Voorbeeld fietsplan

Op deze pagina treft u een voorbeeld fietsplan. Een fietsplan wordt ingezet om werknemers te stimuleren om met de fiets naar het werk te komen in plaats van met de auto. De werknemer krijgt het bedrag om een nieuwe fiets aan te schaffen van de werkgever en binnen een bepaalde periode worden er bedragen ingehouden bij de werknemer. Deze regeling is fiscaal aantrekkelijk voor de werknemer. 


Voorbeeld fietsplan loting systeem

Voorbeeld fietsplan Loting systeem

Om het fiets en PC gebruik van de werknemers te stimuleren, is er een regeling die het mogelijk maakt een PC, tablet of smartphone voor eigen gebruik aan te schaffen. Werknemers met een vast dienstverband kunnen deelnemen aan deze regeling.

Twee maal per jaar (maart en september) kunnen werknemers hun interesse kenbaar maken bij de afdeling P&O. Aan het eind van deze maanden zal onder de belangstellenden een loting plaatsvinden totdat het budget vol is.

Indien de werknemer is ingeloot, krijgt hij/zij toestemming om de overeenkomst fiets/pc-plan in te vullen en de aanschaf te doen (binnen een maand). Het declaratieformulier en de overeenkomst staan zijn verkrijgbaar bij de afdeling P&O. De werknemer is vervolgens van verdere deelname uitgesloten, totdat iedere werknemer met een vast dienstverband deel heeft kunnen nemen aan de regeling (ongeveer 1 maal per 6 jaar).

Voorbeeld fietsplan werkwijze

Voorbeeld fietsplan werkwijze

De werknemer schaft zelf een fiets/PC/tablet/smartphone aan en kan maximaal € 650,- van deze aanschaf fiscaal vriendelijk laten ‘behandelen’ door zijn/haar werkgever. Het maakt daarbij niet uit of de aanschaf puur privé wordt gebruikt. De aankoop is en blijft het eigendom van de werknemer. Maximaal € 650,- van de aanschaf kan verrekend worden met de werkgever door een of meerdere inhoudingen op een van de onderstaande bruto uitkeringen:

ü  brutoloon gedurende een periode van maximaal 12 maanden of,

ü  bovenwettelijke vakantiedagen of,

ü  een combinatie van beide

De inhouding op het brutoloon wordt geregeld via de overeenkomst fiets/PC-plan die de werknemer met de werkgever sluit. Zodra het totaal van de bruto inhoudingen gelijk is aan de netto kosten van de aanschaf (tot het maximum van € 650,-, zijn de betalingen ten einde.

Let op: de werknemer kan alleen een aanschaf doen voor eigen gebruik (met andere woorden het aanschaffen van bv twee smartphones of twee tablets wordt niet toegestaan).

Download voorbeeld fietsplan

Download het voorbeeld fietsplan in PDF. Als u geen PDF heeft kunt u hier de viewer downloaden. 

Het fietsplan is vaak een onderdeel (bijlage) van het personeelshandboek. Bekijk hier een voorbeeld van een uitgebreid personeelshandboek

U hoeft het plan niet enkel voor fietsen te gebruiken. U kunt ook regelingen maken voor medewerkers voor de aanschaf van een laptop, tablet of mobiele telefoon. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.