Communicatieplan

Op deze pagina treft u een voorbeeld communicatieplan. Een goede communicatie is een belangrijk middel om uw doelstellingen te bereiken.  Door het opstellen van een communicatieplan kunt u gestructureerd te werk gaan op het gebied van communicatie binnen uw bedrijf.


Inhoudsopgave

Inleiding

Doel

Doelgroep

Boodschap

Middelen

Planning

Actieplan

Budget

Voorbeeld communicatieplan

Inleiding

In de inleiding komt een korte samenvatting van de reden waarom het plan wordt opgesteld.

 

Doel

Wat is het doel van uw plan? Wat wilt u communiceren? In hoeveel tijd wilt u dit bereiken? Hoe verwacht u dat er gereageerd gaat worden? Wat speelt allemaal een rol?

 

Doelgroep

Wat is de doelgroep van uw plan? Hoe ziet deze doelgroep eruit? Wat is kenmerkend voor deze doelgroep? Wat verwacht u met betrekking tot uw boodschap van deze doelgroep?

 

Boodschap

Hier vermeldt u duidelijk de essentie van wat u wilt communiceren. Werk deze essentie uit in steekwoorden die daarbij van belang zijn om richting te geven aan de boodschap in uw plan. Vorm een heldere duidelijke zin van uw boodschap, een pakkend kernvormend motto.

 

Middelen

Bekijk de middelen die u kunt gebruiken om uw communicatiedoel te bereiken. Houdt daarbij uw doelgroep en communicatiedoel goed in beeld. Maak een analyse van de beschikbare middelen en stel daaruit een gezonde mix op om te gebruiken voor uw communicatiedoel. Welke middelen u in gaat zetten hangt af van het tijdsbestek waarin u het communicatiedoel wilt bereiken, het budget dat u beschikbaar heeft om uw doel te bereiken, de doelgroep, het imago, de invloed enzovoorts. Voorbeelden van middelen zijn: brochures, website, nieuwsbrief/ mailing en telefoon.

 

De middelen verwerkt u samen met de doelgroep in een matrix. In deze matrix staat welke middelen voor welke doelgroep u kunt gebruiken. Aan de hand hiervan kunt u bekijken of iedereen uit uw doelgroep bereikt wordt met de middelen die u van plan bent in te zetten.

 

Planning

Maak een heldere en realistische planning voor uw plan. Bedenkt hoeveel tijd u nodig heeft om bepaalde middelen in te zetten en hoeveel tijd het nodig heeft om met die middelen de totale doelgroep te hebben bereikt. Denk ook na over wanneer de beste timing is om uw middelen in te zetten. Wanneer bereiken de middelen het grootste deel van de doelgroep, maand/week/dag/tijdstip.

Naast de regulier planning geeft u de evaluatie momenten weer. Wanneer heeft u tussentijdse evaluaties en wanneer wordt de eindevaluatie gepland?

 

Actieplan

In het actieplan verwerkt u de planning en de personen die verantwoordelijk zijn om de acties uit te voeren. Hierin worden overzichtelijk alle acties uitgeschreven.

Naast het actieplan zorgt u voor een helder overzicht van wie waar voor verantwoordelijk is.

 

Budget

In dit onderdeel staat een kostenbegroting van uw plan.

 

Download voorbeeld communicatieplan

Download dit voorbeeld communicatieplan in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.