Voorbeeld Functieomschrijving Administratief Medewerker

Voorbeeld Functieomschrijving administratief medewerker

 

De administratief medewerker resulteert onder de directeur. Dagelijks vindt er overleg plaats op kantoor of telefonisch om de lopende zaken te bespreken. Rapportages worden wekelijks per mail verzonden aan de directie.

 

Voorbeeld functieomschrijving administratief medewerker

Bekijk hieronder een voorbeeld functieomschrijving administratief medewerker. Een administratief medewerker werkt op de financiĆ«le afdeling en doet ondersteunende taken. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de afdeling zal er gewerkt worden onder toezicht van bijvoorbeeld een administrateur, controller of accountant. 

1. Administratie van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)

a. controle crediteuren

b. voorbewerken salarisadministratie

c. controleren administratieve werkzaamheden Samantha

d. totaal uitgaven en ontvangsten bank overzicht up to date houden

e. belastingdienstaanslagen en betalingen bijhouden

 

2. Boekhouding van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)

a. boeken debiteuren, crediteuren, bank, kas

b. kwartaal winst en verliesrekening

c. voorbewerken jaarcijfers (vraagposten, vooruitbetaalde en achteraf betaalde kosten, nog te factureren en vooruitgefactureerde, omzet enz)

e. communicatie directie mbt de cijfers

 

3. Facturatie van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)

a. projectdossier nakijken en verwerken in een meer/ minderwerk overzicht

b. communicatie meer minderwerk commercieel buitendienst indien nodig

c. factuur maken en verzenden

d. communicatie commercieel buitendienst bij uitblijven betaling  en herinneringen sturen

e. intern te factureren overzicht up to date houden

 

4. Managementrapportages van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)

a. liquiditeitsbegroting up to date houden

b. project en inkoopoverzichten controleren

c. winstberekeningen op projectniveau maken

 

5. Algemeen van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)

a. betalingen bank

b. controle en uitbetaling declaraties

c. verwerking master card

d. contactpersoon arbodienst en verzekeringen

e. kwartaal schadeclaims

 

6. Voorraadadministratie en ondersteuning magazijn van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)

a. controle en begeleiding kwartaaltelling

b. controle en begeleiding magazijn

c. voorraadadministratie in samenwerking met magazijn

d. pakbonnencontrole in samenwerking met magazijn

 

7. Urenregistraties controleren en verwerken van het bedrijf (bedrijfsnaam en plaats)

a. uren van de monteurs bijhouden in de planning

b. controle van de uren a.d.h.v. werkbriefjes, de planning en collega's

c. communicatie met de monteurs over ingediende en in te dienen uren

d. verwerken van de uren in het interne urenoverzicht

e. communicatie met financiƫn m.b.t. maandelijkse verzuim, verlof en overuren

Debiteurenoverzicht

Download voorbeeld functieomschrijving administratief medewerker in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We hebben een groot aantal voorbeeld documenten online gezet welke u kunt gebruiken als opzetje of ter inspiratie. Zorg er bij belangrijke documenten altijd voor dat u ze laat nakijken door een professional. Zo weet u zeker dat ze voldoen aan de laatste richtlijnen en wetgeving en komt u achteraf niet voor verassingen te staan.