Studiekostenregeling

De studiekostenregeling wordt aangeboden indien de werkgever bijdraagt aan de studiekosten van de werknemer. Voor zowel de werkgever als de werknemer kan het volgen van een studie voordelen bieden. Daarom komt het regelmatig voor dat de werkgever (een deel van) de studiekosten met bepaalde voorwaarden betaalt. 


Voorbeeld studiekostenregeling


Om problemen te voorkomen dient er vooraf duidelijkheid te zijn over de regeling. Met een heldere procedure, een goed contract en een goede monitoring, kunnen problemen achteraf voorkomen worden. Op deze pagina vindt u informatie over de regeling, een voorbeeld van het aanvraagformulier voor de werknemer, een voorbeeld overeenkomst voor de regeling en een voorbeeld begeleidende brief. 

U kunt ervoor kiezen om een aparte overeenkomst te maken met de afspraken tussen de werkgever en werknemer, of u kunt ervoor kiezen om de regeling standaard in uw personeelshandboek of reglement te vermelden. 

Voor de regeling is het uiteraard van belang dat de werknemer een studie gaat volgen die een meerwaarde heeft voor de werkgever. De werkgever dient tevens verantwoording af te leggen tegenover de fiscus, wanneer de studiekosten worden afgetrokken.

De werkgever en werknemer bespreken van te voren wat de hoogte is van de bijdrage. Het kan zijn dat de werkgever de gehele studie betaald, het kan ook zijn dat er wordt afgesproken dat een deel van de kosten wordt vergoed en de medewerker een percentage mee betaald.

Van te voren maakt de medewerker een overzicht met de verwachte kosten. Hieronder vallen ook de kosten voor literatuur, examens, reiskosten, enzovoorts.

In de regeling wordt afgesproken wat er gebeurd wanneer de werknemer de studie niet, of niet op tijd heeft afgerond. Hier kan een terugbetalingsregeling voor worden afgesproken. Deze regeling kan op verschillende manieren worden uitgezet, bijvoorbeeld in percentages in geval van behaalde deelcertificaten.

Naast de kosten voor de studie, kunnen er tussen werknemer en werkgever afspraken worden gemaakt over studiedagen. Dit kan apart in de regeling worden opgenomen. Het is gebruikelijk dat de werknemer in ieder geval betaald verlof krijgt voor de examendata.


Voorbeeld overeenkomst opleiding


Zie een voorbeeld aanvraag studiekostenregeling

Zie een voorbeeld overeenkomst studiekostenregeling

Zie een voorbeeld begeleidende brief voor de regeling

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig voorbeeld documenten online welke u kunt downloaden in Word en Excel. U kunt de voorbeelden gebruiken als inspiratie en opzetje. Zorg er altijd voor dat belangrijke documenten worden nagekeken door een professional. Zo weet u zeker dat ze voldoen aan de laatste richtlijnen en wetgeving en komt u achteraf niet voor verassingen te staan.