Voorbeeld Beoordelingsformulier

Voorbeeld beoordelingsformulier, tijdens een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een werknemer besproken over een recente periode. Bijvoorbeeld voor de periode van een jaar. Naast de kwantiteit van het werk, wordt  de kwaliteit ervan besproken. Voor het beoordelingsgesprek kun je gebruik maken van onderstaand formulier. 


Vaak zijn er bij een beoordelingsgesprek 2 beoordelaars aanwezig, de direct leidinggevende en iemand van personeelszaken. Zo kunnen alle belangrijke zaken worden besproken met de medewerker en kan de medewerker ook voor vragen bij een van de beoordelaars terecht. 


Bekijk en download voorbeeld beoordelingsformulier

Bekijk hieronder het gratis formulier beoordelingsgesprek en download de template in Word. 


Beoordelingsformulier

Voorbeeld beoordelingsformulier pagina 1

voorbeeld-beoordelingsformulier_Pagina_1

Voorbeeld beoordelingsformulier pagina 2

voorbeeld-beoordelingsformulier_Pagina_2

Voorbeeld beoordelingsformulier pagina 3

voorbeeld-beoordelingsformulier_Pagina_3

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld beoordelingsformulier uitleg

Over het algemeen wordt er jaarlijks een beoordelingsgesprek gehouden met medewerkers. Tijdens dit gesprek wordt het functioneren van de medewerkers onder de loop genomen. De bevindingen worden gedocumenteerd op het beoordelingsformulier, zodat voor alle partijen duidelijk is wat de beoordeling is en hoe deze tot stand is gekomen. 


Als er al een keer eerder een gesprek is geweest, dan begin je met de evaluatie van de gemaakte afspraken. Je bespreekt wat er destijds is afgesproken en of daar sindsdien wijzigingen in zijn. Pak dus altijd het formulier van een eventuele eerdere beoordeling erbij. 


Ook kan het zijn dat er bijzondere omstandigheden van toepassing zijn waardoor het functioneren van de medewerker tijdelijk anders is. Bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of het overlijden van een naaste. Als er door bijzondere omstandigheden het functioneren tijdelijk anders is, dan kan je dat indien gewenst melden op het formulier. De medewerker hoeft hier geen openheid over te geven, maar het kan desgewenst wel. 


Als deze algemene zaken zijn behandeld, dan kan je doorgaan naar de beoordeling zelf. 


Voorbeeld beoordelingsformulier Algemene competenties

Als eerste onderdeel van de daardwerkelijke beoordeling wordt gekeken naar de algemene competenties. In dit formulier worden de volgende competenties behandeld:

 1. Zelfstandigheid                                                                              
 2. Uitdrukkingsvaardigheid                                                                                           
 3. Contact en samenwerking                                                                                        
 4. Leidinggeven (indien van toepassing)                                                                                  
 5. Organisatievermogen                                                                                 
 6. Houdingsaspecten                                                                                       
 7. Uitvoering specifieke taken       


Voorbeeld beoordelingsformulier Functie gerelateerde competenties

Als tweede onderdeel van de beoordeling wordt gekeken naar de functie gerelateerde competenties. In dit formulier worden de volgende competenties behandeld:

 1. Medewerker functioneert op niveau                                                                                    
 2. Beoordeling opdrachtgever(s)                                                                                
 3. Kennis binnen functiegebied                                                                                   
 4. Kennis binnen sector                                                                                   
 5. Kennis automatiseringssystemen    


Voorbeeld beoordelingsformulier betrokkenheid medewerker

Als derde onderdeel van de beoordeling wordt gekeken naar de betrokkenheid van de medewerker: 

 1. Medewerker is betrokken bij organisatie                                                                                           
 2. Medewerker functioneert goed in het team                                                                                     
 3. Verzuimpatroon                                                                                            
 4. Medewerker signaleert kansen voor de organisatie                                                                                      
 5. Medewerker doet actief mee aan bedrijfsactiviteiten                                                                                  
 6. Medewerker fungeert als ambassadeur van bedrijf                                                                                      


Voorbeeld beoordelingsformulier flexibiliteit medewerker

Als vierde onderdeel van de beoordeling wordt gekeken naar de flexibiliteit van de medewerker: 

 1. Medewerker past zich goed aan                                                                                             
 2. Medewerker is reisbereid                                                                                         
 3. Medewerker is flexibel qua werktijden                                                                               
 4. Medewerker is flexibel qua werkinhoud                                                                                            
 5. Declaratiegraad (in geval van detachering)                                                                                                                                            


Voorbeeld beoordelingsformulier ontwikkeling medewerker

Als vijfde onderdeel van de beoordeling wordt gekeken naar de ontwikkeling van de medewerker: 

 1. Medewerker ontwikkelt zich op breed inzetgebied                                                                                       
 2. Medewerker ontwikkelt zich functie specifiek                                                                                 
 3. Medewerker volgt opleidingen en/of cursussen                                                                                             

                          

Voorbeeld beoordelingsformulier eindbeoordeling

In de eindbeoordeling maak je een opsomming van de bovenstaande beoordelingen.                                                        

Voorbeeld beoordelingsformulier

FORMULIER BEOORDELINGSGESPREK

Beoordeling ten aanzien van

Naam Medewerker:               ____________________________________________

Betreft

De beoordeling over het tijdvak van __________ tot ___________

De beoordeling is samen met betrokkene opgemaakt door:

Eerste beoordelaar:               ____________________________________________

Tweede beoordelaar:             ____________________________________________

Uitgangspunt van de beoordeling

Functie:                                   ____________________________________________

In dienst sinds:                       ____________________________________________

Taken:                                     ____________________________________________

                                               ____________________________________________

                                               ____________________________________________

                                               ____________________________________________

Bijzonderheden

Zijn er in de beoordelingsperiode vermeldenswaardige omstandigheden geweest die het functioneren in negatieve of positieve zin hebben beïnvloed?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Afspraken eerdere beoordeling

Nalopen van afspraken die bij de vorige beoordeling zijn gemaakt.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.      Algemene competenties A B C D E Blijk geven van de nodige kennis en vaardigheden Zelfstandigheid Uitdrukkingsvaardigheid Contact en samenwerking Leidinggeven (indien van toepassing) Organisatievermogen Houdingsaspecten Uitvoering specifieke taken

Functie gerelateerde competenties A B C D E Medewerker functioneert op niveau Beoordeling opdrachtgever(s) Kennis binnen functiegebied Kennis binnen sector Kennis automatiseringssystemen

Betrokkenheid A B C D E Medewerker is betrokken bij organisatie Medewerker functioneert goed in het team Verzuimpatroon Medewerker signaleert kansen voor de organisatie Medewerker doet actief mee aan bedrijfsactiviteiten Medewerker fungeert als ambassadeur van bedrijf

Flexibiliteit: A B C D E Medewerker past zich goed aan Medewerker is reisbereid Medewerker is flexibel qua werktijden Medewerker is flexibel qua werkinhoud Declaratiegraad


Ontwikkeling: A B C D E Medewerker ontwikkelt zich op breed inzetgebied Medewerker ontwikkelt zich functie specifiek Medewerker volgt opleidingen en/of cursussen

                                   

                Eindbeoordeling A B C D E Algemene Competenties Functie gerelateerde Competenties Betrokkenheid Flexibiliteit Ontwikkeling Eindbeoordeling

Korte argumentatie eindbeoordeling:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eventuele opmerkingen van de medewerker naar aanleiding van de beoordeling:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7 Afspraken naar aanleiding van het beoordelingsgesprek

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Opmerkingen bij het beoordelingsformulier

Dit formulier bevat de beoordelingscriteria zoals die in de beoordelingsgesprekken worden gehanteerd. De volgende waarderingsniveau ’s worden gehanteerd:

A schoot duidelijk te kort

B voldeed niet geheel aan de eisen

C voldeed aan de eisen

D ging boven de eisen uit

E ging in opvallende mate boven de eisen uit

In alle gevallen waarin van een C-beoordeling wordt afgeweken dient dit op beargumenteerde wijze te gebeuren.

Het is van belang dat op het einde van het beoordelingsgesprek concrete afspraken worden gemaakt (indien nodig) over de verdere functievervulling. Het beoordelingsgesprek is niet alleen bedoeld “om achteruit te kijken”, maar vooral om vooruit te kijken. Dat wil zeggen: daar waar nodig concrete afspraken maken over de verbetering van de functie-uitoefening.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

bekijk ook de voorbeeld contracten op topvoorbeelden.com


Vergelijkbare Pagina's