Offerte Maken

Je gaat een offerte maken wanneer je een formeel aanbod wil doen, op basis van een verzoek van je (potentiële) opdrachtgever. In deze offerte doe je een aanbieding van je producten en/ of diensten. De (potentiële) opdrachtgever komt bij je voor een verzoek en je geeft in de offerte een overzicht van de producten/ diensten, de prijzen, de planning en de voorwaarden.bekijk-alle-voorbeeld-offertes-excel
bekijk-alle-voorbeeld-offertes-word


Je kunt ervoor kiezen om de offerte in bijvoorbeeld Word of Excel te maken. Afhankelijk van de hoeveelheid van de aangeboden producten en/of diensten is het eenvoudig te kiezen voor Word of Excel, of misschien een combinatie.


Offerte maken stappenplan

Voor het opstellen van een offerte olg je de volgende stappen:

 1. Bepaal de verkoopprijs van je product en/ of dienst;
 2. Maak een duidelijke omschrijving van de producten en/ of diensten die je aanbiedt. Geef daarbij de juiste specificaties, zodat het duidelijk is wat de potentiele afnemer kan verwachten.
 3. Zet alles in een helder overzicht: Omschrijving, aantallen, prijzen.
 4. Bepaal de geldigheid van de offerte, dat kan bijvoorbeeld 30 dagen zijn, of langer.
 5. Zet een eventuele leverdatum in de offerte.
 6. Vermeld je bedrijfsgegevens, zoals contactgegevens en contactpersoon.


Offerte Voorbeelden

Voorbeeld-Offerte-Word

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld-Offerte-excel-1

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Offerte maken, onderdelen

Offerte maken: Huisstijl

Wanneer je gaat starten met het maken van een 1e offerte, maak je in eerste instantie een sjabloon document in Word of Excel. Je kunt daarvoor een van de voorbeelden gebruiken welke op deze site staan. Dit document maak je op conform je huisstijl. Wanneer je gebruik maakt van voorbedrukt briefpapier is dit niet nodig en kun je de header en footer leeg laten. Wanneer je andere standaard documenten hebt waarin je huisstijl al verwerkt is, kun je dit document kopiëren en gebruiken voor de opmaak van je offerte. 


Inhoud offerte

In een offerte staan de volgende onderdelen:


Offerte maken: algemene gegevens

Hier staan de gegevens van de aanvrager, de aanvraagomschrijving, het offertenummer, de contactpersonen, enzovoorts.


Een beschrijving van de producten en/ of diensten

Hier geef je een beschrijving van de producten en/ of diensten of de oplossing die je aanbiedt. Geef een goede omschrijving zodat duidelijk is waar de potentiele opdrachtgever voor kiest. De potentiele opdrachtgever heeft waarschijnlijk ook meerdere offertes opgevraagd en moet goed kunnen vergelijke wat hij aangeboden krijgt.

 

Wanneer dit een uitgebreid onderdeel is, met veel verschillende prijzen, kan het makkelijker zijn om je offerte in Excel te maken. Je kunt ook alleen dit onderdeel in Excel maken en vervolgens in een Word document plakken.


Offerte maken: Prijs

In een offerte staat een prijs. Dat kan een prijs zijn die onderverdeeld is in diverse producten/ diensten, of er kan een totaalprijs worden opgegeven. Zorg ervoor dat in ieder geval duidelijk is wat de potentiele opdrachtgever voor de prijs bestelt. Vermeld bij de prijs of deze inclusief of exclusief BTW is.


Offerte maken: Planning

Je geeft een planning van de te leveren producten en/ of diensten. Wanneer kunnen de producten worden geleverd en wanneer kun je de diensten uitvoeren.


Offerte maken: Voorwaarden

In dit onderdeel vermeld je de voorwaarden. Bijvoorbeeld wat de geldigheid is van de offerte, of de bedragen inclusief of exclusief btw zijn, enzovoorts.


Offerte Voorbeeld Word Algemene Voorwaarden

Bij een offerte worden vaak algemene voorwaarden gedaan. Dit zijn de voorwaarden die gelden als jullie een overeenkomst met elkaar afsluiten. In de algemene voorwaarden staan zaken zoals:

 1. Wijze van betalen: De betalingsvoorwaarden zijn een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden. Het is goed om vooraf af te stemmen wanneer er betaald gaat worden zodat er voor beide partijen duidelijkheid is. Je kunt in de voorwaarden vermelden wat de betalingstermijn is en wat er gebeurt op het moment dat de afnemer niet op tijd betaalt (eventuele boetes, incassokosten en het incassotraject). 
 2. Leveringsvoorwaarden: Dit zijn zaken zoals de levertijd, de eventuele transportkosten en eventuele beperkingen bij levering. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor de levering zodat er geen onnodig tijdsverlies zal ontstaan. Ook kan het zijn dat levering op een bepaalde verdieping plaats moet vinden wat extra kosten met zich meebrengt. Kaart dit soort zaken goed af in je algemene voorwaarden. 
 3. Garantie: In je algemene voorwaarden staat vaak ook omschreven wat de garantie is van je producten of diensten. Het is goed om dit duidelijk te omschrijven zodat de garantie van te voren helder is bij de afnemer. Kijk ook naar de wet en regelgeving op dit gebied, want deze zal altijd prefeleren boven je voorwaarden. 
 4.  Retourbeleid: Vaak kunnen producten binnen een bepaalde periode onder voorwaarden geretourneerd worden. Dit retourbeleid kan je in je algemene voorwaarden vermelden. Bijvoorbeeld dat de producten binnen (aantal) dagen kosteloos kunnen worden geretourneerd. Of dat er aan de retourzending juist wel kosten verbonden zijn. 
 5. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele schade of verlies kan in de voorwaarden worden gedefinieerd. Denk dan aan bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor gebreken in het product of de dienst. Vanaf wanneer is de afnemer aansprakelijk en tot wanneer is de leverancier aansprakelijk. En welke andere voorwaarden gelden daarbij. 
 6. Geschillen: Mocht het zo zijn dat er ondanks de voorwaarden toch een geschil ontstaat, dan zal dit moeten worden opgelost. In je voorwaarden kan je de procedure hiervoor opnemen. Denk dan bijvoorbeeld aan een klachtenprocedure, het gebruik van arbitrage of bemiddeling bij klachten. 


Lees meer over het maken van een offerte op carlastemplates.com

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's