Wagenparkbeheer

In het overzicht wagenparkbeheer houdt u gegevens bij van het wagenpark en de berijders van de verschillende auto's. Hieronder treft u een voorbeeld van een Excel sheet waarmee u uw beheer van het beheer van uw wagenpark kunt verzorgen. U kunt deze Excel sheet downloaden en opslaan op uw eigen computer. 


Wagenparkbeheer algemene gegevens


Deel 1 van de Excel sheet: algemene gegevens lease auto's.

 1. In de eerste kolom zet u de namen van de medewerkers, de berijders van de lease auto's. 
 2. In de tweede kolom zet u of de berijder privé rijdt met de lease auto. Dit is van toepassing voor de bijtelling. Let erop dat indien de medewerker niet privé rijdt met de lease auto, er een verklaring "geen privé gebruik lease auto" aanwezig dient te zijn. Deze aanvraag kan de berijder elf bij de Belastingdienst aanvragen. Er dient dan tevens een sluitende kilometer registratie aanwezig te zijn. 
 3. Het kan zijn dat de medewerker een eigen bijdrage dient te betalen voor het gebruik van de lease auto. Dat bedrag zet u in de derde kolom. 
 4. In de volgende kolom zet u de lease kosten die u per maand betaald. Zo kunt u de kosten gemakkelijk controleren en vergelijken. 
 5. In de vijfde kolom zet u het kenteken van de lease auto.
 6. In de zesde kolom zet u het merk en het type van de lease auto. 
 7. In de laatste kolom zet u het percentage aan bijtelling welke van toepassing is op de betreffende lease auto. Dit kan bijvoorbeeld 14%, 20% en 25% zijn. Dit percentage is straks weer belangrijk bij de berekening van het bedrag aan bijtelling. 

Wagenparkbeheer kilometers


Deel 2 van de Excel sheet: contract gegevens en kilometers lease auto's.

 1. In de eerste twee kolommen zet u de start en eind data van het leasecontract, gevolg door de kilometers conform contract in de derde kolom. 
 2. In de vierde kolom zet u de beginstand van de kilometers. Deze stand is voor de berekening van de contract kilometers in de laatste kolommen. 
 3. In de volgende 4 kolommen zet u het aantal gereden kilometers per maand van de betreffende lease auto. 
 4. In de opvolgende kolom wordt een optelsom gemaakt van de kilometers van de verschillende kwartalen. 
 5. In de laatste kolom wordt de afwijking van het aantal kilometers berekend. Indien dit meer dan 10% afwijkt van de contract kilometers, kunt u contact met de lease maatschappij opnemen om te bespreken of er een contract aanpassing gedaan dient te worden. 

Wagenparkbeheer bijtelling


Deel 3 van de Excel sheet Wagenpark beheer: bijtelling voor privé gebruik.

In het derde onderdeel van de Excel sheet wordt de bijtelling voor het privé gebruik berekend. Lees meer hierover op de website van de Belastingdienst

 1. U vult in de eerste kolom de fiscale waarde in. 
 2. De Excel sheet berekent automatisch het bedrag aan fiscale bijtelling en de maandelijkse fiscale bijtelling. Over dit bedrag wordt door de werknemer loonheffing betaald. 

Download de Excel sheet wagenpark beheer