Excel bestanden te downloaden en delen. 


Zie de andere voorbeeld brieven

Voorbeeld 2

Engels

Voorbeeld 4

Formeel

Voorbeeld 6

Zakelijk

Voorbeeld 8

Aanmaning

Voorbeeld 3

Begeleidend schrijven

Voorbeeld 5

Artikel 12

Voorbeeld 7

Bezwaarschrift

Voorbeeld 9

Betalingsherinnering