Urenregistratie Excel

Hieronder treft u een Urenregistratie Excel sjabloon. Met behulp van dit overzicht kunt u de uren van uw medewerkers bijhouden. U ziet in 1 oogopslag wat de verzuim uren, vakantie uren en gewerkte uren zijn van uw medewerkers. In het programma worden tevens de percentages berekend zodat u de cijfers kunt vergelijken tussen de medewerkers met de de landelijke gemiddelden. 


Voorbeeld urenregistratie Excel


Bekijk hieronder de Excel sheet. 


Uitleg bij urenregistratie Excel

  1. In de eerste kolom staan de maanden. Dit overzicht is gemaakt voor het jaar 2014.
  2. In de tweede kolom staat "gewerkt" (de gewerkte uren van de betreffende medewerker), "vakantie" (de opgenomen vakantie uren van de betreffende medewerker) en "ziek" (de ziekte uren van de betreffende medewerker). 
  3. De witte cellen zijn de weekdagen, de donker blauwe cellen zijn de weekend dagen en de rode cellen zijn de algemeen erkende feest dagen. 
  4. In het rechter overzicht vermeldt u de contract uren per week van de betreffende maand van de medewerker. Indien de medewerker een werk week van 40 uur heeft, vult u hier 40 in, indien uw medewerker een werk week van 32 uur heeft, vult u hier 32 in. Dit getal is weer voor belang van de berekening. 
  5. In de volgende kolom staat het aantal werkbare dagen van de betreffende maand. In januari 2014 zijn dat er 22, in februari 20, enzovoorts. 
  6. U vult in de betreffende maand het aantal dagen dat uw medewerker heeft gewerkt, vakantie heeft opgenomen en ziek is geweest in. De rest wordt door het programma uitgerekend. 
  7. Rechts boven in staan de totalen en de percentages. Deze worden automatisch uitgerekend. 
  8. Zorg ervoor dat u in de cellen waar formules staan geen wijzigingen aan brengt!
  9. U kunt het tabblad kopiëren en zo voor elke medewerker een sheet maken. Zo heeft u in 1 bestand alle uren van uw medewerkers. Om te kopiëren drukt u met uw rechter muis knop onderin de sheet op de naam van de sheet. Kies voor "verplaatsen of kopiëren" en vink het knopje kopie maken aan. Kies voor naar einde gaan en er verschijnt een nieuwe sheet. Door weer met uw rechter muis knop op de naam van de sheet onderin de klikken en te kiezen voor "naam wijzigen" kunt u aan elke sheet de naam van de betreffende medewerker toekennen. 


Download de urenregistratie Excel. Er komt eerst een ZIP bestand tevoorschijn, waarna u het Excel bestand kunt openen. Sla het bestand vervolgens op uw computer op. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.