Exploitatiebegroting

De exploitatiebegroting is een overzicht van de verwachte omzet en kosten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een paar jaar opeenvolgend. Deze begroting kan ook een onderdeel zijn van het businessplan, wanneer u van plan bent om een bedrijf te starten. Uit deze calculatie kan worden gehaald hoeveel winst men verwacht te gaan behalen en of het bedrijf dus vruchtbaar zal zijn. De calculatie is een onderdeel van het financiĆ«le gedeelte van het ondernemingsplan. Hieronder ziet u een voorbeeld ervan. De bedragen zijn in dit onderdeel exclusief BTW. In de liquiditeitsbegroting staan de bedragen juist inclusief de BTW. 

Voorbeeld Exploitatiebegroting

Omzet

U begint met het inschatten van de omzet. Deze schatting doet u per periode jaar. Houdt er rekening mee dat u een opstart periode heeft waarin u waarschijnlijk nog een lagere omzet heeft. Naar aanleiding van de verwachtingen in de markt en de groei van de activiteiten, zou de omzet toenemen. U gebruikt de omzet exclusief de BTW.

Inkoop

Na de omzet verwachting, maakt u een verwachting van de inkoopwaarde die bij die omzet hoort. Welke producten en diensten moeten er worden ingekocht om die omzet te kunnen realiseren? Dit kunnen dus producten zijn die u verkoopt, of ook bijvoorbeeld onderaannemers die u inhuurt om de omzet te behalen. 

Kosten

Maak een overzicht van de verwachte kosten. Denk hierbij aan accountantskosten, verzekeringen, telefoon, pand, afschrijvingen, enzovoorts. De kosten zullen misschien in de begin periode hoger liggen in verband met de opstart van het bedrijf. Met de lagere omzet in het begin en de hogere kosten, is het waarschijnlijk dat de eerste periode een stuk negatiever eruit ziet dan de periode erna. 

Belastingen

Nadat u de inkoop en de kosten van de omzet hebt afgetrokken, moeten de belastingen nog worden verrekend. Tel de te betalen belastingen erbij op en daarna heeft u het resultaat.  

Financieel Plan

In een financieel plan wordt een schatting gemaakt van onder andere de exploitatie, de investeringen en de financiering. In de exploitatiebegroting wordt een schatting gemaakt van de te verwachte omzet en kosten. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de directe kosten (de inkoop) en de overige vaste en variabele lasten zoals bijvoorbeeld de huur en de personeelskosten. De exploitatiebegroting wordt over het algemeen gemaakt per maand over het eerste jaar en dan vervolgens per jaar voor de 4 of 5 opvolgende jaren. Uit de begroting moet voor uzelf en/ of voor eventuele financierders blijken of het plan rendabel is en wanneer de investeringen terug verdiend kunnen worden.  

Download een voorbeeld exploitatiebegroting in Excel als opzetje. 

Bekijk ook de investeringsbegroting, daarin worden de benodigde investeringen weergegeven. 

Bekijk ook de financieringsbegroting als onderdeel van het financieel plan. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de nieuwe updates.