Voorbeeld Disclaimer

Voorbeeld disclaimer: een disclaimer is een korte tekst waarin de aansprakelijkheid in een bepaalde aangelegenheid wordt afgewezen of beperkt. Je kunt een disclaimer op je website plaatsen om duidelijkheid over het gebruik van je website te verhelderen.In de disclaimer geef je aan dat je niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het gebruik van informatie op je website. Er kunnen diverse zaken in staan zoals de aansprakelijkheid voor het gebruik van informatie, de veiligheid, de aansprakelijkheid voor informatie van derden, de actualisatie van de informatie, het verwijderen van informatie en de beëindiging van de website. Lees hieronder een voorbeeld van een disclaimer. Je kunt deze disclaimer downloaden in Word en aanpassen.


Bekijk en download voorbeeld Disclaimer

Voorbeeld Disclaimer Nederlands:

voorbeeld-disclaimer-website

Voorbeeld Disclaimer Engels:

voorbeeld-disclaimer-website-engels

Bekijk

bekijk-template-voorbeeld

Download

download-template-voorbeeld


Bekijk

bekijk-template-voorbeeld

Download

download-template-voorbeeld

Bekijk voorbeeld disclaimer

Disclaimer


Website: ___(website url) en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: ___(bedrijfsnaam) de bevoegde uitgever van de webpagina;


Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

 • ___(bedrijfsnaam) werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
 • ___(Bedrijfsnaam) geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
 • ___(Bedrijfsnaam) biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
 • ___(Bedrijfsnaam) is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;
 • ___(bedrijfsnaam) verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;
 • ___(bedrijfsnaam) kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
 • ___(bedrijfsnaam) zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. ___(bedrijfsnaam) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;


Voorbeeld Disclaimer Engels

Disclaimer Engels


Website: ___(website url) and all child pages;

User: visitors to the website;

Company: ___(company name) the authorized publisher of the web page;


The following applies to our website. By using the website you agree to this disclaimer.


 • ___(company name) regularly updates the content of the website and updates the website regularly. Despite these efforts, content on this website may be incomplete or out of date.
 • ___(Company name) gives no guarantee whatsoever about the correctness or completeness of the information consulted on this website.
 • ___(Company Name) does not guarantee the security of our website and can therefore not be held liable for any damage suffered directly or indirectly from the use of our website.
 • ___(Company Name) is not responsible for third party pages linked to;
 • ___(company name) provides information on its website without any warranty or guarantee. No rights can be derived in any way from the information on the website;
 • ___(company name) cannot be held liable for any damage whatsoever resulting from the use of the information on our website;
 • ___(company name) will change or discontinue the website at its sole discretion and at any time. ___(company name) cannot be held liable for the consequences of changes or termination on/of its website;
 • User is responsible for the use of all information provided on our website;


Het type disclaimer dat je gebruikt, hangt af van de activiteiten die je op de website verricht. Bied je enkel informatie, dan zal een andere disclaimer van toepassing zijn, dan wanneer je ook bijvoorbeeld een persoonlijke omgeving op je website aanbiedt. Wanneer je niet zeker bent van het type disclaimer dat voor je website geschikt is, kun je navraag doen bij een advocaat. Deze zal je meer informatie kunnen verschaffen voor de disclaimer die j zou kunnen gebruiken.

 

Bekijk ook een voorbeeld privacy beleid voor je website en een voorbeeld disclaimer voor je email. 


Voorbeeld disclaimer email en website

Een disclaimer is een vrijwaringsclausule waarmee je afstand neemt van verantwoordelijkheid voor de juistheid van informatie. Je geeft erin aan wat je wel wel en niet claimt met betrekking tot de tekst die je schrijft. Ook kan je in een disclaimer wat het auteursrecht is van de tekst die je stuurt. 


Hierboven staat een voorbeeld voor eendisclaimer op je website. Je kunt ook een disclaimer toevoegen aan je e-mail correspondentie. Dat ziet er als volgt uit:


Disclaimer voorbeeld

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. In dit bericht vervatte opvattingen of meningen zijn uitsluitend die van de schrijver en niet per definitie die van ___Bedrijf. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u dit bericht en enige bijlage daarbij aan de afzender terug te sturen en alle kopieën ervan te wissen en te vernietigen. ___(Bedrijf) is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage. ___(Bedrijf) kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.


Of een Engelstalinge variant:


Disclaimer voorbeeld Engels

This e-mail and any attachment is for authorised use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by, any other party. If you are not an intended recipient then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender. Thank you.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Bekijk ook de voorbeeld brieven en disclaimer op topvoorbeelden.com