Voorbeeld Offerte Dienstverlening

Voorbeeld offerte dienstverlening, vor bijvoorbeeld consultancy werk of werkzaamheden in de bouw. Template in Word of Excel.  bekijk-alle-voorbeeld-offertes-excel
bekijk-alle-voorbeeld-offertes-word


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Een offerte is een formele aanbieding met producten en of diensten, welke opgesteld is op verzoek een potentiële afnemer. Potentiële afnemers zullen vaak offertes bij meerdere bedrijven aanvragen om zo de aanbiedingen te kunnen vergelijken en de voor hen beste keuze te kunnen maken op basis van kwaliteit en prijs.


In een offerte staan de volgende gegevens:

 • De omschrijving van de diensten en of producten
 • De prijzen met eventuele kortingsafspraken
 • De planning van de levering en/ of uitvoering van de werkzaamheden
 • De geldigheidsduur van de offerte
 • De voorwaarden die gelden. Het kan ook zijn dat u een exemplaar meestuurt van uw Algemene Voorwaarden.
 • Een ondertekening door de bevoegde persoon binnen uw bedrijf


Bekijk en download de voorbeeld offertes

Voorbeeld-offerte-dienstverlening-excel

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld-offerte-dienstverlening-word

Bekijk

button-bekijk-voorbeeld-template

Download

button-download-voorbeeld-template


Download de voorbeeld offerte dienstverlening templates in Word of Excel. Zorg ervoor dat je offerte helder en duidelijk is geschreven. Wollige taal kan alleen maar verwarring veroorzaken. Het moet voor de ontvanger duidelijk zijn wat er aangeboden wordt tegen welke prijs en wat eventueel optioneel aangeboden wordt. Ook moet duidelijk zijn wat er niet onder de offerte valt en indien van toepassing als meerwerk zal gelden. 


Voorbeeld offerte dienstverlening

OFFERTE   


Naam leverancier

Adres leverancier

Postcode en plaats afzender


Offerte voor:

Naam werkgever

T.a.v. afdeling personeelszaken (of de naam van uw leidinggevende)

Adres werkgever

Postcode en plaats werkgever

 

Plaats, datum

Betreft: Offerte nummer ____

Geldigheid Offerte: t/m (datum)


ALGEMENE INFORMATIE

Offerte voor (omschrijving van de offerte, geef helder aan wat je aanbiedt in een korte introductie. Deze ga je later specificeren zodat helder is wat de producten/ diensten zijn die je aanbiedt)


DIENSTEN

Omschrijving                                      ___________             prijs exclusief BTW

Omschrijving                                      ___________             prijs exclusief BTW

Omschrijving                                      ___________             prijs exclusief BTW

Omschrijving                                      ___________             prijs exclusief BTW


PLANNING

De uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden op/ vanaf (datum).


VOORWAARDEN

 • Voor deze offerte geldt een geldigheidsduur van 60 dagen
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW
 • Facturatie vindt wekelijks plaats op basis van werkbriefjes (uitgevoerde werkzaamheden)
 • De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum
 • Op de diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan een kopie in de bijlage is toegevoegd.


Wij verzoeken u vriendelijk om deze offerte bij akkoord te ondertekenen en aan ons retourneren.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met (naam, contactgegevens).


Voor Akkoord:

Naam

Handtekening

_____________


Offerte Voorbeeld Word Algemene Voorwaarden

Bij een offerte worden vaak algemene voorwaarden gedaan. Dit zijn de voorwaarden die gelden als jullie een overeenkomst met elkaar afsluiten. In de algemene voorwaarden staan zaken zoals:

 1. Wijze van betalen: De betalingsvoorwaarden zijn een onderdeel van de algemene verkoopvoorwaarden. Het is goed om vooraf af te stemmen wanneer er betaald gaat worden zodat er voor beide partijen duidelijkheid is. Je kunt in de voorwaarden vermelden wat de betalingstermijn is en wat er gebeurt op het moment dat de afnemer niet op tijd betaalt (eventuele boetes, incassokosten en het incassotraject). 
 2. Leveringsvoorwaarden: Dit zijn zaken zoals de levertijd, de eventuele transportkosten en eventuele beperkingen bij levering. Denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid voor de levering zodat er geen onnodig tijdsverlies zal ontstaan. Ook kan het zijn dat levering op een bepaalde verdieping plaats moet vinden wat extra kosten met zich meebrengt. Kaart dit soort zaken goed af in je algemene voorwaarden. 
 3. Garantie: In je algemene voorwaarden staat vaak ook omschreven wat de garantie is van je producten of diensten. Het is goed om dit duidelijk te omschrijven zodat de garantie van te voren helder is bij de afnemer. Kijk ook naar de wet en regelgeving op dit gebied, want deze zal altijd prefeleren boven je voorwaarden. 
 4.  Retourbeleid: Vaak kunnen producten binnen een bepaalde periode onder voorwaarden geretourneerd worden. Dit retourbeleid kan je in je algemene voorwaarden vermelden. Bijvoorbeeld dat de producten binnen (aantal) dagen kosteloos kunnen worden geretourneerd. Of dat er aan de retourzending juist wel kosten verbonden zijn. 
 5. Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele schade of verlies kan in de voorwaarden worden gedefinieerd. Denk dan aan bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor gebreken in het product of de dienst. Vanaf wanneer is de afnemer aansprakelijk en tot wanneer is de leverancier aansprakelijk. En welke andere voorwaarden gelden daarbij. 
 6. Geschillen: Mocht het zo zijn dat er ondanks de voorwaarden toch een geschil ontstaat, dan zal dit moeten worden opgelost. In je voorwaarden kan je de procedure hiervoor opnemen. Denk dan bijvoorbeeld aan een klachtenprocedure, het gebruik van arbitrage of bemiddeling bij klachten. 


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's