Voorbeeld Intentieverklaring

Op deze pagina treft u een voorbeeld intentieverklaring werkgever. Deze intentieverklaring kunt u aan uw werkgever overhandigen met het verzoek de verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.


Voorbeeld intentieverklaring


De intentieverklaring werkgever is bedoeld voor de aanvraag van een hypotheek. De hypotheek verstrekker heeft zodoende een stukje extra zekerheid dat de werknemer in dienst zal blijven (naar verwachting, bij gelijkblijvend functioneren). De intentieverklaring dient door een en dezelfde persoon te worden ingevuld en ondertekend. Er moet gebruik worden gemaakt van een blauwe of zwarte pen en er mogen geen correcties in worden gemaakt. Wanneer er een fout in de intentieverklaring wordt gemaakt, moet er een nieuwe versie worden gemaakt. De voorbeeld intentieverklaring dient volledig te worden ingevuld.

 

Gegevens werkgever

ü  Bij het onderdeel “naam werkgever” wordt de volledige naam (dus niet eventuele handelsnaam) van het bedrijf te worden ingevuld.

ü  Bij het onderdeel “adres werkgever” wordt het vestigingsadres van het bedrijf ingevuld.

ü  Bij het onderdeel “telefoonnummer” vult u het vaste nummer van het bedrijf in. Er mag geen mobiel telefoonnummer worden ingevuld.

 

Gegevens werknemer

ü  Bij het onderdeel “naam werknemer” vult u de naam van de werknemer in, indien van toepassing aangevuld met de meisjesnaam.

ü  Bij het onderdeel “datum indiensttreding” vult u de datum in wanneer de werknemer in dienst is getreden. Deze datum dient overeen te komen met het contract en de loonstrook.

ü  Bij het onderdeel “functie” vult u de functie van de werknemer in, welke wederom overeen dient te komen met de naam van de functie in het contract en op de loonstrook.  


Aard van het dienstverband

ü  Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband is van belang dat de vermelde begin- en einddatum overeenkomen met de data in de arbeidsovereenkomst.

ü  Alle vragen moeten ingevuld/aangekruist worden. Dit geldt ook voor het veld Directeur/aandeelhouder. Het is voor veel medewerkers vanzelfsprekend dat ze geen directeur of aandeelhouder zijn, maar toch verzoeken we u dat in dit veld echt aan te vinken.

 

Verklaring voortzetting dienstverband

Deze rubriek moet u invullen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband.

ü  de rubriek moet volledig ingevuld zijn.

ü  de rubriek moet apart ondertekend worden en ook voorzien zijn van een firma-stempel. Als u niet beschikt over een firmastempel, dient u dit op briefpapier van de firma te verklaren. Deze verklaring moet ondertekend zijn door dezelfde persoon die ook de werkgeversverklaring ondertekent.

 

Inkomen

ü  Het Bruto jaarsalaris moet gelijk zijn aan 12 maal het salaris dat vermeld staat op de ingeleverde salarisstrook, of 13 maal als sprake is van een vierwekelijks salaris.

ü  De vakantietoeslag wordt berekend zoals in de arbeidsovereenkomst staat vermeld, dus bijvoorbeeld als 8% van het Bruto jaarsalaris. Bij vakantiebonnen moet de totale waarde van de bonnen ingevuld worden over de afgelopen 12 maanden.

ü  Als structureel sprake is van een onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk, dan vult u in de totale uitkering van de afgelopen 12 maanden in.

ü  Een vaste uitkering, zoals een 13e maand of eindejaarsuitkering, is vast als die onvoorwaardelijk in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

 

Leningen/loonbeslag

ü  Van een onderhandse lening of loonbeslag zal meestal geen sprake zijn. Indien dit wel van toepassing is, dient u hier melding van te maken.

 

Ondertekening

ü  De ondertekening moet volledig zijn en voorzien van een firma stempel. Als u niet beschikt over een firma stempel, dient u dit op briefpapier van de firma te verklaren.


Zie hieronder de voorbeeld intentieverklaring. 

Download de voorbeeld intentieverklaring in Word.

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.