Voorbeeld SWOT Analyse

Voorbeeld SWOT Analyse: in de SWOT maak je een analyse van:

ü  Sterke punten (Strengths)

ü  Zwakke punten (Weaknesses)

ü  Kansen (Oppertunities)

ü  Bedreigingen (Threats)


De SWOT is een onderzoek naar de haalbaarheid van u plannen. Je maakt een analyse, maakt verbanden en bepaalt aan de hand daarvan de strategie. De SWOT is een belangrijk onderdeel van een ondernemingsplan, omdat je met behulp van de uitkomst van de analyse je bedrijfsstrategie bepaald. 


Een SWOT-analyse is een strategisch middel om je sterke kanten en zwakke punten inzichtelijk te maken, ook de bedreigingen en kansen van buitenaf worden erin meegenomen. Door een SWOT-analyse uit te voeren, kan je beter inzicht krijgen wat je moet doen om de sterke punten te benutten, de zwakke punten te verbeteren, de kansen aan te grijpen en de bedreigingen te minimaliseren. Op basis van de SWOT-analyse kan je een strategisch plan maken om je marktpositie te verbeteren en je bedrijf te laten groeien.Voorbeeld ondernemingsplan SWOT

Sterke punten (Strengths)

De sterke en punten zijn de positieve eigenschappen van het bedrijf. Hier schrijf je de onderdelen op die je bedrijf succesvol kunnen maken. Waarom je product of dienst goed is, wat de sterkte kanten ervan zijn. Het gaat hierbij alleen om de interne punten van het bedrijf.

 

Zwakke punten (Weaknesses)

De zwakke en punten zijn de negatieve eigenschappen van het bedrijf. Hier schrijf je de onderdelen op die je bedrijf minder succesvol kunnen maken. Wat er niet goed is aan je product of dienst, wat de zwakke kanten ervan zijn. Het gaat hierbij alleen om de interne punten van het bedrijf.

 

Kansen (Oppertunities)

De kansen zijn de positieve ontwikkelingen en gebeurtenissen van buitenaf die invloed kunnen hebben op je bedrijf of product. Het zijn bijvoorbeeld marktontwikkelingen die positief kunnen bijdragen aan je bedrijf.

 

Bedreigingen (Threats)

De bedreigingen zijn de negatieve ontwikkelingen en gebeurtenissen van buitenaf die invloed kunnen hebben op je bedrijf of product. Het zijn bijvoorbeeld marktontwikkelingen die negatief kunnen bijdragen aan je bedrijf.

 

Anayse

Nadat je de bovenstaande sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in kaart hebt gebracht ga je de belangrijkste onderdelen bekijken. Je concurrentiepositie is hierbij van belang. De kansen en bedreigingen worden buiten jouw invloed om bepaald. Deze zullen dus ook gelden voor je concurrentie. Betere kennis, prijs, ondernemingscapaciteit enzovoorts ten opzichte van je concurrenten zorgt ervoor dat je een stapje voor hebt.

Je legt verbanden tussen de interne punten (sterkte en zwakke punten) en de externe punten (kansen en bedreigingen. 


Voorbeeld SWOT Analyse Horeca

Als je een horecabedrijf gaat starten, is het goed om een SWOT analyse te maken. Hierdoor krijg je beter inzicht over je plannen en weet je hoe je het beste je concept neer kan zetten. Op basis van de SWOT analyse, bepaal je de strategie van je horecabedrijf en kan je de positie ervan verbeteren. Je speelt daardoor goed in op de marktontwikkelingen en probeert je concurrentie voor te zijn. 


Swot-analyse-Voorbeeld-horeca

Sterke punten

 • Drukke locatie
 • Veel passanten
 • Kwalitatief goede gerechten
 • Mooi interieur
 • Huiselijke sfeer
 • Goede bediening


Zwakke punten

 • Hoge huurkosten per m2
 • Beperkte parkeergelegenheid in de buurt
 • Hoge opstartkosten
 • Beperkte openingstijden
 • Hoge operationele kosten
 • Geen naamsbekendheid


Kansen

 • Grote vraag naar concept voeding
 • Opties voor catering
 • Groeiende markt voor gezonde voeding
 • Groeiend toerisme buitenland


Bedreigingen

 • Verhoging huurkosten
 • Autovrij maken omgeving
 • Toenemende concurrentie
 • Verandering markt


Voorbeeld SWOT Analyse Kapper

Als je een kappersbedrijf hebt, is het goed om een SWOT analyse te maken. Hierdoor krijg je beter inzicht over je plannen en weet je hoe je het beste je bedrijf neer kan zetten. Op basis van de SWOT analyse, bepaal je de strategie van je kapperszaak en kan je de positie ervan verbeteren. Je speelt daardoor goed in op de marktontwikkelingen en probeert je concurrentie voor te zijn. 


Swot-analyse-Voorbeeld-kapper

Sterke punten

 • Drukke locatie, veel passanten
 • Goed personeel
 • Loyaliteit klanten
 • Breed aanbod


Zwakke punten

 • Hoge huurkosten per m2
 • Beperkte parkeergelegenheid in de buurt
 • Hoge operationele kosten
 • Geen website


Kansen

 • Groeiende vraag
 • Opties voor nieuwe klanten
 • Nieuwe marktmogelijkheden heren en dames
 • Online mogelijkheden


Bedreigingen

 • Verhoging huurkosten
 • Autovrij maken omgeving
 • Toenemende concurrentie
 • Veranderende trends


Voorbeeld SWOT Analyse Zorg

Als je een zorginstelling hebt of gaat starten, is het goed om een SWOT analyse te maken. Hierdoor krijg je beter inzicht over je plannen en weet je hoe je het beste je zorginstelling neer kan zetten. Op basis van de SWOT analyse, bepaal je de strategie van je organisatie en kan je de positie ervan verbeteren. Je speelt daardoor goed in op de marktontwikkelingen en probeert je concurrentie voor te zijn. 


Swot-analyse-Voorbeeld-zorg-maken

Sterke punten

 • Gekwalificeerd personeel
 • Goede reputatie 
 • Grote evredenheid van patiënten en families
 • Uitgebreide medische diensten
 • Moderne en goed uitgeruste faciliteiten


Zwakke punten

 • Hoge huurkosten per m2
 • Beperkte financiële middelen
 • Beperkte capaciteit 
 • Personeelstekort
 • Beperkte online aanwezigheid


Kansen

 • Groeiende vraag
 • Nieuwe zorgdiensten
 • Nieuwe markten
 • Nieuwe technologieën en medische apparatuur
 • Toenemende overheidssteun 


Bedreigingen

 • Verhoging huurkosten
 • Toenemende concurrentie
 • Beperking subsidies
 • Beperkingen door wet- en regelgeving
 • Toenemende kosten 


Voorbeeld SWOT Analyse Onderwijs

Als je een onderwijsinstelling hebt of gaat starten, is het goed om een SWOT analyse te maken. Hierdoor krijg je beter inzicht over je plannen en weet je hoe je het beste je onderwijsinstelling neer kan zetten. Op basis van de SWOT analyse, bepaal je de strategie van je organisatie en kan je de positie ervan verbeteren. Je speelt daardoor goed in op de marktontwikkelingen en probeert je concurrentie voor te zijn. 


Swot-analyse-Voorbeeld-onderwijs

Sterke punten

 • Gekwalificeerd personeel
 • Uitgebreid programma
 • Goede onderzoeksfacaliteiten
 • Goed banden met bedrijfsleven
 • Grote tevredenheid studenten en ouders


Zwakke punten

 • Hoge huurkosten per m2
 • Beperkte financiële middelen
 • Beperkte capaciteit 
 • Personeelstekort
 • Beperkte online aanwezigheid


Kansen

 • Groeiende vraag
 • Nieuwe onderwijsdiensten
 • Nieuwe doelgroepen
 • Nieuwe technologieën
 • Toenemende overheidssteun 


Bedreigingen

 • Verhoging huurkosten
 • Toenemende concurrentie
 • Beperking subsidies
 • Beperkingen door wet- en regelgeving
 • Toenemende kosten 


Een SWOT analyse is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan omdat het aangeeft waar de kansen en bedreigingen liggen. Door hier van te voren goed over na te denken, maak je een reële inschatting van de kansen van je bedrijf. Het kan ook geen kwaad om regelmatig het opstellen van een SWOT analyse te herhalen om weer even een goed beeld te hebben van je positie en mogelijkheden binnen de markt. 


Lees meer over het maken van een SWOT-analyse op de website van de kamer van koophandel


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's