Voorbeeld Notulen

Op deze pagina treft u voorbeeld notulen. U kunt dit voorbeeld gebruiken om tijdens een vergadering notulen te schrijven. Pas de notulen naar wens aan. Elke vergadering is andere en er zal wellicht een andere indeling voor u van toepassing zijn. 

Voorbeeld notulen

Naam van het bedrijf/ het team

 

Notulen

Datum en locatie

 

 

1.      Opening

De vergadering van _____(naam van het bedrijf of het team van de vergadering) is geopend op _____(tijdstip van de opening van de vergadering) op _____(datum van de vergadering) door ______(naam van de voorzitter van de vergadering.

 

 

Lijst aanwezigen

 

Tijdens de opening wordt een lijst gemaakt met de mensen van het bedrijf of van het team die aanwezig zijn tijdens de vergadering. Naast een lijst met de mensen die aanwezig zijn tijdens de vergadering, wordt er ook een lijst gemaakt met de eventuele afwezigen van de vergadering. De mensen die afwezig zijn, maar wel bij het vergader team horen, krijgen ook een exemplaar van de notulen. De notulen worden naar alle teamleden gestuurd, meestal per mail. Het kan handig zijn om in de notulen niet alleen de namen van de leden van het team op te schrijven, maar ook de e-mailadressen erbij.

 

 

Naam                         functie            e-mailadres                

Naam                         functie            e-mailadres                

Naam                         functie            e-mailadres                

Naam                         functie            e-mailadres                

Naam                         functie            e-mailadres                

 

 

2.      Goedkeuring van de agenda

Voor het overleg wordt de agenda rond gestuurd naar de verschillende leden van het team die deelnemen aan de vergadering. De verschillende leden kunnen vaak indien gewenst agendapunten inbrengen in de vergadering. Voordat de vergadering inhoudelijk begint wordt de agenda dan doorgenomen en zal hij worden goedgekeurd. Eventueel kunnen er in dit stadium nog aanpassingen worden gemaakt aan de lijst met agendapunten. De agenda wordt unaniem goedgekeurd.

 

 

3.      Goedkeuring van de notulen

Tijdens de vorige vergadering zijn notulen gemaakt en na de vergadering worden die notulen doorgestuurd naar de leden van het team. Voordat de vergadering inhoudelijk van start gaat, worden de notulen van het vorige overleg goedgekeurd.

 

 

4.      Lopende agenda punten

In dit onderdeel wordt over de lopende agenda punten gesproken. Wat zijn de acties geweest, wat moet er nog aan acties gebeuren, wat zijn de discussiepunten en wat moet er voor het volgend overleg op de agenda worden behandeld. De behaalde resultaten en de nog te behalen resultaten worden in dit onderdeel van de lopende agenda punten besproken.

 

 

 

5.      Nieuwe activiteiten

 

6.      In dit onderdeel wordt over de nieuwe agenda punten gesproken. Wat worden de nieuwe acties, wat zijn de discussiepunten en wat moet er voor het volgend overleg op de agenda worden behandeld. De behaalde resultaten en de nog te behalen resultaten worden in dit onderdeel van de nieuwe agenda punten besproken.

 

 

 

7.      Agenda voor de volgende vergadering

Hier worden de agenda punten die bij de volgende vergadering moeten worden behandeld genoteerd.

 

 

 

8.      Sluiting vergadering

De vergadering is gesloten om ____(tijdstip sluiting vergadering) door ___(voorzitter die de vergadering sluit). De volgende vergadering vindt plaats om (tijdstip van de volgende vergadering) op ____(datum van de volgende vergadering) te ___(locatie van de volgende vergadering).

 

 

 

Notulen ingediend door: _____ (naam van de notulist)

 

Download voorbeeld notulen

Download de voorbeeld notulen in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.