Communicatieplan

Voorbeeld Communicatieplan: een goede communicatie is een belangrijk middel om je doelstellingen te bereiken.  Door het opstellen van dit plan kun je gestructureerd te werk gaan en je communicatiemiddelen op de meest effectieve wijze inzetten.


Met behulp van een communicatieplan kan je zorgen dat je de communicatie van je bedrijf beter inricht en op de meest efficiente wijze de communicatiemiddelen inzet. Het fijne aan het plan is dat je een goede planning hebt van je activiteiten en iedereen weet wat er te doen staat. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Bekijk en download Voorbeeld Communicatieplan

Voorbeeld-communicatieplan
voorbeeld-communicatieplan-inhoud

Download

bekijk-template-voorbeeld

Bekijk

download-template-voorbeeld

Voorbeeld Communicatieplan

In je communicatieplan beschrijf je welke communicatiemiddelen je gaat gebruiken en hoe je deze in zal zetten om je doelgroep te bereiken. In je communicatieplan doe je onderziek naar je doelgroep en bepaal je hoe je deze doelgroep het ste kan bereiken. 


Voorbeeld Communicatieplan: 1.    Inleiding

In de inleiding komt een korte samenvatting van de reden waarom het communicatieplan wordt opgesteld. In de inleiding van het communicatieplan is het de bedoeling om de lezer te informeren over het onderwerp en om de aandacht te vestigen op de belangrijkste punten die in de rest van het communicatieplan aan bod zullen komen.

De inleiding trekt de aandacht van de lezer en motiveert de lezer om verder te lezen. Ook wordt de kern van het plan beknopt verteld en staan de belangrijkste onderwerpen erin.

Met een goed communicatieplan kan je ervoor zorgen dat al je inspanningen op communicatiegebied op een effectieve wijze worden ingezet en je doelgroep optimaal wordt bereikt. Door middel van het plan behoud je de coördinatie, zorg je dat de inspanningen binnen het budget blijven en zorg je ervoor dat iedereen weet waar hij/ zij aan toe is en wat er van ze verwacht wordt.


Voorbeeld Communicatieplan:  2.    Doel

Wat is het doel van je communicatieplan? Wat wil je bereiken met je communicatieplan? Maak in dit onderdeel een duidelijke beschrijving van het doel van je plan. Het doel van een communicatieplan is om een overzicht en planning van je communicatie te maken, beheren en coördineren. Je identificeert je doelgroep en maakt een plan hoe je het best met deze doelgroep kan communiceren.


Voorbeeld Communicatieplan:  3.    Doelgroep

Wat is je doelgroep? Wat zijn de belangrijkste kenmerken voor je doelgroep? Hoe ziet je doelgroep er nu uit en wat verwacht je op het gebied van ontwikkelingen van je doelgroep? Maak een goede omschrijving van je doelgroep en haar kenmerken, zodat je straks kan gaan bepalen hoe je deze doelgroep gaat bereiken.


Voorbeeld Communicatieplan:  4.    Boodschap

Hier vermeld je de essentie van wat je wil communiceren. Werk deze essentie uit in steekwoorden die daarbij van belang zijn om richting te geven aan de boodschap in je communicatieplan. Vorm een duidelijke boodschap die je wil overbrengen aan je doelgroep. In je communicatieplan definieer je de boodschap die je wil overbrengen naar je doelgroep(en).


Voorbeeld Communicatieplan:  5.    Kanalen

Bekijk de middelen die je kunt gebruiken om uw communicatiedoel te bereiken. Houdt daarbij je doelgroep en communicatiedoel goed in beeld. Maak een overzicht van de beschikbare kanalen en stel vanuit daar een gezonde mix op om te gebruiken voor je communicatiedoel.

Welke kanalen en middelen je in gaat zetten hangt onder andere af van het tijdsbestek waarin je het communicatiedoel wil bereiken, het budget dat je beschikbaar hebt om je doel te bereiken, de doelgroep, het imago van je bedrijf. Voorbeelden van middelen zijn: brochures, website, nieuwsbrief/ mailing en telefoon.

De middelen verwerk je samen met de doelgroep in een matrix. In deze matrix staat welke middelen je voor welke doelgroep kunt gebruiken. Aan de hand hiervan kun je bekijken of iedereen uit je doelgroep bereikt wordt met de middelen die je van plan bent in te zetten.


Voorbeeld Communicatieplan:  6.    Planning

Maak een heldere en realistische planning met de concrete activiteiten voor je communicatieplan. Bedenkt hoeveel tijd je nodig hebt om bepaalde middelen in te zetten en hoeveel tijd het nodig heeft om met die middelen de totale doelgroep te hebben bereikt. Denk ook na over wanneer de beste timing is om je middelen in te zetten. Wanneer bereiken de middelen het grootste deel van de doelgroep, maand/ week/ dag/ tijdstip.

Naast de regulier planning bepaal je de evaluatie momenten. Wanneer heb je tussentijdse evaluaties en wanneer wordt de eindevaluatie gepland?

Al met al wordt je planning een duidelijk overzicht met de exacte activiteiten, wanneer deze worden uitgevoerd en hoeveel tijd ze in beslag nemen.

Verwerk de planning in een actieplan waarin de verantwoordelijke medewerkers worden toegewezen aan de activiteiten. Zo weet iedereen precies wat er wanneer gedaan moet worden en wie er verantwoordelijk voor is. De afzonderlijke medewerkers kunnen op basis van deze planning een eigen werkplanning maken.


Voorbeeld Communicatieplan:  7.    Budget

In dit onderdeel staat een kostenbegroting van je communicatieplan. Bepaal welk budget nodig is voor de verschillende acties en maak daar een goed overzicht van. Neem bijvoorbeeld de personeelskosten mee, kosten voor advertenties op de verschillende kanalen en alles wat je verder nodig hebt om je activiteiten uit te kunnen voeren.


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Lees meer over het opstellen van een communicatieplan op de website van de kamer van koophandel


Vergelijkbare Pagina's