Rittenregistratie, registratie kilometers

Met een sluitende rittenregistratie van uw ritten kunt u bewijzen dat u op jaarbasis niet meer dan de toegestane privé kilometers heeft gereden. Wanneer u ervoor kiest om niet privé te rijden in de zakelijke auto die u ter beschikking gesteld heeft gekregen hoeft u geen bijtelling te betalen. Er zijn wel voorwaarden aan gesteld door de belastingdienst. Zo mag u wanneer u ervoor kiest om niet privé te rijden, maximaal 500 privé kilometers op jaarbasis rijden. De belastingdienst rekent per kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december.Binnen een kalenderjaar tussentijds wel/ niet privé rijden heeft gevolgen. Wanneer u in eerste instantie niet privé zou rijden in de auto en u besluit dat in de loop van het kalenderjaar wel te gaan doen, komt er een aanslag voor de bijtelling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Wanneer u pas in de loop van het jaar een zakelijke auto ter beschikking gesteld heeft gekregen, geldt de datum vanaf wanneer u de auto ter beschikking heeft gekregen als start datum voor de bijtelling. 

Wanneer u in eerste instantie wel privé heeft gereden in de zakelijke auto en u in de loop van het jaar ervoor kiest om dit te veranderen, blijft de bijtelling tot het einde van het jaar doorlopen. Het is dus belangrijk om vooraf een keuze te maken en eventuele veranderingen per het nieuwe kalenderjaar door te voeren. Zo voorkomt u extra aanslagen en hoge kosten.

Wanneer u ervoor kiest om niet privé te rijden in de zakelijke auto, kunt u bij de Belastingdienst een formulier downloaden. Dit formulier vult u volledig in en stuurt u op naar de Belastingdienst. Vervolgens ontvangt u van de Belastingdienst een “verklaring geen privé gebruik”. Een kopie van deze verklaring heeft uw werkgever nodig voor de administratie. Ze weet het bedrijf waar u werkt dat u goedkeuring heeft gekregen van de Belastingdienst. 

Naast de verklaring “geen privé gebruik auto” van de Belastingdienst dient u een sluitende rittenregistratie bij te houden. Zo kan de belastingdienst indien gewenst controleren of u de auto inderdaad enkel zakelijk gebruikt. In plaats van een sluitende registratie van uw ritten kunt u er ook voor kiezen om een kastje in de auto te laten bouwen. Dit kasje houdt alle ritten bij en u kunt aangeven of iets zakelijk of privé is.

De belastingdienst verplicht u om de volgende gegevens bij te houden: Het merk van de auto, het type van de auto, het kenteken van de auto, de periode waarin u de auto ter beschikking heeft, de rittengegevens. 

Voorbeeld 1 rittenregistratie

Download voorbeeld in Excel.

Voorbeeld 2 registratie ritten

Download voorbeeld in Excel. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!