Berekening Personeelskosten

Hieronder staat een voorbeeld Berekening Personeelskosten. Met behulp van dit reken programma kun je de personeelskosten binnen je bedrijf berekenen. In de rekensom worden enkel de directe personeelskosten meegenomen, en geen lease auto, pensioen, declaraties en dergelijke. Deze kun je aan de hand van je specifieke bedrijfsgegevens invullen. 


Voorbeeld berekening personeelskosten


Bekijk hieronder de voorbeeld berekening van je personeelskosten in Excel. 

berekening-personeelskosten
button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template


Download de berekening personeelskosten in Excel. Je kunt het document via ZIP downloaden en opslaan op je computer. Vul de voor jouw bedrijf toepasbare gegevens in en bereken de personeelskosten van je medewerkers. Met behulp van deze berekening, eventueel aanvullend met pensioen kosten en lease kosten kun je een goede kostprijs berekenen en zodoende een verkoop prijs bepalen.  1. Boven in de berekening zet je het salaris van de betreffende medewerker. Je kunt het salaris op uur basis, week basis, maand basis invoeren, afhankelijk van je wensen met betrekking tot de uitkomst. 
 2. In de tweede rij staat het percentage van het sectorfonds. Dit percentage is afhankelijk van de sector waarin je werkzaam bent. Je kunt het percentage van je sector fonds vinden op de site van de belastingdienst, daar staat een overzicht per sector. In deze voorbeeld berekening is gerekend met het percentage sector fonds van "zakelijke dienstverlening 1". 
 3. In de volgende rij staat het percentage AWF premie. Dit is de premie welke betaald moet worden voor het algemene werkloosheidsfonds. Dit is een vast percentage. 
 4. In de volgende rij staat het percentage "WAO/WGA/IVA basispremie". Dit is wederom een vast percentage. 
 5. In de volgende rij staat het percentage "WGA gedifferentieerde premie". Dit percentage is afhankelijk van de grootte van uw bedrijf. In de bovenstaande voorbeeld berekening is rekening gehouden met het hoogste percentage. Indien je een kleiner bedrijf hebt, kan het percentage dus iets lager worden. Je kunt op de site van de Belastingdienst het percentage van je bedrijf vinden. 
 6. In de volgende rij staat het percentage van de "Zorgverzekeringswet". Dit is wederom een vast percentage. 
 7. In de volgende rij staat het percentage "Feestdagen". De feestdagen werken uw medewerkers niet en worden ze wel door betaald. In het kosten overzicht dien je dus rekening te houden met de kosten hiervan. 
 8. In de volgende rij staat het percentage "Vakantiedagen". Je werknemers hebben recht op Vakantiedagen. Tijdens de vakantie dagen worden de werknemers wel doorbetaald zonder werk te verrichten. In de kostprijs berekening dient hier dus rekening mee gehouden te worden. 
 9. In de volgende rij staat het percentage "Vakantietoeslag"
 10. In de volgende rij is een percentage opgenomen voor "Kort verzuim/bijzonder verlof". Dit is een gemiddeld percentage waar mee gerekend kan worden. 
 11. In de volgende rij staat het percentage "Verzuim". Je kunt hier het gemiddelde percentage van je bedrijf invoeren. In de bovenstaande berekening is gerekend met het landelijk gemiddelde. Je kunt hier dus zelf een voor je bedrijf realistisch cijfer invullen, of rekenen met het landelijk gemiddelde.
 12. In de laatste rij van de berekening personeelskosten staan de uiteindelijke kosten van de medewerker per uur/ per week of per maand, afhankelijk van waar je voor gekozen hebt in de bovenste rij. 


Berekening personeelskosten totaal

Hierboven staat de berekening personeelskosten van een enkel personeelslid. Ben je echter op zoek naar een berekening van je totale personeelskosten (arbeidskosten), dan kan je onderstaande kosten bi elkaar optellen. 

 • De Brutosalarissen: Het bedrag dat de medewerkers verdienen, in dit geval gaan we uit van het brutosalaris per maand. Je kunt er ook voor kiezen om de salarissen voor een andere periode te gebruiken, bijvoorbeeld per 4 weken, per week, of per dag. Maak een keuze daarin en gebruik dezelfde periode voor de ondersaande kosten. 
 • De sociale lasten: De sociale lasten zijn de kosten die je betaald boven op het brutosalaris van de medewerkers: sociale verzekeringen, pensioenen, werkloosheidsbijdragen, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Je kunt de sociale lasten die van toepassing zijn voor jouw bedrijf opzoeken en invullen. De opslag voor de sociale lasten is grofweg tussen de 20 en 35 %. 
 • Verzekeringen: De kosten voor je verzuimverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en eventuele andere verzekeringen die met personeel te maken hebben. Maak een overzicht van de verzekeringen en berekenen het totale opslagpercentage van de verzekeringen om bij je personeelskosten op te tellen. 
 • Vrije dagen: Vakantiedagen, feestdagen, bijzonder verlof en overige vrije dagen voor je personeel. Je medewerkers hebben recht op vrije dagen. Als je de personeelskosten wil uitrekenen, is dat dus een aspect waar je rekening mee moet houden. De feestdagen verschillen per jaar omdat ze op verschillende (werk)dagen vallen. Bekijk wat de vrije dagen zijn voor het betreffende jaar om de opslag op je personeelskosten te kunnen berekenen. 
 • Opleidingen en cursussen: De kosten voor opleidingen en cursussen voor je medewerkers. Voor de ontwikkeling van je medewerkers zal er rekening gehouden moeten worden voor de kosten voor opleidingen en curussen. Ook algemene cursusdagen voor je personeel worden hierin opgenome. 
 • Reiskosten: Kilometervergoeding, auto van de zaak, kosten openbaar vervoer, fietsregeling e.d.
 • Overige kosten: overige kosten zoals werkkleding, beschermingsmiddelensnelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's