Logboek Voorbeeld Excel

Op deze pagina treft u een logboek voorbeeld Excel. Een logboek is een overzicht waarin bepaalde activiteiten worden bijgehouden. Er zijn verschillende soorten logboeken. Een logboek is een chronologische registratie van gegevens, belangrijke  gebeurtenissen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Deze belangrijke gebeurtenissen worden  bijgehouden in een overzicht, bijvoorbeeld in Excel. Het kan ook zijn dat er in een logboek bepaalde werkzaamheden worden bijgehouden, waarbij de duur van de werkzaamheden worden bijgehouden.

 

Logboek voorbeeld excel: stagelogboek

In een stagelogboek staat een opsomming van de werkzaamheden en de duur van de werkzaamheden die tijdens een stage zijn uitgevoerd. De stagiaire houdt in het logboek de werkzaamheden bij en hoe lang hij of zei met de werkzaamheden bezig is geweest. Zowel de stagiair, als het bedrijf waar stage wordt gelopen, als de leerkracht of stage begeleider kunnen zo precies de vorderingen van de stage volgen. Het logboek kan een onderdeel zijn van het stageverslag of gebruikt worden om te ondersteunen bij het stageverslag. Afhankelijk van de procedure kan het zijn dat een stagelogboek verplicht wordt gesteld door de begeleider. Wanneer dit niet het geval is, blijft het aan te raden, al is het alleen maar voor u zelf, om toch een logboek bij te houden. 


voorbeeld-logboek-excel

Bekijk

bekijk-template-voorbeeld

Download

download-template-voorbeeld

Scheepslogboek

Een scheepslogboek is een opsomming van de routen van een schip. In het scheepslogboek staat waar het schip op welke momenten is. De coördinaten worden erin weergegeven en de routes staan erin. Aan het eind van de route, kan dus in het logboek de exacte route van het schip worden bekeken. Het is een soort dagboek, met de locaties en coördinaten.


Onderzoekslogboek

Wanneer onderzoek wordt gedaan, kan het zijn dat er daarbij een logboek wordt bijgehouden. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar de groei van een bepaalde plant onder bepaalde omstandigheden. De groei wordt dagelijks bijgehouden in een logboek, zodat exact kan worden bekeken welke invloeden er zijn. In het logboek staat dan informatie zoals de tijdstippen, de licht invloeden, de voeding invloeden, de veranderingen die worden waargenomen, enzovoorts. De waarnemingen uit het logboek kunnen worden gebruikt om later de onderzoeksresultaten te bekijken en te verwerken. Aan de hand van dit logboek kunnen de resultaten goed worden bijgehouden.


Magazijnslogboek

In een magazijnlogboek worden de inkomende goederen bijgehouden. Er staat informatie in over de tijdstippen, de medewerker die de goederen in ontvangst heeft genomen, de omschrijving van de goederen, de staat waarin de goederen in ontvangst zijn genomen, de locatie waar de goederen zijn opgeslagen en eventuele extra informatie. Zo kan er altijd terug gekeken worden hoe wat en wanneer bepaalde goederen in ontvangst zijn genomen. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. Lees meer over het opstellen van een logboek op wikipedia


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's