Bonusregeling

Een bonusregeling is een regeling welke werkgevers met werknemers kunnen afspreken, waarbij afhankelijk van bepaalde prestaties, een bonus zal worden uitgereikt. De bonus is om de medewerkers te stimuleren extra hun best te doen. Een bonusregeling wordt vaak toegepast bij commerciële functies. De bonus kan een percentage van ergens van zijn, een dertiende maand, of een stukje winstuitkering.


Bonusregeling winstdeling

Er kan worden afgesproken dat werknemers meedelen in de winst. Je kunt daar uiteraard ook nog bepaalde voorwaarden voor afspreken. Bijvoorbeeld wanneer de persoonlijke targets of de targets van de afdeling of het bedrijf zijn behaald, zal er worden meegedeeld in de winst voor een bepaald percentage. Je kunt er ook voor kiezen om jaarlijks opnieuw af te spreken of er zal worden gedeeld in de winst.


Zorg ervoor dat voor iedereen duidelijk is wat de regeling inhoudt. Niets vervelender dan onduidelijkheid over dit soort regelingen, het hoort juist iets positiefs te zijn. Een reden waarom edewerkers extra hun best zullen doen. Dit creeer je door er duidelijkheid over te geven en goed over te communiceren. Leg de regeling bijvoorbeeld vast in het reglement of in het contract. 


Bonusregeling dertiende maand

De dertiende maand is ook een vorm van een bonusregeling. Je kunt met medewerkers afspreken dat ze standaard een dertiende maand uitgekeerd krijgen, of juist dat er bepaalde voorwaarden voor de dertiende maand worden opgelegd. In sommige cao's is ook standaard een 13e maand meegenomen. Zorg ervoor dat je duidelijk aan je medewerers of er sprake is van een 13e maand, bijvoorbeeld in een arbeidsovereemkomst en of er voorwaarden aan verbonden zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat medewerkers alleen recht hebben op een 13e maand wanneer ze al een bepaalde periode in dienst zijn. Of dat er een 13e maand wordt uitgekeerd als er een bepaalde solvabiliteit wordt behaald door het bedrijf.  


Bonusregeling Gelijke functies, gelijke waardering

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je niet zomaar willekeurig bonussen uitdeelt. Je dient gelijke waardering binnen functiegroepen en dergelijke te creëren. Je kunt wel bijvoorbeeld een regeling op basis van persoonlijke targets binnen een functiegroep afstemmen. Wanneer je bijvoorbeeld 4 accountmanagers in dienst hebt, kun je afspreken dat wanneer er een minimaal verkoopbedrag wordt behaald, de betreffende accountmanager over de bedragen die daar overheen gaan een bonus zal ontvangen. Bijvoorbeeld: Voor elke Euro boven de 100.000 op jaarbasis, ontvangt de Accountmanager 3% bonus.


Het is in ieder geval belangrijk om te zorgen dat er gelijkwaardige afspraken voor je medewerkers worden gemaakt. Zo wordt er niemand voorgetrokken en is de bonus op basis van heldere afspraken die gelijkwaardig zijn. Als je twijfelt over de gelijkwaardigheid of rechtsgeldigheid van de regeling, adviseren wij om contact te zoeken met een gespecialiseerd jurist. Zo kan je zorgen dat de regeling aan alle wetten en eisen voldoet en kom je niet achteraf voor verassingen te staan. Bonusregeling Vastleggen afspraken

Het is van belang dat je de afspraken goed vast legt. Daarnaast is het aan te raden om een periode af te stemmen in de bonusregeling. Anders is het niet mogelijk om te stoppen met de regeling, omdat de regeling dan wordt gezien als een vast recht/ aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Spreek dus jaarlijks een nieuwe regeling af wanneer je wilt voorkomen dat het een stilzwijgend recht is geworden.


Laat je regeling bij twijfel nakjiken door een jurist en laat er de nodige artikelen in opnemen om te zorgen dat het geen vast onderdeel van de arbeidsvoorwaarden wordt wanneer dit niet de bedoeling is. 


Bonusregeling voorbeeld

Voorbeeld bonusregeling

Een gezonde manier van een bonusregeling, is een regeling voor een afdeling. Op deze manier wordt er beter samengewerkt en zal er een gezonde competitiedrang ontstaan. Je kunt afspreken dat de afdeling sales een percentage van de winst ontvangt boven een bepaald bedrag. Ook kun je afspreken om daar bepaalde staffels in op te nemen, ter extra stimulans. Een voorbeeld van zo’n bonusregeling is als volgt:

 

Winstpercentage            Bonuspercentage           

0- 3    procent                   00,00 procent

3-5     procent                  05,00 procent

5-7     procent                  10,00 procent

7-10   procent                  12,00 procent 

10-12 procent                  12,50 procent 

12-15 procent                  13,50 procent

15->   procent                  14,00 procent


Je accountmanagers worden door een bonusregeling gestimuleerd om extra hun best te doen en de targets te halen. Hoe meer ze hun best doen, hoe beter dat zal zijn voor de resultaten van je bedrijf. Een kleine onderlinge strijd om de beste targets te halen is bij veel bedrijven een leuke manier van werken. Het moet natuurlijk wel bij je type bedrijf passen en het is van belang dat je als wergever goed in de gaten houdt dat de regeling een positieve uitwerking heeft op de manier van werken en de sfeer onderling. Als dat niet het geval is, is het wellicht een idee om je regeling aan te passen. 


Evalueer je regeling jaarlijks en stel voor het komende jaar de regeling indien nodig bij. Z0org ervoor dat de regeling eerlijk is voor het personeel en dat ze erdoor gestimuleerd worden. 


bonus regeling


Lees meer over de bonusregeling op de site van de Belastingdienst

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's