Voorbeeld Functieomschrijving Binnendienstmedewerker


Voorbeeld functieomschrijving binnendienstmedewerker. 1. Urenregistraties controleren en verwerken

a. uren van de monteurs bijhouden in de planning

b. controle van de uren a.d.h.v. werkbriefjes, de planning en collega's

c. communicatie met de monteurs over ingediende en in te dienen uren

d. verwerken van de uren in het interne urenoverzicht

e. communicatie met financiën m.b.t. maandelijkse verzuim, verlof en overuren

 

2. Wagenpark en gereedschappen beheer

a. kilometerregistraties en dieselverbruik controleren en verwerken in intern overzicht

b. communicatie leasemaatschappij en directie m.b.t. wagenpark en gereedschap

c. up to date houden gegevens wagenpark t.b.v. de belastingdienst

d. contracten voorbewerken en bijhouden

e. bijhouden intern wagenparkoverzicht

f. up to date houden interne gereedschappenlijst incl. serienummers en garantie

g. verwerken en communicatie boetes

 

3. Voorraadadministratie en ondersteuning magazijn

a. controle en begeleiding kwartaaltelling

b. controle en begeleiding magazijn

c. voorraadadministratie in samenwerking met magazijn

d. pakbonnencontrole in samenwerking met magazijn

 

4. Telefoon beantwoorden en behandelen

a. aannemen telefoon

b. telefoon behandelen of doorgeven

c. telefoonnotities maken en doorgeven

 

5. Ondersteuning inkoop

a. communicatie commercieel binnendienst en magazijn

b. voorbewerking inkooporders en communicatie directie

c. intern inkoopoverzicht up to date houden

d. up to date houden en archiveren inkoopdossier

 

6. Planning

a. projectplanningen en aanvragen verwerken in interne planning

b. aannemen en communicatie directie verlofverzoeken en verzuimmeldingen

c. planning up to date houden incl uren en wijzigingen achteraf

d. wekelijks verzenden van de planning aan de projectleiders

 

7. Debiteuren crediteuren verwerken en archiveren

a. controleren op juistheid a.d.h.v. inkoopopdracht en pakbon

b. invoeren in het interne "debiteuren/ crediteurenoverzicht"

c. bij inkoopfacturen project/ voorraad vermelden 

d. stapel maken t.b.v. boekhouding

 

8. Algemene ondersteuning

a. Ziekmeldingen aannemen en aanmelden bij de Arbodienst + communicatie financiën en directie

b. up to date houden intern personeelsbestand

c. hotelreserveringen

d. reisvoorbereiding (vliegtickets enz.)

e. mobiele telefoonkosten overzicht up to date houden

f. declaraties controleren, bijhouden intern declaratieoverzicht, archiveren

g. dagelijkse backup server

h. koffie, lunch, keuken, contactpersoon schoonmaak

i. kleine kas

j. beveiliging, telefonie, internet, automatisering

k. secretariële ondersteuning directie en commercie

Download de Voorbeeld functieomschrijving binnendienstmedewerker in Word.