Urenregistratie Excel

Hieronder staat een Template Urenregistratie Excel. Met behulp van dit overzicht kun je de uren van je medewerkers bijhouden. Je ziet in 1 oogopslag wat de verzuim uren, vakantie uren en gewerkte uren zijn van je medewerkers. In het programma worden tevens de percentages berekend zodat je de cijfers kunt vergelijken tussen de medewerkers met de de landelijke gemiddelden. 


Voorbeeld urenregistratie Excel

Bekijk hieronder de Excel sheet en lees de uitleg over het gebruik ervan. Je kunt het overzicht gratis downloaden in Excel en daarna direct bewerken. 


urenregistratie-Excel

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Uitleg bij urenregistratie Excel

  1. In de eerste kolom staan de maanden. 
  2. In de tweede kolom staat "gewerkt" (de gewerkte uren van de betreffende medewerker), "vakantie" (de opgenomen vakantie uren van de betreffende medewerker) en "ziek" (de ziekte uren van de betreffende medewerker). 
  3. De witte cellen zijn de weekdagen, de donker blauwe cellen zijn de weekend dagen en de rode cellen zijn de algemeen erkende feest dagen. 
  4. In het rechter overzicht vermeld je de contract uren per week van de betreffende maand van de medewerker. Indien de medewerker een werk week van 40 uur heeft, vul je hier 40 in, indien je medewerker een werk week van 32 uur heeft, vul je hier 32 in. Dit getal is weer voor belang van de berekening. 
  5. In de volgende kolom staat het aantal werkbare dagen van de betreffende maand. In januari zijn dat er 22, in februari 20, enzovoorts. 
  6. Je vult in de betreffende maand het aantal dagen dat je medewerker heeft gewerkt, vakantie heeft opgenomen en ziek is geweest in. De rest wordt door het programma uitgerekend. 
  7. Rechts boven in staan de totalen en de percentages. Deze worden automatisch uitgerekend. 
  8. Zorg ervoor dat je in de cellen waar formules staan geen wijzigingen aan brengt.
  9. Je kunt het tabblad kopiëren en zo voor elke medewerker een sheet maken. Zo heb je in 1 bestand alle uren van je medewerkers. Om te kopiëren druk je met je rechter muis knop onderin de sheet op de naam van de sheet. Kies voor "verplaatsen of kopiëren" en vink het knopje kopie maken aan. Kies voor naar einde gaan en er verschijnt een nieuwe sheet. Door weer met je rechter muis knop op de naam van de sheet onderin de klikken en te kiezen voor "naam wijzigen" kun je aan elke sheet de naam van de betreffende medewerker toekennen. 


Urenregistratie algemene informatie

Als je een bedrijf met personeel hebt, moet er in veel gevallen een urenregistratie worden bijgehouden. Hiermee kan je de gewerkte uren, vakantie uren en overuren van de medewerkers bijhouden en zorgen dat ze de juiste verloning krijgen. Met behulp van de urenregistratie kan je ook de productiviteit en de kosten van je bedrijf bijhouden. 

In het verleden werden uren vaak bijgehouden op papieren formulieren, maar tegenwoordig kan je de uren gemakkelijk digitaal bijhouden. Dat kan met diverse softwareprogramma's gedaan worden, maar ook bijvoorbeeld in Excel. Excel is een veelgebruikt hulpmiddel voor het bijhouden van uren omdat het een flexibel programma is dat gemakkelijk aan te passen is aan de behoeften van een jouw bedrijf.

Het bijhouden van je urenregistratie in Excel kan je helpen bij het nauwkeurig en overzichtelijk registreren van de gewerkte uren en kan een handig hulpmiddel zijn voor het analyseren van de productiviteit en kosten van je bedrijf.


Urenregistratie Excel: Standaard uren

De standaard uren zijn de uren die de medewerkers volgens het contract werken. Deze uren zijn bepaald in de arbeidsovereenkomst en worden tegen het standaard uurtarief/ salaris uitetaald. 

In de weekenden geldt over het algemeen een ander tarief. Dit tarief is in de wet of in de cao bepaald. Let erop dat je goed weet wat de tarieven zijn die gelden voor jouw bedrijf. 

Zorg er altijd voor dat de uren goed verdeeld zijn en dat je kunt aantonen dat je je houdt aan de rusttijden voor je medewerkers. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid


Urenregistratie Excel: Overuren

In het overzicht kan je ook de overuren van de medewerkers bijhouden. Overuren zijn uren die de medewerker werkt bovenop zijn of haar normale werktijden. Het aantal overuren kan variëren afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en de wetgeving die voor jouw bedrijf geldt. 


Het is van belang dat de overuren goed worden bijgehouden zodat je ervoor kan zorgen dat de medewerkers voldoende tijd hebben om uit te rusten tussen werkdagen om burn-out en vermoeidheid te voorkomen. Dit is ook geregeld in de wetgeving. Je moet als werkgever kunnen aantonen dat je je aan de wet- en regelgeving omtrent overwerk houdt en ervoor zorgt dat de medewerers worden gecompenseerd voor de extra uren die ze werken.


Over het algemeen worden de overuren tegen een hoger tarief uitbetaald dan normale uren. Er zijn ook situaties waarbij overuren worden omgezet in extra vrije dagen of vergoedingen.


Voor een bedrijf kan het nodig zijn om medewererkers overuren te laten maken in verband met deadlines, onverwachte situaties, seizoensgebonden omstandigehden of bijvoorbeeld ziekte van een collega. Probeer de overuren wel te minimaliseren en er geen standaard van te maken. Vaak belast je met overuren de medwerkers en dat wil je natuurlijk proberen te voorkomen. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's