Bonusregeling

Een bonusregeling is een regeling welke werkgevers met werknemers kunnen afspreken, waarbij afhankelijk van bepaalde prestaties, een bonus zal worden uitgereikt. De bonus is om de medewerkers te stimuleren extra hun best te doen. Een bonusregeling wordt vaak toegepast bij commerciële functies. De bonus kan een percentage van ergens van zijn, een dertiende maand, of een stukje winstuitkering.


Bonusregeling winstdeling

Er kan worden afgesproken dat werknemers meedelen in de winst. U kunt daar uiteraard ook nog bepaalde voorwaarden voor afspreken. Bijvoorbeeld wanneer de persoonlijke targets of de targets van de afdeling of het bedrijf zijn behaald, zal er worden meegedeeld in de winst voor een bepaald percentage. U kunt er ook voor kiezen om jaarlijks opnieuw af te spreken of er zal worden gedeeld in de winst.

Bonusregeling dertiende maand

De dertiende maand is ook een vorm van een bonusregeling. U kunt met medewerkers afspreken dat ze standaard een dertiende maand uitgekeerd krijgen, of juist dat er bepaalde voorwaarden voor de dertiende maand worden opgelegd.

Bonusregeling Gelijke functies, gelijke waardering

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u niet zomaar willekeurig bonussen uitdeelt. U dient gelijke waardering binnen functiegroepen en dergelijke te creëren. U kunt wel bijvoorbeeld een regeling op basis van persoonlijke targets binnen een functiegroep afstemmen. Wanneer u bijvoorbeeld 4 accountmanagers in dienst heeft, kunt u afspreken dat wanneer er een minimaal verkoopbedrag wordt behaald, de betreffende accountmanager over de bedragen die daar overheen gaan een bonus zal ontvangen. Bijvoorbeeld: Voor elke Euro boven de 100.000 op jaarbasis, ontvangt de Accountmanager 3% bonus.

Bonusregeling Vastleggen afspraken

Het is van belang dat u de afspraken goed vast legt. Daarnaast is het aan te raden om een periode af te stemmen in de bonusregeling. Anders is het niet mogelijk om te stoppen met de regeling, omdat de regeling dan wordt gezien als een vast recht/ aanvulling op de arbeidsvoorwaarden. Spreek dus jaarlijks een nieuwe regeling af wanneer u wilt voorkomen dat het een stilzwijgend recht is geworden.

Bonusregeling voorbeeld

Voorbeeld bonusregeling

Een gezonde manier van een bonusregeling, is een regeling voor een afdeling. Op deze manier wordt er beter samengewerkt en zal er een gezonde competitiedrang ontstaan. U kunt afspreken dat de afdeling sales een percentage van de winst ontvangt boven een bepaald bedrag. Ook kunt u afspreken om daar bepaalde staffels in op te nemen, ter extra stimulans. Een voorbeeld van zo’n bonusregeling is als volgt:

 

Winstpercentage            Bonuspercentage           

0- 3    procent                   00,00 procent

3-5     procent                  05,00 procent

5-7     procent                  10,00 procent

7-10   procent                  12,00 procent 

10-12 procent                  12,50 procent 

12-15 procent                  13,50 procent

15->   procent                  14,00 procent

Lees meer over de bonusregeling op de site van de Belastingdienst