Personeelshandboek voorbeeld

Dit personeelshandboek voorbeeld kan voor verschillende soorten bedrijven worden gehanteerd. In een personeelshandboek wordt beschreven wat de rechten en plichten zijn van de werknemer en werkgever. Het personeelshandboek is een aanvulling op de arbeidsovereenkomst en de cao. 


Inhoudsopgave en begrippenlijst

Zoals bij alle grote documenten, start u bij het personeelshandboek met de inhoudsopgave. Daarna volgt een begrippenlijst, zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan over de begrippen die in het handboek worden gebruikt. Ga naar de pagina inhoudsopgave en begrippenlijst

Hoofdstuk 1 personeelshandboek voorbeeld: Dienstverband

In dit onderdeel wordt beschreven wat de verschillende dienstverbanden inhouden. De cao komt aan bod, de onbepaalde tijd contracten en de bepaalde tijd contracten. Daarnaast worden de verschillende functies omschreven. In dit geval wordt er verwezen naar een salarishuis. Het is vaak het geval dat er een salarishuis aanwezig is bij verschillende cao's. Bekijk wat geldt voor uw cao op de site van het FNV.  Ga naar de pagina dienstverband

Hoofdstuk 2 & 3 personeelshandboek voorbeeld: Salaris & arbeidsvoorwaarden

In het hoofdstuk 2 van het personeelshandboek wordt het salaris omschreven. Hoe komt het salaris tot stand en op welke wijze wordt het salaris herzien. Gebruikelijk is dat het salaris afhankelijk is van de functie, de opleiding, de ervaring en het functioneren. Voor het laatste zullen over het algemeen beoordelingsgesprekken worden gevoerd. Bekijk hier een voorbeeld van een beoordelingsformulier

In het volgende hoofdstuk worden de arbeidsvoorwaarden besproken. Wat ontvangt de medewerker nog meer naast het reguliere salaris? Dan kan het bijvoorbeeld gaan om kilometervergoedingen, overwerk toeslagen, eet geld bij overwerk enzovoorts. Lees meer over de toegestane kilometervergoeding op de website van de belastingdienst. Ga naar de pagina arbeidsvoorwaarden

Hoofdstuk 4 personeelshandboek voorbeeld: Werktijden

In hoofdstuk 4 worden de werktijden besproken. Deze zijn over het algemeen sterk afhankelijk van de cao. Het kan zijn dat er vaste werktijden worden afgesproken, of er kan sprake zijn van flexibele werktijden. Ook kan er overwerk plaatsvinden, waarvan duidelijk omschreven moet worden wat de regels en percentages zijn. Indien er sprake is van ploegendienst wordt dit ook bij dit hoofdstuk vermeld. Ga naar de pagina werktijden

Hoofdstuk 5 personeelshandboek voorbeeld: Verzuim 

In hoofdstuk 5 van het handboek wordt het welzijn en verzuim van de werknemers besproken. Er staat duidelijk in omschreven wat er van de werknemer wordt verwacht in het geval van verzuim. Informatie over het tijdstip van ziekmelding, de inhoud van de ziekmelding, de doorbetaling tijdens ziekte en de procedure tijdens de ziekte worden hier allemaal in besproken. Ook uitzonderingen zoals ziekte tijdens vakantie staan erin vermeld. Lees hier meer over het stappenplan tijdens ziekte bij de Wet Poortwachter. Ga naar de pagina verzuim

Hoofdstuk 6 personeelshandboek voorbeeld: Veiligheid

De veiligheid is een essentieel onderdeel van het personeelshandboek. Hoe zorgen werknemer en werkgever voor een veilige werkplek en welke beschermingsmiddelen en procedures zijn er van toepassing. Ga naar de pagina veiligheid.  

Hoofdstuk 7 personeelshandboek voorbeeld: huisregels

In de huisregels staan de algemene regels van het bedrijf vermeld. In dit onderdeel staat hoe om te gaan met sleutels, met de bedrijfsmiddelen, PC gebruik enzovoort. Ga naar de pagina huisregels

Hoofdstuk 8 personeelshandboek voorbeeld: Integriteit

Bij het onderdeel integriteit wordt beschreven hoe men met elkaar omgaat. De gedragsregels worden hier omschreven. Ga naar de pagina integriteit

Download personeelshandboek voorbeeld

Download het voorbeeld personeelshandboek in zijn geheel in Word. 

Inhoud

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 2&3

Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 6

Hoofdstuk 7

Hoofdstuk 8