Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is een overzicht van de verwachte omzet en kosten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een paar jaar opeenvolgend. Deze begroting kan ook een onderdeel zijn van het businessplan, wanneer je van plan bent om een bedrijf te starten. Financieel-plan-algemeen-alles
financieel-plan-horeca-allesUit deze calculatie kan worden gehaald hoeveel winst men verwacht te gaan behalen en of het bedrijf dus vruchtbaar zal zijn. De calculatie is een onderdeel van het financiĆ«le gedeelte van het ondernemingsplan. Hieronder staat een voorbeeld ervan. De bedragen zijn in dit onderdeel exclusief BTW. In de liquiditeitsbegroting staan de bedragen juist inclusief de BTW. 


Voorbeeld Exploitatiebegroting

Exploitatiebegroting

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template

Exploitatiebegroting: Onderdelen

Exploitatiebegroting: Omzet

Je begint met het inschatten van de omzet. Deze schatting doe je per periode jaar. Houdt er rekening mee dat je een opstart periode hebt waarin je waarschijnlijk nog een lagere omzet hebt. Naar aanleiding van de verwachtingen in de markt en de groei van de activiteiten, zou de omzet toenemen. Je gebruikt de omzet exclusief de BTW.


Het kan ook zijn dat er sprake is van seizoensgebonden steigingen en dalingen van de omzet. Hou daar rekening mee in je exploitatiebegroting. 


Exploitatiebegroting: Inkoop

Na de omzet prognose, maak je een verwachting van de inkoopwaarde die bij die omzet hoort. Welke producten en diensten moeten er worden ingekocht om die omzet te kunnen realiseren? Dit kunnen dus producten zijn die je verkoopt, of ook bijvoorbeeld onderaannemers die je inhuurt om de omzet te behalen. 

Je inkoop is variabel, de kosten zijn hoger/ lager naarmate de omzet groeit of afneemt. 


Exploitatiebegroting: Kosten

Maak een overzicht van de verwachte kosten. Denk hierbij aan accountantskosten, verzekeringen, telefoon, pand, afschrijvingen, enzovoorts. De kosten zullen misschien in de begin periode hoger liggen in verband met de opstart van het bedrijf. Met de lagere omzet in het begin en de hogere kosten, is het waarschijnlijk dat de eerste periode een stuk negatiever eruit ziet dan de periode erna. 

Deze kosten zijn je vaste kosten per periode. Ze zullen alleen bij bepaalde staffels toenemen. Denk bijvoorbeeld aan je huurkosten, die zin maandelijks hetzelfde bedrag, tenzij je overstapt naar een grotere ruimte. 

Ook je accountantskosten zijn in principe gelijk, maar kunnen ook hoger worden bij de groei van je bedrijf. Je vaste kosten zijn wel goed in te schatten. Vraag bijvoorbeeld offertes aan bij verschillende partijen. 


Exploitatiebegroting: Belastingen

Nadat je de inkoop en de kosten van de omzet hebt afgetrokken, moeten de belastingen nog worden verrekend. Tel de te betalen belastingen erbij op en daarna heb je het resultaat.  


Financieel Plan

In een financieel plan wordt een schatting gemaakt van onder andere de exploitatie, de investeringen en de financiering. In de exploitatiebegroting wordt een schatting gemaakt van de te verwachte omzet en kosten. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de directe kosten (de inkoop) en de overige vaste en variabele lasten zoals bijvoorbeeld de huur en de personeelskosten.


De exploitatiebegroting wordt over het algemeen gemaakt per maand over het eerste jaar en dan vervolgens per jaar voor de 4 of 5 opvolgende jaren. Uit de begroting moet voor jezelf en/ of voor eventuele financierders blijken of het plan rendabel is en wanneer de investeringen terug verdiend kunnen worden.  


Bekijk ook de investeringsbegroting, daarin worden de benodigde investeringen weergegeven. 

In de investeringsbegroting maak je  een overzicht van je investeringen. Je geeft hier aan wat je voornemens bent te investeren op het gebied van vaste activa en vlottende activa. De vaste activa zijn bijvoorbeeld huisvesting (waaronder verbouwing), machines, apparatuur, gereedschappen, de inventaris, computerapparatuur, vervoermiddelen, goodwill (bij overname), waarborgsommen en vergunningen. 


De vlottende activa zijn bijvoorbeeld voorraden, verzekeringen, openingskosten en kasgeld. 


Het gaat bij de investeringsbegroting niet om de standaard kosten die je maakt zoals huur en inkoop, maar echt wat je voor de start van de onderneming nodig hebt. Maar voor de start van je onderneming zal je aan voorraden vaak alvast een beginnetje moeten hebben, zonder dat daar direct verkopen tegenover staan. In dat geval kan je ze meenemen in je investeringsbegroting. 


Maak een realistisch beeld en probeer niet al te veel ineens te willen. Probeer je investeringen te beperken tot wat je echt nodig hebt. 


Bekijk ook de financieringsbegroting als onderdeel van het financieel plan. 

In de financieringsbegroting vemeld je op welke wijze je de investeringen voornemens bent te financieren. Het kan zijn dat je gebruik maakt van eigen geld, eigen middelen, een lening van bekenden of familie, of gebruik maakt van een financiering van een krediet instelling of derden. 


Maak een duidelijk overzicht van de manier waarop jij de investering van je onderneming gaat financieren. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. Lees meer over het starten van je bedrijf op de website van de kamer van koophandel


Vergelijkbare Pagina's