Voorbeeld Beoordelingsformulier

Hieronder treft u een voorbeeld beoordelingsformulier. Tijdens een beoordelingsgesprek wordt het functioneren van een werknemer besproken over een recente periode. Bijvoorbeeld voor de periode van een jaar. Naast de kwantiteit van het werk, wordt  de kwaliteit ervan besproken. Voor het beoordelingsgesprek kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. 

Voorbeeld beoordelingsformulier

 

Beoordelingsformulier

Beoordeling ten aanzien van

 

Naam:

­­­__________________________________________________________________________________

 

Geboortedatum:

__________________________________________________________________________________

 

Betreft

De beoordeling over het tijdvak van __________ tot ___________

 

 

De beoordeling is samen met betrokkene opgemaakt door:

Naam: _                                                                      Ondertekening

 

eerste beoordelaar

­­_________________________________________           __________________

_

tweede beoordelaar

_________________________________________           __________________

 

 

 

1 Opmerkingen vooraf bij het beoordelingsformulier

 

— Dit formulier bevat de beoordelingscriteria zoals die in de beoordelingsgesprekken

worden gehanteerd.

 

— De volgende waarderingsniveau’s worden gehanteerd:

A schoot duidelijk te kort

B voldeed niet geheel aan de eisen

C voldeed aan de eisen

D ging boven de eisen uit

E ging in opvallende mate boven de eisen uit

 

— In alle gevallen waarin van een C-beoordeling wordt afgeweken dient dit op beargumenteerde

wijze te gebeuren.

 

— Het is van belang dat op het einde van het beoordelingsgesprek concrete afspraken

worden gemaakt (indien nodig) over de verdere functievervulling. Het beoordelingsgesprek is niet alleen bedoeld “om achteruit te kijken”,maar ook om vooruit te kijken. Dat wil zeggen: daar waar nodig concrete afspraken maken over de verbetering van de functie-uitoefening.

 

2 Uitgangspunt van de beoordeling

 

Functie:

__________________________________________________________________________________

Met ingang van:

__________________________________________________________________________________

Aantekeningen met betrekking tot de feitelijk opgedragen werkzaamheden:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3 Vooraf

 

Zijn er in de beoordelingsperiode vermeldenswaardige omstandigheden geweest die het

functioneren in negatieve of positieve zin hebben beïnvloed? Was betrokkenen hier zelf

(mede)verantwoordelijk voor?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nalopen van afspraken die bij de vorige beoordeling zijn gemaakt. Welke van deze

afspraken zijn wel c.q. niet geëffectueerd?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4 Beoordeling van de functievervulling met betrekking tot algemene gezichtspunten

 

    A     B C     D E Blijk geven van de nodige (ervarings)kennis en vaardigheden             Zelfstandigheid             Uitdrukkingsvaardigheid             Contact en samenwerking             Leidinggeven (indien van toepassing)             Organisatievermogen             Houdingsaspecten             Uitvoering specifieke taken            

 

Opmerkingen met betrekking tot de werksituatie

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

5 Beoordeling van de functievervulling met betrekking tot specifieke aspecten

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk competenties:     A     B C     D E Medewerker functioneert op niveau (junior, medior, senior, leidinggevend)             Beoordeling opdrachtgever(s)             Kennis binnen functiegebied             Kennis binnen sector             Kennis automatiseringssystemen            

 

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk relatie:     A     B C     D E Medewerker is betrokken bij organisatie             Medewerker functioneert goed in het team             Verzuimpatroon             Medewerker signaleert kansen en mogelijkheden voor organisatie             Medewerker is actief participant in bedrijfsgerelateerde activiteiten             Medewerker fungeert als ambassadeur bij opdrachtgevers van organisatie            

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk flexibiliteit:     A     B C     D E Medewerker past zich goed aan bij wisselende werkomstandigheden             Medewerker is reisbereid             Medewerker is flexibel qua werktijden             Medewerker is flexibel qua werkinhoud             Declaratiegraad            

 

 

Functieaspecten op basis van het kenmerk ontwikkeling:     A     B C     D E Medewerker ontwikkelt zich op breed inzetgebied             Medewerker ontwikkelt zich op functiespecifiek inzetgebied             Medewerker volgt opleidingen en/of cursussen die kennis van functie verbeteren            

                                  

6 Beoordeling van de functievervulling in haar geheel

               

Eindbeoordeling     A     B C     D E Algemene gezichtspunten (zie 4)             Competenties             Relatie             Flexibiliteit             Ontwikkeling               Eindoordeel            

 

Korte argumentatie eindbeoordeling:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Eventuele opmerkingen van de beoordeelde naar aanleiding van de beoordeling:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7 Afspraken naar aanleiding van het beoordelingsgesprek

 

Inzake deskundigheidsbevordering:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Inzake werkuitvoering:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Inzake sociale vaardigheden:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voorbeeld beoordelingsformulier


Download het voorbeeld beoordelingsformulier in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.