Formulier Bijzonder Verlof


Op deze pagina treft u een formulier bijzonder verlof. Ook treft u informatie aan over standaard regels met betrekking tot bijzonder verlof het het indienen van een aanvraag.


 


Bijzonder verlof geldt in bijzondere gevallen als doorbetaald verlof. De werknemer krijgt verlof toegekend van de werkgever en krijgt daarbij doorbetaald. Vooraf dient (indien mogelijk) schriftelijk een verzoek voor het bijzonder verlof te worden ingediend bij de werkgever. Zie hieronder ook een voorbeeld aanvraag formulier.

Redelijk standaard toekenningen voor bijzonder verlof zijn:

ü  gedurende de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie bij het overlijden van de partner of kind van de werknemer

ü  twee aaneengesloten dagen verlof  bij huwelijk of partnerregistratie van de werknemer        

ü  twee aaneengesloten dagen bij overlijden van een (schoon)ouder van de werknemer

ü  twee aaneengesloten dagen bij bevalling van de partner

ü  twee aaneengesloten dagen bij adoptie

ü   gedurende de uren die nodig zijn voor een afspraak in het ziekenhuis met een maximum van 4 uur per dag, mits een schriftelijk  bewijs kan worden overlegd.

Over het algemeen geldt dat van de werknemers wordt verwacht dat zij er zoveel mogelijk voor zorgen dat bijzondere gebeurtenissen buiten de normale werktijden plaatsvinden. Gebeurtenissen buiten de werktijden worden niet gecompenseerd, ook worden werktijden in principe niet verschoven.

Om werknemers te stimuleren kan er een regeling worden getroffen voor werknemers die nauwelijks gebruik maken van bijzonder verlof en/ of nauwelijks ziek zijn.

 

Zie hieronder een voorbeeld aanvraag formulier voor bijzonder verlof. Uw werknemers kunnen dit formulier invullen voor de schriftelijke aanvraag van het bijzonder verlof. Het kan natuurlijk voorkomen dat de werknemer niet in staat is tijdig een schriftelijke aanvraag te doen.

 

U kunt het formulier bijzonder verlof downloaden via een ZIP bestand en vervolgens openen in  Word. Sla het formulier op en voeg er eventueel uw bedrijfslogo aan toe. Het formulier kunt u ook onderdeel laten uitmaken van uw personeelshandboek.