Ondernemingsplan horeca

Een Ondernemingsplan horeca maak je voor de start van een horecagelegenheid. Het is altijd aan te raden om een ondernemingsplan te schrijven zodat je voor jezelf en eventuele geldschieters inzichtelijk heeft wat de verwachtingen zijn. Het kan zijn dat je een lening bij een bank of andere geldschieter nodig heeft en die zullen altijd om een ondernemingsplan vragen. Wanneer je de onderneming vanuit eigen vermogen financiert, zal het minder belangrijk zijn om het plan te maken.  


ondernemingsplan-horeca-voorbeeld

Download voorbeeld ondernemingsplan horeca

button-download-voorbeeld-template

Voorbeeld ondernemingsplan horeca

Zie hieronder het voorbeeld ondernemingsplan horeca. U kunt het plan onderaan de pagina downloaden in Word. 

Ondernemingsplan horeca inhoudsopgave

Inhoud

1. Inleiding. 2

2. Samenvatting. 2

3. Financiering. 2

4. Exploitatie. 3

5. Acties. 3

6. Persoonlijk. 3

7. Onderneming. 3

8. Swot-analyse. 4

9. Concurrenten. 4

10. Menukaart 4Ondernemingsplan horeca inleiding

1. Inleiding

Het is altijd onze droom geweest een eigen horeca zaak te runnen en die droom kunnen wij nu werkelijkheid laten worden bij (BEDRIJFSNAAM). (BEDRIJFSNAAM) heeft momenteel slechte recensies en wij gaan met onze jarenlange horeca ervaring daar verandering in brengen. Wij willen de horeca weer bruisend maken.

 

Hier geeft u een omschrijving van de vennoot of vennoten, de kwaliteiten en de reden dat ze geschikt zijn om dit horecabedrijf te gaan exploiteren.

 

Wat zijn globaal de plannen, gaat er bijvoorbeeld een verbouwing plaatsvinden, is het een bestaand of nieuw horecabedrijf, waar bestaat de ruimte uit, enzovoorts.

 

U geeft dus in de inleiding kortom aan wat de reden is waarom u denkt dat dit een (groot) succes zal gaan worden.


Ondernemingsplan horeca samenvatting

2. Samenvatting

(BEDRIJFSNAAM) is een cafetaria, bistro, bar, restaurant in (PLAATS).

 

Er is veel aanloop vanaf het station en de vele bedrijven in de buurt. Het huidige aanbod van horeca is duidelijk onvoldoende toereikend, aangezien er vaak geen plaats is.

 

Wij starten een VOF en zullen een aantal medewerkers in dienst nemen o poproepbasis. 

 

U geeft in dit onderdeel een korte samenvatting van uw plannen.


Ondernemingsplan horeca Financiering

3. Financiering

In dit onderdeel geeft u aan wat u moet investeren (investeringsbegroting) en hoe u dit gaat financieren (financieringsbegroting).

 

Investeringen

Overname goodwill & inventaris              100.000

Inkoop                                                                15.000

              

 

Financiering

Eigen vermogen                                                80.000

Onderhandse lening                                        35.000


Ondernemingsplan horeca Exploitatie

4. Exploitatie

In dit onderdeel geeft u een overzicht van de verwachte exploitatiebegroting. Welke omzet verwacht u te draaien, wat is daarvoor de inkoop, de huurkosten, de verkoopkosten, de personeelskosten en het verwachte resultaat.


Ondernemingsplan horeca Acties

5. Acties

Hier geeft u een overzicht van de nog te ondernemen acties voordat u kunt starten met uw horecabedrijf. U kunt daarbij denken aan een verbouwing, eventuele cursussen voor de leidinggevenden (zoals SVH, EHBO, BHV, HACCP), het maken van marketingmateriaal, een website, de menukaart samenstellen, enzovoorts.


Ondernemingsplan horeca Persoonlijk

6. Persoonlijk

Hier kunt u de persoonlijke gegevens invoeren van de eigenaar of eigenaren. De algemene NAW gegevens en bijvoorbeeld de CV’s kunnen hier worden toegevoegd. 


Ondernemingsplan horeca Onderneming

7. Onderneming

Bedrijfsgegevens

Handelsnaam                   

Adres                                  

Telefoonnummer            

E-mail                                

Website                            

Oprichtdatum                  

 

De horecaonderneming is gevestigd op (VESTIGINGSADRES). Het bedrijf past binnen het bestemmingsplan wat op dit pand rust. Zie de tekeningen voor de indeling.

  

Bedrijfsidee

In dit onderdeel schrijft u het idee van het bedrijf uit. Wat is uw doelgroep en hoe gaat u deze naar u toe trekken.

  

Rechtsvorm

Hier geeft u de rechtsvorm van de onderneming op. Lees hier meer over de verschillende rechtsvormen. 

 

Personeel

Hier omschrijft u het plan omtrent personeel. Gaat u personeel in dienst nemen en zo ja voor welke functies, voor hoeveel uur, en op welke basis.


Administratie

Hier geeft u weer hoe u de administratie gaat voeren. Doet u dit bijvoorbeeld zelf, of gaat u gebruik maken van een boekhouder. 

 

Vergunningen

Hier geeft u weer welke vergunningen u nodig zal hebben voor uw horecaonderneming. De horecavergunning kunt u aanvragen bij de gemeente.

 

Verzekeringen

Bij aanvang van de onderneming wordt een verzekering afgesloten tegen aansprakelijkheid en voor rechtsbijstand. Hierover is advies ingewonnen bij de (NAAM) bank.

 

Openingstijden

Hier geeft u de openingstijden van uw horecabedrijf weer.


Ondernemingsplan horeca Swot-analyse

Swot-analyse-Voorbeeld-horeca

8. Swot-analyse

Strengths            ervaring, simpel concept, vaste recreanten, gastvrijheid

Weakness           Verderf door pieken en dalen, inschatting hoeveelheid klandizie

Opportunities     Uitbreidingen woonwijk

Threats                Slecht weer

Lees meer over een SWOT- analyse


Ondernemingsplan horeca Concurrenten

9. Concurrenten

Hier geeft u een omschrijving en analyse weer van uw concurrenten. Welke horecagelegenheden zitten er allemaal in de buurt en in hoeverre zijn dit concurrenten van u. Hoe gaat u zich onderscheiden van het reeds aanwezige aanbod.


Ondernemingsplan horeca Menukaart

10. Menukaart

Hier komt een schets van hetgeen er op uw menukaart zal komen. Uiteraard kan dit nog enigszins veranderen, maar het geeft een globaal beeld van wat er geserveerd zal gaan worden in uw horecagelegenheid.

 

Prijs

De prijzen van de producten zijn gebaseerd op kostprijs met een winstmarge van (PERCENTAGE)%. Het zijn gangbare prijzen die de concurrenten ook hanteren en waaraan de klant gewend is.

 

Plaats

Hier geeft u informatie over de plaats van de horecagelegenheid.

 

Promotie

Via een eigen website, facebook, folders


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's