Voorbeeld Notulen

Voorbeeld notulen: Maak je notulen met de voorbeeld template in Word. Je kunt deze template gebruiken om tijdens een vergadering notulen te schrijven. Download de template en bewerk de notulen. Elke vergadering is anders en er zal wellicht een andere indeling voor jou van toepassing zijn. 


Voorbeeld notulen standaard onderdelen

Tijdens een vergadering worden over het algemeen notulen gemaakt. Hierin worden de onderwerpen die in de vergadering aan bod komen geschreven. Zo kan er na de vergadering worden teruggekeken naar hetgeen er besproken is en welke afspraken er worden gemaakt. De notulen worden aan de hand van een agenda gemaakt. 


Tijdens een vergadering is er meestal een voorzitter. Dit is de persoon die het voortouw neemt in de vergadering en zorgt dat de agenda wordt afgehandeld. Meestal is de notulist iemand anders, zodat de voorzitter zich op de vergadering en agenda kan richten. 


Notulen bestaan meestal in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Datum en onderwerp van de vergadering: De datum waarop de agenda plaatsvindt en een eventueel onderwerp van de vergadering. Het kan ook zijn dat de naam van het team waarbinnen de vergadering plaatsvindt in plaats van het onderwerp komt te staan. 
 • Namen aanwezigen: De namen van de personen die aanwezig zijn bij de vergadering. 
 • Namen afwezigen: De namen van de mensen die aanwezig zouden moeten zijn bij de veradering, maar er niet zijn. 
 • Naam notulist: De persoon die de notulen uitwerkt. 
 • Opening: De voorzitter opent de vergadering.
 • Doornemen van de agenda: De voorzitter neemt de agenda door, zodat iedereen weet wat er besproken gaat worden. Deze agenda hebben de deelnemers van te voren al ontvangen.
 • Afspraken notulen vorig overleg: Als er al eerder een vergadering heeft plaatsgevonden, zullend e notulen van dat overleg worden besproken of goedgekeurd. Eventuele afspraken die er toen zijn gemaakt kunnen op de agenda staan. 
 • Lopende agendapunten: Dit is de inhoudelijke offerte, de agendapunten die door het team zijn ingebracht. 
 • Nieuwe agendapunten: Eventuele nieuwe agendapunten die tijdens de vergadering besproken worden. 
 • Agenda volgende vergadering: Als er een vervolg vergadering plaats gaat vinden, kunnen er al agendapunten worden afgesproken voor die vergadering. 
 • Afspraken: Het kan zijn dat er afspraken of acties uit de vergadering komen, deze worden ook in de notulen opgenomen. 
 • Rondvraag: Rijdens de rondvraag krijgen de deelnemers de gelegenheid nog iets te zeggen of te vragen. 
 • Afsluiting: De voorzitter sluit de vergadering. 


Bekijk en download de Voorbeeld Notulen

Voorbeeld-notulen

bekijk-template-voorbeeld
download-template-voorbeeld

Voorbeeld notulen

Naam van het bedrijf/ het team

 

Notulen

Datum en locatie

 

 

1.      Opening

De vergadering van _____(naam van het bedrijf of het team van de vergadering) is geopend op _____(tijdstip van de opening van de vergadering) op _____(datum van de vergadering) door ______(naam van de voorzitter van de vergadering.

 

 

Lijst aanwezigen

 

Tijdens de opening wordt een lijst gemaakt met de mensen van het bedrijf of van het team die aanwezig zijn tijdens de vergadering. Naast een lijst met de mensen die aanwezig zijn tijdens de vergadering, wordt er ook een lijst gemaakt met de eventuele afwezigen van de vergadering. De mensen die afwezig zijn, maar wel bij het vergader team horen, krijgen ook een exemplaar van de notulen. De notulen worden naar alle teamleden gestuurd, meestal per mail. Het kan handig zijn om in de notulen niet alleen de namen van de leden van het team op te schrijven, maar ook de e-mailadressen erbij.

 

 

Naam                         functie            e-mailadres                

Naam                         functie            e-mailadres                

Naam                         functie            e-mailadres                

Naam                         functie            e-mailadres                

Naam                         functie            e-mailadres                

 

 

2.      Goedkeuring van de agenda

Voor het overleg wordt de agenda rond gestuurd naar de verschillende leden van het team die deelnemen aan de vergadering. De verschillende leden kunnen vaak indien gewenst agendapunten inbrengen in de vergadering. Voordat de vergadering inhoudelijk begint wordt de agenda dan doorgenomen en zal hij worden goedgekeurd. Eventueel kunnen er in dit stadium nog aanpassingen worden gemaakt aan de lijst met agendapunten. De agenda wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

3.      Goedkeuring van de notulen

Tijdens de vorige vergadering zijn notulen gemaakt en na de vergadering worden die notulen doorgestuurd naar de leden van het team. Voordat de vergadering inhoudelijk van start gaat, worden de notulen van het vorige overleg goedgekeurd.

 

 

4.      Lopende agenda punten

In dit onderdeel wordt over de lopende agenda punten gesproken. Wat zijn de acties geweest, wat moet er nog aan acties gebeuren, wat zijn de discussiepunten en wat moet er voor het volgend overleg op de agenda worden behandeld. De behaalde resultaten en de nog te behalen resultaten worden in dit onderdeel van de lopende agenda punten besproken.

 

 

 

5.      Nieuwe activiteiten

 

6.      In dit onderdeel wordt over de nieuwe agenda punten gesproken. Wat worden de nieuwe acties, wat zijn de discussiepunten en wat moet er voor het volgend overleg op de agenda worden behandeld. De behaalde resultaten en de nog te behalen resultaten worden in dit onderdeel van de nieuwe agenda punten besproken.

 

 

 

7.      Agenda voor de volgende vergadering

Hier worden de agenda punten die bij de volgende vergadering moeten worden behandeld genoteerd.

 

 

 

8.      Sluiting vergadering

De vergadering is gesloten om ____(tijdstip sluiting vergadering) door ___(voorzitter die de vergadering sluit). De volgende vergadering vindt plaats om (tijdstip van de volgende vergadering) op ____(datum van de volgende vergadering) te ___(locatie van de volgende vergadering).

 

 

 

Notulen ingediend door: _____ (naam van de notulist)

 

Lees meer over het maken van notulen op wikipedia


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's