Voorbeeld Getuigschrift

Bekijk hieronder een voorbeeld getuigschrift. Een getuigschrift wordt opgesteld door de werkgever wanneer de werknemer uit dienst gaat. 


Voorbeeld getuigschrift

Getuigschrift

De heer/ mevrouw (naam), geboren op (geboortedatum), wonende te (woonplaats) aan het adres (straat en huisnummer), was van (datum indiensttreding) tot (datum uitdiensttreding), laatstelijk in de functie van (functienaam), werkzaam bij (bedrijfsnaam) te (plaats bedrijf).

 

De heer/ mevrouw (naam) heeft zich tijdens zijn/ haar  betrekking voornamelijk met de volgende werkzaamheden bezig gehouden:

 

ü  Opsomming van de werkzaamheden

ü  Opsomming van de werkzaamheden

ü  Opsomming van de werkzaamheden

ü  Opsomming van de werkzaamheden

 

 

(bedrijfsnaam) heeft (naam medewerker) leren kennen als een zeer capabele en leergierige collega met een positieve werkinstelling. Hij/ Zij was in alle opzichten berekend voor de taken waarvoor hij/zij verantwoordelijk was en heeft deze met toewijding uitgevoerd. Wij wensen (naam medewerker) veel succes in zijn/ haar toekomstige carrière en kunnen hem/ haar met zekerheid bij een nieuwe werkgever aanbevelen.

 

De heer/ mevrouw (naam) heeft zich tijdens de dienstbetrekking bij (bedrijfsnaam) altijd op een goede wijze ingezet om de werkzaamheden op een kwalitatief goede wijze uit te voeren. Hij/ zij heeft zich daarbij inhoudelijk goed ontwikkeld. Daarbij heeft hij/ zij zich flexibel en leergierig opgesteld en zijn/ haar betrokkenheid, bij ons bedrijf getoond. Dit maakte hem/ haar tot een zeer prettige collega.

 

Het vertrek van (naam) wordt door ons zeer betreurd, maar wij begrijpen de door hem/ haar gemaakte keuze. Wij danken (naam medewerker) voor alle inzet en de goede samenwerking. Tevens wensen wij (naam) veel succes in zijn/ haar toekomstige carrière.

 

 

Plaats, datum

 

Bedrijf

 

 

Naam

Functie

Een getuigschrift is neutraal of positief. Het is niet toegestaan een negatief getuigschrift op te stellen. Indien u niet positief bent over de medewerker, stelt u een neutraal getuigschrift op. Wanneer u wel positief bent, kunt u een omschrijving geven van de positieve kanten van de medewerker. Zo weet de toekomstige werkgever meer over het functioneren van de medewerker. 

Een getuigschrift wordt door de werkgever meegegeven aan een werknemer die uit dienst gaat. De werknemer kan deze weer gebruiken wanneer hij of zij gaat solliciteren bij nieuwe werkgevers. De nieuwe werkgever kan aan de hand van het getuigschrift worden geïnformeerd over het functioneren van de medewerker. Er kan ook voor worden gekozen om de oude werkgever op te bellen om te vragen naar het functioneren van de medewerker. Dit heet het nakijken of nagaan van de referenties. 

Inhoudelijk kunnen vragen worden gesteld of de medewerker bijvoorbeeld ervaring heeft op bepaalde gebieden. 

Download voorbeeld getuigschrift in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen