Horecavergunning cursussen

op deze pagina, Horecavergunning cursussen, leest u alles over de cursussen die u kunt volgen voor de start van uw eigen horeca onderneming. SVH is een verplichte cursus, de onderstaande cursussen zijn niet verplicht. 


Horecavergunning cursussen HACCP

HACCP cursus

Het is verplicht voor horecabedrijven om te werken volgens de Hygiënecode. Het is niet verplicht om een cursus te volgen, maar dus wel verplicht om volgens de code te werken. In het boek van de Hygiënecode staat precies omschreven aan welke regels u zich dient te houden bij de uitvoering van uw horecawerkzaamheden. Het is aan te raden om als leidinggevende een cursus te volgen om zodoende uw medewerkers goed te kunnen instrueren. Een controle op de naleving van de Hygiënecode vindt plaats door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Deze zal steekproefsgewijs (of naar aanleiding van meldingen) controleren of alle regels worden nageleefd. Ook wordt gekeken of de medewerkers voldoende op de hoogte zijn van de geldende regels en werkwijze.  

Horecavergunning cursussen allergenen

Allergenen cursus

Net zoals bij de cursus Hygiënecode is een cursus allergenen niet verplicht, maar de horecaondernemer is welk verplicht om haar gasten te informeren over de mogelijke aanwezigheid van allergenen. U kunt zelf kiezen hoe de gasten hierover geïnformeerd worden. U kunt bijvoorbeeld op de menukaart de allergenen vermelden, op de website informatie over de allergenen vermelden, of de gasten informeren op het moment dat er om gevraagd wordt. Via deze website kunt u eenvoudig een lijst maken van de allergenen bij uw horecaonderneming.

Horecavergunning cursussen EHBO

EHBO cursus

EHBO is alleen verplicht als uit de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Het is wel aan te raden om te zorgen dat u een EHBO diploma heeft. Zo weet u te kunnen handelen in het geval van calamiteiten.

Horecavergunning cursussen BHV

BHV cursus

Bij het in dienst hebben van minimaal 1 medewerker bent u verplicht om een bhv’er aan te stellen. De wet schrijft niet voor hoe u de bedrijfshulpverlening moet regelen. In kleine bedrijven kunt u zelf de bhv’er zijn. Let wel op dat wanneer u niet aanwezig bent in het bedrijf er een vervanger aanwezig moet zijn.

Horecavergunning cursussen starters

Starterscursussen

Wanneer u net start met een onderneming en u nog niet veel verstand heeft van het ondernemen, kunt u diverse cursussen volgen. U kunt bijvoorbeeld een cursus volgen over het ondernemerschap, of een cursus over hoe u leiding moet geven over een team, of een cursus over de administratieve kant van uw bedrijf.

Horecavergunning cursussen Overig

Overige cursussen

Er zijn nog andere mogelijke cursussen voor u als horeca ondernemer. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met leerlingen, dient u in het bezit te zijn van het leermeester diploma. Eventuele portiers moeten in het bezit zijn van een portiers diploma en werken vanuit een gecertificeerd bedrijf.

Bekijk meer over de mogelijke cursussen op de website van KHN. 

Volg ons op Twitter en bekijk de nieuwste voorbeelden.