Voorbeeld Getuigschrift

Voorbeeld getuigschrift, bekijk hieronder 3 voorbeelden om als opzetje te gebruiken voor het getugschrift van de medewerker die uit dienst gaat. 


Een getuigschrift is neutraal of positief. Het is niet de bedoeling een negatief getuigschrift op te stellen. Als je niet positief bent over de medewerker, stel je een neutraal getuigschrift op. Wanneer je wel positief bent, kun je een omschrijving geven van de positieve kanten van de medewerker. Zo weet de toekomstige werkgever meer over het functioneren van de medewerker. 

Een getuigschrift wordt door de werkgever meegegeven aan een werknemer die uit dienst gaat. De werknemer kan deze weer gebruiken wanneer hij of zij gaat solliciteren bij nieuwe werkgevers. De nieuwe werkgever kan aan de hand van het getuigschrift worden geïnformeerd over het functioneren van de medewerker. Er kan ook voor worden gekozen om de oude werkgever op te bellen om te vragen naar het functioneren van de medewerker. Dit heet het nakijken of nagaan van de referenties. 

Inhoudelijk kunnen antwoorden worden gegeven of de medewerker bijvoorbeeld ervaring heeft op bepaalde gebieden. 


Bekijk en download de voorbeelden

Voorbeeld Getuigschrift 1

voorbeeld-getuigschrift-1

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld Getuigschrift 2

voorbeeld-getuigschrift-2

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld Getuigschrift 3

voorbeeld-getuigschrift-3

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld getuigschrift 1

Voorbeeld Getuigschrift 1


De heer/ mevrouw (naam), geboren op (geboortedatum), wonende te (woonplaats) aan het adres (straat en huisnummer), was van (datum indiensttreding) tot (datum uitdiensttreding), laatstelijk in de functie van (functienaam), werkzaam bij (bedrijfsnaam) te (plaats bedrijf).


De heer/ mevrouw (naam) heeft zich tijdens zijn/ haar betrekking voornamelijk met de volgende werkzaamheden beziggehouden:

  • Opsomming van de werkzaamheden
  • Opsomming van de werkzaamheden
  • Opsomming van de werkzaamheden
  • Opsomming van de werkzaamheden


(Bedrijfsnaam) heeft (naam medewerker) leren kennen als een zeer capabele en leergierige collega met een positieve werkinstelling. Hij/ Zij was in alle opzichten berekend voor de taken waarvoor hij/zij verantwoordelijk was en heeft deze met toewijding uitgevoerd. Wij wensen (naam medewerker) veel succes in zijn/ haar toekomstige carrière en kunnen hem/ haar met zekerheid bij een nieuwe werkgever aanbevelen.


De heer/ mevrouw (naam) heeft zich tijdens de dienstbetrekking bij (bedrijfsnaam) altijd op een goede wijze ingezet om de werkzaamheden op een kwalitatief goede wijze uit te voeren. Hij/ zij heeft zich daarbij inhoudelijk goed ontwikkeld. Daarbij heeft hij/ zij zich flexibel en leergierig opgesteld en zijn/ haar betrokkenheid, bij ons bedrijf getoond. Dit maakte hem/ haar tot een zeer prettige collega.


Het vertrek van (naam) wordt door ons zeer betreurd, maar wij begrijpen de door hem/ haar gemaakte keuze. Wij danken (naam medewerker) voor alle inzet en de goede samenwerking. Ook wensen wij (naam) veel succes in zijn/ haar toekomstige carrière.


Plaats, datum


Bedrijf

Naam

Functie


Voorbeeld getuigschrift 2

Voorbeeld getuigschrift 2


(Naam medewerker), geboren op (geboortedatum), wonende te (woonplaats) aan het adres (straat en huisnummer), was van (datum indiensttreding) tot (datum uitdiensttreding), werkzaam bij (bedrijfsnaam) te (plaats bedrijf).


(Naam) werkte bij ons in de functie van (functie) en hield zich bezig met de volgende werkzaamheden:

Geef hier een opsomming van de taken en werkzaamheden. Concentreer je op de hoofdtaken en de bijzondere prestaties van de medewerker. Probeer de prestaties concreet te maken, zoals bij een accountmanager bijvoorbeeld de behaalde targets.


In de jaren dat (Naam) voor ons heeft gewerkt, zijn alle beoordelingen positief geweest. (Naam) heeft de functie uitstekend vervuld en was een goede collega. Ook heeft (Naam) zichzelf ontwikkeld op het gebied van (gebied) via cursussen en training.


Wij willen (Naam) bedanken voor de positieve inzet van de afgelopen jaren en wensen hem/ haar veel succes toe in zijn/ haar toekomstige carrière.


Plaats, datum


Bedrijf

Naam

Functie


Voorbeeld getuigschrift 3

Voorbeeld getuigschrift 3


(Naam medewerker), geboren op (geboortedatum), wonende te (woonplaats) aan het adres (straat en huisnummer), was van (datum indiensttreding) tot (datum uitdiensttreding), werkzaam bij (bedrijfsnaam) te (plaats bedrijf).


(Naam) werkte bij ons in de functie van (functie) en hield zich bezig met de volgende werkzaamheden:

Geef hier een opsomming van de taken en werkzaamheden. Concentreer je op de hoofdtaken en de bijzondere prestaties van de medewerker. Probeer de prestaties concreet te maken, zoals bij een accountmanager bijvoorbeeld de behaalde targets.


Als je op een vervelende manier uit elkaar gaat en niet tevreden bent geweest over de werkzaamheden van de medewerker, kan je het getuigschrift neutraal houden. Het is niet de bedoeling om negatieve zaken in het getuigschrift te vermelden. Geef in dat geval alleen een opsomming van de werkzaamheden, zonder daarbij aan te geven dat deze op een positieve manier zijn uitgevoerd.


Na een dienstverband van (periode) wensen we (Naam) veel succes toe in zijn/ haar verdere carrière.


Plaats, datum


Bedrijf

Naam

Functie


In een getuigschrift staat in ieder geval de volgende informatie:

  1. De naam van de medewerker;
  2. De functie van de medewerker;
  3. De periode dat de medewerker in dienst is geweest;
  4. De bedrijfsgegevens en een contatpersoon. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk ook de voorbeeld getuigschriften op topvoorbeelden.com


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's