Uitkering zzp

Op deze pagina treft u informatie over de uitkering zzp. Wanneer u een uitkering heeft, zijn er mogelijkheden om met behoud van (een deel van) uw uitkering als zelfstandige te starten.U kunt starten als zelfstandige met of zonder de startersregeling. Lees hieronder hoe een en ander in zijn werking gaat. In beide gevallen moet u van uw werkcoach vooraf een schriftelijke goedkeuring krijgen, anders vervalt uw recht op uitkering. 

Uitkering zzp, met startersregeling

De startersregeling houdt in dat u voor de eerste 26 weken een uitkering krijgt van 71%. Wanneer u nog maar minder dan 26 weken recht heeft op een uitkering, krijgt u voor die periode 71%. Tijdens de starters periode kunt u alle tijd steken in uw bedrijf en heeft u geen sollicitatieplicht meer. Gedurende de starters periode kunt u niet met behoud van uitering voor uw ex werkgever werken.

Ook moet uw ondernemingsplan voor de start goedgekeurd worden. Er wordt bekeken of de kans groot is dat u met uw bedrijf voldoende gaat verdienen om in uw levensonderhoud te voorzien.


Zzp worden zonder startersregeling

Zonder de startersregeling worden de uren die u steekt in uw eigen bedrijf gezien als werkzaamheden. Deze uren geeft u door aan het UWV en daarvoor wordt u gekort op uw uitkering. Wanneer u voor uzelf begint zonder de startersuitkering, krijgt u voor minder werkuren een uitkering. U bent dan verplicht om te blijven solliciteren voor het aantal uren dat u nog een uitkering ontvangt.


Uitkering zzp Voorbereiding/ stappenplan

  1. Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg er daarom voor dat u voor de start de volgende stappen doorloopt:
  2. Blijf werken volgens de regels van uw uitkering, sollicitatieplicht en dergelijke, totdat u definitief weet wat u gaat doen;
  3. Maak een afspraak met uw werkcoach en bespreek de mogelijkheden voor u. Vraag wat de consequenties van uw keuze zullen zijn en welke ondersteuning er geboden kan worden;
  4. Informeer uzelf over het ondernemerschap. Verdiep u in uw plannen, werk ze uit, bekijk wat de kans van slagen is, enzovoorts;
  5. Maak een ondernemingsplan;
  6. Inventariseer wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele financiering;
  7. Bespreek alles nogmaals met uw werkcoach en maak dan een definitieve beslissing;
  8. Zorg dat u de schriftelijke goedkeuring krijgt van uw werkcoach voordat u naar de Kamer van Koophandel gaat voor de inschrijving.

Bekijk meer informatie over de uitkering zzp op werk.nl.

Lees alle informatie over zzp op onze site. Zo kunt u zich goed voorbereiden. Naast informatie hebben we diverse voorbeeld documenten online gezet om u op weg te helpen. Zo vindt u diverse contracten, facturen, brieven, en dergelijke op deze site. U kunt deze voorbeelden gratis downloaden en gebruiken.