Voorbeeld Rooster Excel

Op deze pagina staat een voorbeeld rooster Excel. Een rooster is een schema, een overzicht, waarin wordt vastgelegd welke taken, gebeurtenissen of projecten op welke dagen of momenten plaats zullen gaan vinden.


Een rooster kan bijvoorbeeld een lesrooster zijn voor leerlingen, het kan een project rooster zijn voor een bedrijf, enzovoorts.

 

Voorbeeld Rooster Excel: Projectrooster

Een projectrooster voor een bedrijf is een schema waarop de medewerkers staan en de projecten die op bepaalde momenten worden uitgevoerd.


Hieronder staat een voorbeeld van zo’n rooster. In dit geval worden de projecten met kleuren aangegeven voor een duidelijk overzicht. 


voorbeeld-rooster-excel

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template

Dit voorbeeld van een rooster is een projectrooster. Het kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld het inplannen van monteurs. Door het gebruikt van kleuren, kun je in een oogopslag zien wie op welke projecten is ingedeeld en wie er nog in te plannen is. Je kunt zo goed bijhouden wat de planning is. 


Bovenstaand voorbeeld is het rooster van een maand, in dit geval de maand januari. De nummers zijn de dagen van de maand, 1 tot en met 31 januari. In het rooster kun je ook eventuele vakanties vermelden, zodat je kunt zien dat die bepaalde medewerker tijdens een periode niet beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld feestdagen en ziekte. Al die gegevens kun je in het rooster vermelden. 


Onderin staan de projecten vermeld. Hier zet je de project namen in en geef je deze projecten een kleur. Vervolgens kun je die kleuren gebruiken bij het inplannen van de medewerkers. 


Een lesrooster voor scholieren is een schema met de lestijden, locaties enzovoorts. Het lesrooster is een schema voor de leerlingen, opgesteld door de docenten van de school. De lessen, tijden en les lokalen staan er in, zodat de scholieren precies weten waar, wanneer en welke lessen plaats zullen gaan vinden. De pauze tijden staan ook in het les rooster vermeld.

 

Een passend rooster maken is niet altijd eenvoudig. Tijd is beperkt en alles moet passend gemaakt worden binnen die tijd. De lokalen moeten beschikbaar zijn, de leraren moeten beschikbaar zijn en de lessen moeten op elkaar zijn afgestemd. Eventueel moet rekening gehouden worden met reistijden, wanneer buitenschoolse activiteiten in het rooster worden opgenomen.

 

Het maken van een rooster blijft handwerk, het is lastig om het volledig te automatiseren omdat er met veel zaken rekening gehouden moet worden. Handmatig een rooster maken in Excel is een goede oplossing. Dit rooster kan vervolgens met de betrokken partijen (leerlingen, leraren) gecommuniceerd worden via de mail, post of uitgereikt worden. Bij een lesrooster staan in de rijen de uren vermeld, in de kolommen staan de dagen van de week en in de cellen staan de vakken en de lokalen waar de lessen plaats zullen vinden.

 

Voorbeeld rooster excel: personeelsplanning

Een personeelsplanning is een planning van werkzaamheden van je medewerkers. Volg de onderstaande stappen om een personeelsplanning te maken:

  1. Inventarisatie: Allereerst maak je een inventarisatie van de werkzaamheden die gedaan moeten worden of projecten die uitgevoerd moeten worden. 
  2. Tijdsduur bepalen: Als je de werkzaamheden inzichtelijk hebt, kan je daar een tijdsduur aan koppelen. Zo heb je een goed overzicht van hoeveel tijd er voor de werkaamheden/ projecten nodig is. 
  3. Capaciteit bepalen: Maak een lijst van alle medewerkers en hun beschikbaarheid. Denk daarbij ook aan vakanties, verlof en eventuele andere verplichtingen van de medewerkers. Bepaal dus de gewenste arbeidsuren per werknemer per week of per maand, en de minimale en maximale hoeveelheid uren die elke medewerker zal moeten werken.
  4. Verwerk de gegevens: Maak vervolgens een rooster waarin de werkzaamheden/ projecten zijn opgenomen, inclusief de start- en eindtijden, de taken en de verantwoordelijkheden.
  5. Plan de medewerkers in op basis van hun capaciteit, beschikbaarheid, hun gewenste arbeidsuren en de benodigde personeelsbezetting. Hierbij zijn de ervaring en wensen van de medewerkers ook van belang. 


Als je het rooster hebt gemaakt zijn een aantal zaken belangrijk om te doen:

  1. Wet en regelgeving: Check de wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidstijden, rusttijden en verplichte pauzes. Zorg dat je alles goed hebt staan om problemen achteraf te voorkomen. Lees meer over de wet- en regelgeving op de website van de Rijksoverheid
  2. Communiceer het rooster duidelijk aan de medewerkers en geef ze de mogelijkheid om eventuele wijzigingen door te geven.
  3. Monitor het rooster en de personeelsbezetting en pas het aan indien nodig. Analyseer ook de efficiëntie van het rooster en de productiviteit van de werknemers om eventuele verbeteringen te kunnen aanbrengen.


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


De voorbeeld templates op onze website zijn gratis te downloaden en daarna direct te bewerken. Als je het bestand download, komt het via een ZIP bestand onder je downloads te staan. Daar kan je het bestand uitpakken en vervolgens ergens opslaan op je computer. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's