Voorbeeld Intentieverklaring

Voorbeeld intentieverklaring werkgever: deze intentieverklaring kun je aan je werkgever overhandigen met het verzoek de verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk en download het voorbeeld

voorbeeld-intentieverklaring

Bekijk

bekijk-template-voorbeeld

Download

download-template-voorbeeld

Een intentieverklaring is een document waarin je aangeeft dat je van plan bent om iets te gaan doen. Je hebt bijvoorbeeld de intentie om een contract aan te gaan of te verlengen. De intentieverklaring geeft een extra stukje zekerheid, maar is niet juridisch bindend. Dus mocht je veranderen van gedachten, dan kan dat gewoon, ook al heb je een intentieverklaring gemaakt.

De intentieverklaring is dus een document waarin je aangeeft dat je voornemens bent iets te gaan doen. Je bent bijvoorbeeld voornemens om een bepaalde werknemer in dienst te nemen, of je bent voornemens om een contract te verlengen van een werknemer. 

Er kan ook een intentieverklaring worden opgesteld voor andere zaken. Bijvoorbeeld dat je voornemens bent om ergens een opdracht aan te gaan. In sommige branches wordt er vaker gebruik van gemaakt. Bijvoorbeeld om je intentie uit te spreken dat je een schip gaat laten bouwen bij een bepaalde aannemer. 


Een intentieverklaring is handig voor de partijen die het aangaat, omdat het net wat meer duidelijkheid verschaft. Duidelijkheid over bijvoorbeeld de inhoud van een contract en wat er van elkaar wordt verwacht. Zo voorkom je dat er aan de voorhand onduidelijkheden zijn en dat je in een later stadium voor verassingen komt te staan. 


Voorbeeld intentieverklaring

Deze voorbeeld intentieverklaring werkgever is bedoeld voor de aanvraag van een hypotheek. De hypotheek verstrekker heeft zodoende een stukje extra zekerheid dat de werknemer in dienst zal blijven (naar verwachting, bij gelijkblijvend functioneren). De intentieverklaring dient door een en dezelfde persoon te worden ingevuld en ondertekend. Er moet gebruik worden gemaakt van een blauwe of zwarte pen en er mogen geen correcties in worden gemaakt. Wanneer er een fout in de intentieverklaring wordt gemaakt, moet er een nieuwe versie worden gemaakt. De voorbeeld intentieverklaring dient volledig te worden ingevuld.

 

Gegevens werkgever

ü  Bij het onderdeel “naam werkgever” wordt de volledige naam (dus niet eventuele handelsnaam) van het bedrijf te worden ingevuld.

ü  Bij het onderdeel “adres werkgever” wordt het vestigingsadres van het bedrijf ingevuld.

ü  Bij het onderdeel “telefoonnummer” vul je het vaste nummer van het bedrijf in. Er mag geen mobiel telefoonnummer worden ingevuld.

 

Gegevens werknemer

ü  Bij het onderdeel “naam werknemer” vul je de naam van de werknemer in, indien van toepassing aangevuld met de meisjesnaam.

ü  Bij het onderdeel “datum indiensttreding” vul je de datum in wanneer de werknemer in dienst is getreden. Deze datum dient overeen te komen met het contract en de loonstrook.

ü  Bij het onderdeel “functie” vul je de functie van de werknemer in, welke wederom overeen dient te komen met de naam van de functie in het contract en op de loonstrook.  


Aard van het dienstverband

ü  Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband is van belang dat de vermelde begin- en einddatum overeenkomen met de data in de arbeidsovereenkomst.

ü  Alle vragen moeten ingevuld/aangekruist worden. Dit geldt ook voor het veld Directeur/aandeelhouder. Het is voor veel medewerkers vanzelfsprekend dat ze geen directeur of aandeelhouder zijn, maar toch verzoeken we je dat in dit veld echt aan te vinken.

 

Verklaring voortzetting dienstverband

Deze rubriek moet je invullen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband.

ü  de rubriek moet volledig ingevuld zijn.

ü  de rubriek moet apart ondertekend worden en ook voorzien zijn van een firma-stempel. Als je niet beschikt over een firmastempel, dien je dit op briefpapier van de firma te verklaren. Deze verklaring moet ondertekend zijn door dezelfde persoon die ook de werkgeversverklaring ondertekent.

 

Inkomen

ü  Het Bruto jaarsalaris moet gelijk zijn aan 12 maal het salaris dat vermeld staat op de ingeleverde salarisstrook, of 13 maal als sprake is van een vierwekelijks salaris.

ü  De vakantietoeslag wordt berekend zoals in de arbeidsovereenkomst staat vermeld, dus bijvoorbeeld als 8% van het Bruto jaarsalaris. Bij vakantiebonnen moet de totale waarde van de bonnen ingevuld worden over de afgelopen 12 maanden.

ü  Als structureel sprake is van een onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk, dan vul je in de totale uitkering van de afgelopen 12 maanden in.

ü  Een vaste uitkering, zoals een 13e maand of eindejaarsuitkering, is vast als die onvoorwaardelijk in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.

 

Leningen/loonbeslag

ü  Van een onderhandse lening of loonbeslag zal meestal geen sprake zijn. Indien dit wel van toepassing is, dien je hier melding van te maken. Voor een eventuele hypotheekverstrekker is dat belangrijke informatie omdat de aflossingscapaciteit daarvan afhankelijk is. 

 

Ondertekening

ü  De ondertekening moet volledig zijn en voorzien van een firma stempel. Als je niet beschikt over een firma stempel, dien je dit op briefpapier van de firma te verklaren.


bekijk hieronder de voorbeeld intentieverklaring. 


Bekijk ook de voorbeeld intentieverklaring op topvoorbeelden.com

snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's