Formulier Nieuwe Medewerker

Op deze pagina treft u een voorbeeld formulier nieuwe medewerker. U vult voor de nieuwe medewerker de onderstaande gegevens in. U kunt het voorbeeld formulier downloaden in Word of Excel. Wanneer u een nieuwe medewerker in dienst neemt, zult u bepaalde gegevens van deze medewerker in uw personeelsdossier bewaren. Van de medewerker heeft u ook gegevens nodig om in de arbeidsovereenkomst te verwerken. Gebruik daarvoor het formulier voor een nieuwe medewerker. 

Gegevens formulier nieuwe medewerker

De achternaam van de medewerker;

ü  De voorletter(s) van de medewerker;

ü  De roepnaam van de medewerker;

ü  De straat en het huisnummer van de medewerker;

ü  De postcode van de medewerker

ü  De woonplaats van de medewerker;

ü  De geboortedatum van de medewerker;

ü  De geboorteplaats van de medewerker;

ü  De nationaliteit van de medewerker;

ü  Het mobiele telefoonnummer van de medewerker;

ü  Het email-adres van de medewerker;

ü  De burgerlijke staat van de medewerker

o   ongehuwd (nooit gehuwd en nooit geregistreerd partner geweest);

o   gehuwd (wettig gehuwd + geregistreerd partnerschap);

o   verweduwd (verweduwd na wettig huwelijk + verweduwd na partnerschap);

o   gescheiden (gescheiden na wettig huwelijk + gescheiden na partnerschap).

ü  Het sofinummer van de medewerker;

ü  Het ID nummer

o   ID kaart, nummer van de ID kaart;

o   Paspoort, nummer van het paspoort

ü  Het IBAN nummer van de medewerker;

ü  Uitkering ja/ nee

o   Wanneer de medewerker uit een uitkeringspositie komt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het zijn dat u recht heeft op een subsidie. Vraag altijd of uw medewerker uit een uitkeringssituatie komt. Wanneer u aanspraak wil maken op de subsidie, vraagt u aan de medewerker de doelstellingsverklaring.  

ü  Soort contract

o   Dit kan bijvoorbeeld bepaalde tijd zijn, onbepaalde tijd, een project contract, een oproepcontract, enzovoorts.

ü  De startdatum van het contract van de medewerker;

ü  De einddatum van het contract van de medewerker, wanneer het een contract voor onbepaalde tijd is kunt u hier “niet van toepassing” vermelden;

ü  De functienaam van de medewerker;

ü  De functieomschrijving van de medewerker, hier geeft u een duidelijke, korte omschrijving van de functie. U kunt ook eventueel refereren naar een uitgebreide functieomschrijving;

ü  Het aantal uur dat de medewerker per week gaat werken. Bijvoorbeeld 40 uur bij een volledige werkweek;

ü  Het aantal dagen dat de medewerker per week gaat werken.

ü  De verdeling over de werkweek van de uren over de verschillende werkdagen. Bijvoorbeeld: ma: 8, di: 8, wo: 8, do: 8, vr: 8.

ü  Bruto salaris van de medewerker per uur/ 4 weken periode/ maand;

ü  Kilometer vergoeding voor de woon- werk kilometers. Bijvoorbeeld € 0,19 per kilometer, met een maximum van € __,- per dag;

ü  Kilometer vergoeding voor de werk- werk kilometers. Bijvoorbeeld € 0,19 per kilometer;

ü  Reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld € ___,- op basis van ingediende betaalbewijzen;

ü  Auto van de zaak, vul hierin ja of nee;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft, wordt hier het kenteken ingevuld. ;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft, wordt hier de fiscale waarde ingevuld;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft wordt hier het bijtellingspercentage ingevuld;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft wordt hier vermeld of de medewerker privé rijdt in de auto (in verband met de bijtelling voor de belastingdienst).

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak rijdt, wordt hier de eigen bijdrage vermeldt.

ü  Hier kunt u eventuele bijzonderheden invullen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld speciale pensioenafspraken en dergelijke. 

Voorbeeld formulier nieuwe medewerker
Excel

Download voorbeeld in Excel

Voorbeeld formulier nieuwe medewerker
Word

Download voorbeeld in Word

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.