Formulier Inlenersbeloning

Op deze pagina treft u een voorbeeld formulier inlenersbeloning. U kunt dit formulier gebruiken wanneer u als uitzendbureau of detacheringsbureau uw medewerker ergens inzet. Door middel van dit formulier kunt u ervoor zorgen dat de betreffende medewerker dezelfde rechten ontvangt als andere medewerkers bij die specifieke opdrachtgever. Inlenersbeloning is wettelijk vastgelegd om het verschil in beloning tussen uitzendkrachten en personeel met rechtstreeks dienstverband tegen te gaan.

Onderdelen inlenersbeloning

De volgende punten uit de bij de inlener geldende CAO moeten worden toegepast:

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV dagen
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken

Let op! Wanneer de inlener zelf ook nog een eigen arbeidsvoorwaardenreglement kent voor haar werknemers, bovenop de cao, dan geldt deze ook voor de uitzendkrachten die bij de inlener zijn tewerkgesteld. Het is namelijk ‘inlenersbeloning’ en geen ‘cao-beloning’.

Wanneer de opdrachtgever niet is aangesloten bij een cao, kunt u nog steeds gebruik maken van het formulier inlenersbeloning. De rechten zoals hierboven omschreven staan waarschijnlijk in de contracten of het personeelsreglement van de opdrachtgever en kunnen worden overgenomen. 

Voorbeeld formulier inlenersbeloning

Bekijk hieronder een voorbeeld formulier inlenersbeloning. 

 

Gegevens kandidaat

Naam                                                                                            _________________________

 

Gegevens Inlener

Bedrijfsnaam                                                                               _________________________

KVK nummer                                                                                _________________________

Branche                                                                                        _________________________

 

CAO gegevens

Valt uw onderneming onder een cao?                                 □ Ja      □ Nee

Zo ja, welke?                                                                                _________________________

 

Arbeidsvoorwaardenregeling

Is er een indelingsmethodiek, functie en/of beloningsgebouw van toepassing?  □ Ja*    □ Nee

* Indien ja, kopie bijvoegen

 

Functie

Functienaam werknemer                                                         _________________________

Hoeveel uur bedraagt een volledige werkweek?               □ 36     □ 38     □ 39     □ 40     □ anders __

 

Loon

Functie/salarisgroep waarin functie is ingedeeld               _________________________

Geldend periodeloon in bijbehorende schaal                    _________________________

Wijze/methodiek waarop uurloon wordt berekend          _________________________

Uurloon (bruto)                                                                                         _________________________

 

Arbeidsduurverkorting (ADV)

Is er sprake van arbeidsduurverkorting?                               □ Ja      □ Nee

Zo ja, hoe luidt deze regeling?                                                Zo ja, hoe luidt deze regeling?

 

Toeslagen

Wanneer is er sprake van overwerk?                                   _________________________

Hoeveel bedraagt de toeslag?                                                _________________________

Wanneer is er sprake van onregelmatige werktijden?     _________________________

Hoeveel bedraagt de toeslag?                                                _________________________

Wanneer sprake van verschoven uren?                               _________________________

Hoeveel bedraagt de toeslag?                                                _________________________

Is er een ploegentoeslag van toepassing?                           □ Ja      □ Nee

Zo ja, hoeveel bedraagt de toeslag?                                     _________________________

 

Loonsverhoging

Datum initiële loonsverhoging conform cao                      _________________________

Hoogte initiële loonsverhoging conform cao                     _________________________

 

Datum periodieken                                                                    _________________________

Hoogte periodieken                                                                   _________________________


 

Onkostenvergoeding

Welke kostenvergoedingen (zoals bijvoorbeeld reiskosten, pensionkosten, gereedschapskosten) worden vrij van loonheffing verstrekt?

 

Onkostenvergoeding Hoogte                

 

 

Ondertekening

Plaats                                                                                                           _________________________

Datum                                                                                                          _________________________

 

 

 

 

 

Handtekening                                                                                             _________________________

Naam                                                                                                           _________________________

Functie                                                                                                         _________________________

 

 

Download het formulier inlenersbeloning in PDF

Lees hier meer informatie over de inlenersbeloning