Voorbeeld Aanmaning

Hieronder ziet u een voorbeeld aanmaning. Deze herinnering stuurt u als de betaling op uw factuur door de debiteur uitblijft. Als u al eerder herinneringen heeft gestuurd, maar er is nog geen betaling ontvangen, kunt u wat meer druk in de correspondentie zetten. U wilt immers dat de factuur wordt voldaan, zonder tussenkomst van een incassobureau, of in het uiterste geval een juridische procedure. 

Bekijk de voorbeeld aanmaning

In de aanmaning geeft u een overzicht van het openstaande bedrag en stelt u een termijn waarbinnen dit bedrag betaald moet worden. U kunt in deze brief ook aangeven wat de gevolgen zullen zijn, wanneer de betaling van het openstaande bedrag uitblijft. 


U kunt rond het versturen van de aanmaning ook telefonisch contact opnemen met de debiteur. Wellicht kunt u samen telefonisch een afspraak maken over de betaling van het openstaande bedrag. Stuur wel ook altijd per post een brief zodat u dossiervorming heeft. Wanneer u een telefonische afspraak maakt over de betaling, kunt u bijvoorbeeld per mail een bevestiging sturen naar uw debiteur. In deze mail zet u de gemaakte afspraken zwart op wit.

U kunt er ook voor kiezen om het incasso traject uit handen te geven. Er zijn diverse kantoren die op basis van no cure no pay uw incasso traject willen overnemen. In dat geval betaalt u slechts een percentage van het bedrag wanneer er daadwerkelijk is geïncasseerd. 

Voorbeeld aanmaning

Naam  verzender

Adres  verzender

Postcode, plaats verzender

 

Naam ontvanger

Adres  ontvanger

Postcode, plaats ontvanger

 

Plaats, datum van verzenden

Betreft:               Aanmaning

 

Geachte heer/ mevrouw,

Hieronder vindt u een overzicht van uw openstaande factuurbedrag. Dit betreft factuurnummer ______.  Op 16 januari stuurden wij  u een betalingsherinnering voor deze factuur. Helaas hebben wij nog geen (volledige) betaling van u ontvangen. Om die reden brengen wij u € 12,50 aanmaningskosten extra in rekening. Voor de volledigheid vind u een kopie van de openstaande factuur in de bijlage.

 

Factuur               Factuurdatum               Betaaldatum          Bedrag

013645               2-1-2013                            2-2-2013                   1.000,-

 

Wij sommeren u het totaal door u verschuldigde bedrag van € _____ nu binnen acht dagen aan ons te betalen onder vermelding van het factuurnummer.  Het bedrag kunt u overmaken op rekening ______ te ________.

 

Mocht dit schrijven uw betaling hebben gekruist, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.

 

Met vriendelijke groet,

Naam verzender

Handtekening

Bekijk ook de voorbeeld betalingsherinnering

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig nieuwe voorbeeld documenten, sjablonen, formats en modellen online. Bekijk onze site voor de vele voorbeeld contracten, brieven, facturen en nog veel meer! Voor een vervolgstap in uw carrière hebben we ook vele voorbeeld sollicitatiebrieven, CV formats, en tips voor een sollicitatiegesprek online gezet.