Berekening Personeelskosten

Hieronder treft u een voorbeeld Berekening Personeelskosten. Met behulp van dit reken programma kunt u de personeelskosten binnen uw bedrijf berekenen. In de rekensom worden enkel de directe personeelskosten meegenomen, en geen lease auto, pensioen, declaraties en dergelijke. Deze kunt u aan de hand van uw specifieke bedrijfsgegevens invullen. 


Voorbeeld berekening personeelskosten


Bekijk hieronder de voorbeeld berekening van uw personeelskosten in Excel. 


 1. Boven in de berekening zet u het salaris van de betreffende medewerker. U kunt het salaris op uur basis, week basis, maand basis invoeren, afhankelijk van uw wensen met betrekking tot de uitkomst. 
 2. In de tweede rij staat het percentage van het sectorfonds. Dit percentage is afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent. U kunt het percentage van uw sector fonds vinden op de site van de belastingdienst, daar staat een overzicht per sector. In deze voorbeeld berekening is gerekend met het percentage sector fonds van "zakelijke dienstverlening 1". 
 3. In de volgende rij staat het percentage AWF premie. Dit is de premie welke betaald moet worden voor het algemene werkloosheidsfonds. Dit is een vast percentage. 
 4. In de volgende rij staat het percentage "WAO/WGA/IVA basispremie". Dit is wederom een vast percentage. 
 5. In de volgende rij staat het percentage "WGA gedifferentieerde premie". Dit percentage is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. In de bovenstaande voorbeeld berekening is rekening gehouden met het hoogste percentage. Indien u een kleiner bedrijf heeft, kan het percentage dus iets lager worden. U kunt op de site van de Belastingdienst het percentage van uw bedrijf vinden. 
 6. In de volgende rij staat het percentage van de "Zorgverzekeringswet". Dit is wederom een vast percentage. 
 7. In de volgende rij staat het percentage "Feestdagen". De feestdagen werken uw medewerkers niet en worden ze wel door betaald. In het kosten overzicht dient u dus rekening te houden met de kosten hiervan. 
 8. In de volgende rij staat het percentage "Vakantiedagen". Uw werknemers hebben recht op Vakantiedagen. Tijdens de vakantie dagen worden de werknemers wel doorbetaald zonder werk te verrichten. In de kostprijs berekening dient hier dus rekening mee gehouden te worden. 
 9. In de volgende rij staat het percentage "Vakantietoeslag"
 10. In de volgende rij is een percentage opgenomen voor "Kort verzuim/bijzonder verlof". Dit is een gemiddeld percentage waar mee gerekend kan worden. 
 11. In de volgende rij staat het percentage "Verzuim". U kunt hier het gemiddelde percentage van uw bedrijf invoeren. In de bovenstaande berekening is gerekend met het landelijk gemiddelde. U kunt hier dus zelf een voor uw bedrijf realistisch cijfer invullen, of rekenen met het landelijk gemiddelde.
 12. In de laatste rij van de berekening personeelskosten staan de uiteindelijke kosten van de medewerker per uur/ per week of per maand, afhankelijk van waar u voor gekozen heeft in de bovenste rij. 


Download de berekening personeelskosten in Excel. U kunt het document via ZIP downloaden en opslaan op uw computer. Vul de voor u toepasbare gegevens in en bereken de personeelskosten van uw medewerkers. Met behulp van deze berekening, eventueel aanvullend met pensioen kosten en lease kosten kunt u een goede kostprijs berekenen en zodoende een verkoop prijs bepalen. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.