Voorbeeld Aanmaning

Hieronder ziet u een voorbeeld aanmaning. Deze herinnering stuurt u als de betaling op uw factuur door de debiteur uitblijft. Als u al eerder herinneringen heeft gestuurd, maar er is nog geen betaling ontvangen, kunt u wat meer druk in de correspondentie zetten. U wilt immers dat de factuur wordt voldaan, zonder tussenkomst van een incassobureau, of in het uiterste geval een juridische procedure. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 

Op de website van de Belastingdienst, vind je de meest up-to-date informatie over het versturen van een factuur.


Bekijk de voorbeeld aanmaning

Voorbeeld-aanmaning-factuur

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template

In de aanmaning geeft u een overzicht van het openstaande bedrag en stelt u een termijn waarbinnen dit bedrag betaald moet worden. U kunt in deze brief ook aangeven wat de gevolgen zullen zijn, wanneer de betaling van het openstaande bedrag uitblijft. 


U kunt rond het versturen van de aanmaning ook telefonisch contact opnemen met de debiteur. Wellicht kunt u samen telefonisch een afspraak maken over de betaling van het openstaande bedrag. Stuur wel ook altijd per post een brief zodat u dossiervorming heeft. Wanneer u een telefonische afspraak maakt over de betaling, kunt u bijvoorbeeld per mail een bevestiging sturen naar uw debiteur. In deze mail zet u de gemaakte afspraken zwart op wit.


U kunt er ook voor kiezen om het incasso traject uit handen te geven. Er zijn diverse kantoren die op basis van no cure no pay uw incasso traject willen overnemen. In dat geval betaalt u slechts een percentage van het bedrag wanneer er daadwerkelijk is geïncasseerd. 


Voorbeeld aanmaning

Naam  verzender

Adres  verzender

Postcode, plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres  ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

 

Plaats, datum van verzenden

Betreft:               Aanmaning

 

Geachte heer/ mevrouw,

Hieronder vindt u een overzicht van uw openstaande factuurbedrag. Dit betreft factuurnummer ______.  Op 16 januari stuurden wij  u een betalingsherinnering voor deze factuur. Helaas hebben wij nog geen (volledige) betaling van u ontvangen. Om die reden brengen wij u € 12,50 aanmaningskosten extra in rekening. Voor de volledigheid vind u een kopie van de openstaande factuur in de bijlage.

 

Factuur               Factuurdatum               Betaaldatum          Bedrag

013645               2-1-2013                            2-2-2013                   1.000,-

 

Wij sommeren u het totaal door u verschuldigde bedrag van € _____ nu binnen acht dagen aan ons te betalen onder vermelding van het factuurnummer.  Het bedrag kunt u overmaken op rekening ______ te ________.

 

Mocht dit schrijven uw betaling hebben gekruist, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

Naam verzender

Handtekening

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Voorbeeld aanmaning: Factuur opbouw

De facturen worden gemaakt met een aantal vaste vereiste gegevens:


 1. Jouw bedrijfsgegevens: Naam, adres, btw-nummer, kvk-nummer. Daarnaast is het handig om je telefoonnummer en e-mailadres op je factuur te vermelden. Zo kan de afnemer eenvoudig bij vragen contact met je opnemen.
 2. De gegevens van je afnemer: Naam en adresgegevens.
 3. Factuurnummer: gebruik een uniek opvolgend factuurnummer.
 4. Factuurdatum: De datum waarop de factuur wordt gestuurd
 5. De omschrijving van de geleverde diensten of producten.
 6. Het aantal van de geleverde diensten of producten.
 7. Het btw-tarief van de geleverde diensten of producten.
 8. De datum van levering van de diensten of producten.
 9. Het bedrag exclusief btw, het btw-bedrag en het totaalbedrag inclusief btw.
 10. De betalingstermijn, dit kan variëren van standaard tussen de 14 en 30 dagen.
 11. De bankgegevens, het IBAN-nummer waarop het bedrag kan worden overgemaakt.
 12. Eventuele kortingen
 13. Eventuele vooruitbetalingen
 14. Als je exporteert naar een ander EU-land, moet naast bovenstaande gegevens ook het btw-nummer van de afnemer op de factuur staan. Dit is ook het geval als de btw verlegd wordt.


Door een goede opbouw van je factuur, zorg je voor een duidelijk document. Je kunt ook gebruik maken van verschillende facturatieprogramma's. In deze programma's kun je een factuursjabloon maken, welke automatisch wordt gevuld vanuit je boekhouding. Het voordeel van factuurprogramma's is dat er veel automatisch wordt verwerkt. Zo bespaar je tijd in je facturatieproces. Er zijn veel verschillende soorten facturatieprogramma's op de markt. Van gratis boekhoudprogramma's, tot uitgebreide boekhoudprogramma's. 


Voorbeeld aanmaning: BTW op je factuur

Zet op uw factuur het BTW tarief wat gehanteerd wordt, dat is verplicht! 

Als je een factuur gaat sturen, heb je te maken met btw. Het is belangrijk om je btw-tarieven goed op je factuur te zetten, zodat je aan de vereisten voldoet en geen problemen krijgt bij een eventuele controle van de Belastingdienst.

 

De afkorting BTW staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. BTW wordt geheven over de verkoop van goederen en diensten en wordt uiteindelijk door de consument betaald.

In Nederland geldt een standaard Btw-tarief van 21%. Dit tarief geldt voor de bijna alle producten en diensten. Er zijn een aantal uitzonderingen op ons standaard Btw-tarief:


 • 9% BTW: Dit tarief geldt voor voedingsmiddelen, water, agrarische goederen, boeken en tijdschriften, geneesmiddelen en sommige diensten, zoals kappersdiensten en reparaties van fietsen en schoenen.
 • 0% BTW: Dit tarief geldt voor onder andere exportgoederen, internationale vervoersdiensten en intracommunautaire leveringen (leveringen tussen EU-landen).
 • Sommige goederen en diensten zijn vrijgesteld van BTW, waaronder financiële diensten, onderwijs en medische zorg.


Vergelijkbare Pagina's