Financieringsbegroting

Een ander onderdeel van het businessplan is de  financieringsbegroting. Deze calculatie is om in kaart te brengen hoe u de investering uit de investeringsbegroting gaat financieren. Er wordt in het overzicht verschil gemaakt tussen Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen van de onderneming. De calculatie wordt opgemaakt als het investeringsbedrag bekend is.  Het eigen vermogen is het deel van de financiering van de investering door uzelf. Dit kunnen eigen spaargelden en zijn het kan zijn dat u bijvoorbeeld een computer of auto inbrengt als vermogen. Vaak vraagt een investeerder voordat ze willen financieren, een eigen investering van de ondernemer. Dit geeft de investeerder meer zekerheid. Door een goede verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen heeft uw bedrijf een goede solvabiliteit, zie hieronder voor meer uitleg. Het investeringsbedrag dat niet door u zelf kan worden ge├»nvesteerd  zal moeten worden verkregen door middel van vreemd vermogen. Vreemd vermogen is vermogen verkregen via investeerders zoals een bank. Vreemd vermogen wordt onderverdeeld in kort en lang vreemd vermogen. Het kort vreemd vermogen, zijn de korte leningen zoals de crediteuren en te betalen belastingen. Lang vreemd vermogen zit langer dan een jaar in het bedrijf en is bijvoorbeeld een lening van een familielid of bank. 

Voorbeeld financieringsbegroting

Download een Voorbeeld Financieringsbegroting in Excel via Google Drive. Als u nog niet aangemeld bent, kunt u dat eenvoudig via de download knop in de rechter balk van deze site doen. Na het downloaden kunt u de calculatie gebruiken om te starten met uw eigen versie. 

Nadat u de calculatie hebt gemaakt, kunt u de solvabiliteit berekenen. Aan de hand van de solvabiliteit kan worden gekeken hoe de verhouding tussen het vreemde vermogen en het eigen vermogen is. Investeerders vinden de solvabiliteit een belangrijke graadmeter. Zijn de verwachtingen dat het een gezond bedrijf wordt realistisch of niet. 

Zorg ervoor dat u een goede calculatie maakt en controleer hem goed op eventuele fouten. 

Lees meer over een financieel plan po de website van de kamer van koophandel. Onderdelen van het financieel plan zijn onder andere de exploitatiebegroting, de investeringsbegroting en de financieringsbegroting. In de exploitatiebegroting wordt een schatting gemaakt van de verwachte omzet en de verwachte kosten. Dit zijn de inkoop (directe kosten) en de overige variabele en vaste indirecte kosten. Aan de hand van de exploitatiebegroting kan er worden gezien of het plan rendabel is en in hoeveel jaar de investeringen kunnen worden terugverdiend. In de investeringsbegroting staat wat er aan investeringen gedaan moet worden en in de financieringsbegroting wordt beschreven hoe de investeringen gefinancierd zullen worden. 

Volg ons op Twitter!