Voorbeeld Rooster Excel

Op deze pagina treft u een voorbeeld rooster Excel. Een rooster is een schema, een overzicht, waarin wordt vastgelegd welke taken, gebeurtenissen of projecten op welke dagen of momenten plaats zullen gaan vinden. Een rooster kan bijvoorbeeld een lesrooster zijn voor leerlingen, het kan een project rooster zijn voor een bedrijf, enzovoorts.

 

Voorbeeld Rooster Excel: Projectrooster

Een projectrooster voor een bedrijf is een schema waarop de medewerkers staan en de projecten die op bepaalde momenten worden uitgevoerd. Hieronder treft u een voorbeeld van zo’n rooster. In dit geval worden de projecten met kleuren aangegeven voor een duidelijk overzicht. 

Download Voorbeeld Rooster Excel

Dit voorbeeld van een rooster is een projectrooster. Het kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het inplannen van monteurs. Door het gebruikt van kleuren, kunt u in een oogopslag zien wie op welke projecten is ingedeeld en wie er nog in te plannen is. U kunt zo goed bijhouden wat de planning is. 


Bovenstaand voorbeeld is het rooster van een maand, in dit geval de maand januari. De nummers zijn de dagen van de maand, 1 tot en met 31 januari. In het rooster kunt u ook eventuele vakanties vermelden, zodat u kunt zien dat die bepaalde medewerker tijdens een periode niet beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld feestdagen en ziekte. Al die gegevens kunt u in het rooster vermelden. 


Onderin staan de projecten vermeld. Hier zet u de project namen in en geeft u deze projecten een kleur. Vervolgens kunt u die kleuren gebruiken bij het inplannen van de medewerkers. 

Een lesrooster voor scholieren is een schema met de lestijden, locaties enzovoorts. Het lesrooster is een schema voor de leerlingen, opgesteld door de docenten van de school. De lessen, tijden en les lokalen staan er in, zodat de scholieren precies weten waar, wanneer en welke lessen plaats zullen gaan vinden. De pauze tijden staan ook in het les rooster vermeld.

 

Een passend rooster maken is niet altijd eenvoudig. Tijd is beperkt en alles moet passend gemaakt worden binnen die tijd. De lokalen moeten beschikbaar zijn, de leraren moeten beschikbaar zijn en de lessen moeten op elkaar zijn afgestemd. Eventueel moet rekening gehouden worden met reistijden, wanneer buitenschoolse activiteiten in het rooster worden opgenomen.

 

Het maken van een rooster blijft handwerk, het is lastig om het volledig te automatiseren omdat er met veel zaken rekening gehouden moet worden. Handmatig een rooster maken in Excel is een goede oplossing. Dit rooster kan vervolgens met de betrokken partijen (leerlingen, leraren) gecommuniceerd worden via de mail, post of uitgereikt worden. Bij een lesrooster staan in de rijen de uren vermeld, in de kolommen staan de dagen van de week en in de cellen staan de vakken en de lokalen waar de lessen plaats zullen vinden.

 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.