Formulier Nieuwe Medewerker

Voorbeeld formulier nieuwe medewerker: een formulier wat je kunt gebruiken bij de indiensttreding van een nieuwe medewerker. Gebruik diit formulier om ervoor te zorgen dat je alle gegevens hebt voor de indiensttreding en om te zorgen voor een correcte verlonig van de medewerker.  


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk en download het Formulier Nieuwe Medewerker

Bekijk en download de voorbeeld formulieren in Word of Excel. Na het downloaden kun je ze direct bewerken en aanpassen naar de gegevens die nodig zijn voor jouw bedrijf. 


formulier-nieuwe-medewerker-excel

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

formulier-nieuwe-medewerker-word

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template


Wanneer jee een nieuwe medewerker in dienst neemt, zul je bepaalde gegevens van deze medewerker in je personeelsdossier bewaren. Van de medewerker heb je ook gegevens nodig om in de arbeidsovereenkomst te verwerken en voor de verloning. Gebruik daarvoor het formulier voor een nieuwe medewerker. Zorg ervoor dat je het formulier op de juiste wijze opslaat en de gegevens niet inzichtelijk zijn voor mensen die er verder niks mee te maken hebben.


Houd altijd rekening met de privacy wetgeving. Als medewerers van je bedrijf de gegvens nodig hebben voor het maken van een contract of het verwerken van de gegevens voor de loonadministratie, is het wel toegestaan dat ze ingezien worden. Zolang je ervoor zorgt dat de gegevens vertrouwelijk blijven en niet door anderen ingezien kunnen worden. 


Gegevens formulier nieuwe medewerker

De achternaam van de medewerker;

ü  De voorletter(s) van de medewerker;

ü  De roepnaam van de medewerker;

ü  De straat en het huisnummer van de medewerker;

ü  De postcode van de medewerker

ü  De woonplaats van de medewerker;

ü  De geboortedatum van de medewerker;

ü  De geboorteplaats van de medewerker;

ü  De nationaliteit van de medewerker;

ü  Het mobiele telefoonnummer van de medewerker;

ü  Het email-adres van de medewerker;

ü  De burgerlijke staat van de medewerker

o   ongehuwd (nooit gehuwd en nooit geregistreerd partner geweest);

o   gehuwd (wettig gehuwd + geregistreerd partnerschap);

o   verweduwd (verweduwd na wettig huwelijk + verweduwd na partnerschap);

o   gescheiden (gescheiden na wettig huwelijk + gescheiden na partnerschap).

ü  Het sofinummer van de medewerker;

ü  Het ID nummer

o   ID kaart, nummer van de ID kaart;

o   Paspoort, nummer van het paspoort

ü  Het IBAN nummer van de medewerker;

ü  Uitkering ja/ nee

o   Wanneer de medewerker uit een uitkeringspositie komt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het zijn dat u recht heeft op een subsidie. Vraag altijd of uw medewerker uit een uitkeringssituatie komt. Wanneer u aanspraak wil maken op de subsidie, vraagt u aan de medewerker de doelstellingsverklaring.  

ü  Soort contract

o   Dit kan bijvoorbeeld bepaalde tijd zijn, onbepaalde tijd, een project contract, een oproepcontract, enzovoorts.

ü  De startdatum van het contract van de medewerker;

ü  De einddatum van het contract van de medewerker, wanneer het een contract voor onbepaalde tijd is kunt u hier “niet van toepassing” vermelden;

ü  De functienaam van de medewerker;

ü  De functieomschrijving van de medewerker, hier geeft u een duidelijke, korte omschrijving van de functie. U kunt ook eventueel refereren naar een uitgebreide functieomschrijving;

ü  Het aantal uur dat de medewerker per week gaat werken. Bijvoorbeeld 40 uur bij een volledige werkweek;

ü  Het aantal dagen dat de medewerker per week gaat werken.

ü  De verdeling over de werkweek van de uren over de verschillende werkdagen. Bijvoorbeeld: ma: 8, di: 8, wo: 8, do: 8, vr: 8.

ü  Bruto salaris van de medewerker per uur/ 4 weken periode/ maand;

ü  Kilometer vergoeding voor de woon- werk kilometers. Bijvoorbeeld € 0,19 per kilometer, met een maximum van € __,- per dag;

ü  Kilometer vergoeding voor de werk- werk kilometers. Bijvoorbeeld € 0,19 per kilometer;

ü  Reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld € ___,- op basis van ingediende betaalbewijzen;

ü  Auto van de zaak, vul hierin ja of nee;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft, wordt hier het kenteken ingevuld. ;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft, wordt hier de fiscale waarde ingevuld;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft wordt hier het bijtellingspercentage ingevuld;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft wordt hier vermeld of de medewerker privé rijdt in de auto (in verband met de bijtelling voor de belastingdienst).

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak rijdt, wordt hier de eigen bijdrage vermeldt.

ü  Hier kunt u eventuele bijzonderheden invullen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld speciale pensioenafspraken en dergelijke. 

Zorg er altijd voor dat de gegevens vertrouwelijk behandeld worden en houd daarbij rekening met de privacy wetgeving. Voor de medewerkers is het goed te weten wat er met de gegevens kan gebeuren en hoe lang de gegevens in de bestanden blijven bij het bedrijf. Lees meer over de privacy wetgeving op de website autoriteit persoonsgegevens


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's