Voorbeeld Offerte Dienstverlening


Op deze pagina treft u een Voorbeeld Offerte Dienstverlening. U kunt de offerte aanpassen in uw eigen huisstijl en naar uw eigen type producten/ diensten. 


Voorbeeld offerte dienstverlening

Offerte nummer

 

1.            Prijsopgave

 

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever

Straat en huisnummer opdrachtgever

Postcode en plaats opdrachtgever

Telefoonnummer: 000 0000000

Faxnummer: 000 0000000

Contactpersoon:

Mobiel nummer:

Email adres:

 

Opdrachtnemer                                                                

Naam opdrachtnemer

Straat en huisnummer opdrachtnemer

Postcode en plaats opdrachtnemer

Telefoonnummer: 000 0000000

Faxnummer: 000 0000000

Contactpersoon:

Mobiel nummer:

Email adres:

 

Offertedatum                  00-00-00

Offerte geldig tot            00-00-00

 

2.            De aanvraag

 

Wij willen u hartelijk bedanken voor uw aanvraag tot het indienen van een offerte voor de aanstaande werkzaamheden. Op 00-00-00 hebben wij een inventarisatie gedaan, op basis waarvan wij onderstaand voorstel hebben opgesteld. .

 

3.            Planning

Omschrijf hier de planning van de uit te voeren werkzaamheden en/ of te leveren producten.

 

4.            Prijsopgave

 

Geef hier een opgave van de kosten van het project of de levering. Omschrijf goed wat er wel en niet onder de werkzaamheden/ levering valt.

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

De kosten van extra werkzaamheden die niet in deze offerte zijn opgenomen, worden op basis van nacalculatie verrekend.Wij vertrouwen dat de kwaliteit van onze op maat aangeboden werkzaamheden met de daaraan gekoppelde prijsopgave voor u aanleiding zal zijn uw opdracht aan ons te verlenen, en zien uw positieve reactie met belangstelling tegemoet.

 

Met vriendelijke groet,

Bedrijfsnaam

 

Contactpersoon     

 

 

Opdrachtformulier

 

Datum                                 (datum)

Referentie                         (offertenummer)          

Opdrachtgever                (naam opdrachtgever)

 

Ondergetekende verleent aan (bedrijf) de opdracht de werkzaamheden uit te voeren conform bijgesloten offerte. Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden. Een kopie is van de Algemene Voorwaarden is door opdrachtgever ontvangen.

 

 

Datum project                                  00-00-00

 

Bedrag van de opdracht              ______

 

Opmerkingen                                   ________________________________________

 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% B.T.W.

 

Factuuradres                                    _________________________________________

               

Betalingstermijn                             __ dagen na _____

 

 

Akkoordverklaring:

Handtekening                                                                                                 : ………………………………………….

 

Naam                                                                                                                 : ………………………………………….

 

Plaats en datum             

                                                                              : ………………………………………….

 

 

U kunt dit formulier retourneren naar Bedrijfsnaam, adres, of naar email@email.nl

Download voorbeeld offerte dienstverlening


Bekijk hieronder het voorbeeld, onder aan de pagina kunt u de offerte downloaden in Word en opslaan op uw computer. 


Download de voorbeeld offerte dienstverlening in Word. 

Zorg ervoor dat uw offerte helder en duidelijk is geschreven. Wollige taal kan alleen maar verwarring veroorzaken. Het moet voor de ontvanger duidelijk zijn wat er aangeboden wordt tegen welke prijs en wat eventueel optioneel aangeboden wordt. Ook moet duidelijk zijn wat er niet onder de offerte valt en indien van toepassing als meerwerk zal gelden. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig nieuwe voorbeeld documenten online zoals voorbeeld brieven, facturen, contracten en nog veel meer.