Formulier Nieuwe Medewerker

Op deze pagina treft u een voorbeeld formulier nieuwe medewerker. U vult voor de nieuwe medewerker de onderstaande gegevens in. U kunt het voorbeeld formulier downloaden in Word of Excel. Wanneer u een nieuwe medewerker in dienst neemt, zult u bepaalde gegevens van deze medewerker in uw personeelsdossier bewaren. Van de medewerker heeft u ook gegevens nodig om in de arbeidsovereenkomst te verwerken. Gebruik daarvoor het formulier voor een nieuwe medewerker. 

Gegevens formulier nieuwe medewerker

De achternaam van de medewerker;

ü  De voorletter(s) van de medewerker;

ü  De roepnaam van de medewerker;

ü  De straat en het huisnummer van de medewerker;

ü  De postcode van de medewerker

ü  De woonplaats van de medewerker;

ü  De geboortedatum van de medewerker;

ü  De geboorteplaats van de medewerker;

ü  De nationaliteit van de medewerker;

ü  Het mobiele telefoonnummer van de medewerker;

ü  Het email-adres van de medewerker;

ü  De burgerlijke staat van de medewerker

o   ongehuwd (nooit gehuwd en nooit geregistreerd partner geweest);

o   gehuwd (wettig gehuwd + geregistreerd partnerschap);

o   verweduwd (verweduwd na wettig huwelijk + verweduwd na partnerschap);

o   gescheiden (gescheiden na wettig huwelijk + gescheiden na partnerschap).

ü  Het sofinummer van de medewerker;

ü  Het ID nummer

o   ID kaart, nummer van de ID kaart;

o   Paspoort, nummer van het paspoort

ü  Het IBAN nummer van de medewerker;

ü  Uitkering ja/ nee

o   Wanneer de medewerker uit een uitkeringspositie komt en aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het zijn dat u recht heeft op een subsidie. Vraag altijd of uw medewerker uit een uitkeringssituatie komt. Wanneer u aanspraak wil maken op de subsidie, vraagt u aan de medewerker de doelstellingsverklaring.  

ü  Soort contract

o   Dit kan bijvoorbeeld bepaalde tijd zijn, onbepaalde tijd, een project contract, een oproepcontract, enzovoorts.

ü  De startdatum van het contract van de medewerker;

ü  De einddatum van het contract van de medewerker, wanneer het een contract voor onbepaalde tijd is kunt u hier “niet van toepassing” vermelden;

ü  De functienaam van de medewerker;

ü  De functieomschrijving van de medewerker, hier geeft u een duidelijke, korte omschrijving van de functie. U kunt ook eventueel refereren naar een uitgebreide functieomschrijving;

ü  Het aantal uur dat de medewerker per week gaat werken. Bijvoorbeeld 40 uur bij een volledige werkweek;

ü  Het aantal dagen dat de medewerker per week gaat werken.

ü  De verdeling over de werkweek van de uren over de verschillende werkdagen. Bijvoorbeeld: ma: 8, di: 8, wo: 8, do: 8, vr: 8.

ü  Bruto salaris van de medewerker per uur/ 4 weken periode/ maand;

ü  Kilometer vergoeding voor de woon- werk kilometers. Bijvoorbeeld € 0,19 per kilometer, met een maximum van € __,- per dag;

ü  Kilometer vergoeding voor de werk- werk kilometers. Bijvoorbeeld € 0,19 per kilometer;

ü  Reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld € ___,- op basis van ingediende betaalbewijzen;

ü  Auto van de zaak, vul hierin ja of nee;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft, wordt hier het kenteken ingevuld. ;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft, wordt hier de fiscale waarde ingevuld;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft wordt hier het bijtellingspercentage ingevuld;

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak heeft wordt hier vermeld of de medewerker privé rijdt in de auto (in verband met de bijtelling voor de belastingdienst).

ü  Indien de medewerker een auto van de zaak rijdt, wordt hier de eigen bijdrage vermeldt.

ü  Hier kunt u eventuele bijzonderheden invullen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld speciale pensioenafspraken en dergelijke. 

Voorbeeld formulier nieuwe medewerker
Excel

Download voorbeeld in Excel

Voorbeeld formulier nieuwe medewerker
Word

Download voorbeeld in Word