Excel Voorbeeld

Op deze Excel voorbeeld pagina ziet u verschillende voorbeelden van Excel spreadsheets. Met Excel kunt u veel verschillende gegevens bijhouden. U kunt het programma gebruiken als een grote rekenmachine. Excel kunt u gebruiken om planningen te maken, uw administratie bij te houden, berekeningen in te maken en nog veel meer.    

Excel voorbeeld celeigenschappen

In Excel kunt u dellen op verschillende manieren gebruiken. U kunt er tekst inzetten of getallen en formules, De cellen kunnen de volgende eigenschappen hebben: standaard, getal, valuta, financieel, datum, tijd, percentage, breuk, wetenschappelijk, tekst, speciaal en aangepast. U kunt een eigenschap aan de cel toekennen door met uw rechter muisknop op de cel te klikken en naar celeigenschappen te gaan. 

Excel voorbeeld Formules

Excel heeft bijna oneindig veel formules. Hoe meer u het programma onder de knie krijgt, hoe meer mogelijkheden het biedt. U kunt in Excel hele facturatie programma's maken, waarbij de factuur via een makro wordt geprint en wordt opgeslagen en in een overzicht voor de boekhouding wordt gezet. Het kost aardig wat tijd, zeker voor de minder ervaren Excel gebruikers onder ons, maar de mogelijkheden zijn groot. Als u eenmaal een sheet heeft opgebouwd, kunt u er lang plezier van hebben. 


U kunt in Excel formules zetten. Daarbij begint u altijd met =. Zo weet Excel dat er een formule aankom. U kunt nu uw formule typen, bijvoorbeeld = 1+1, of verwijzen naar andere cellen = B2*C2. Druk na uw formule op enter en Excel berekend het resultaat ervan. 

U kunt ook totalen berekenen. Dit doet u door  te kiezen voor de optie autosom. Dan berekend Excel automatisch het total van een bepaalde kolom, rij, of aantal cellen. 

Excel voorbeeld overzichten

In Ecel kunt u mooie overzichten maken en bijhouden. U kunt reijen maken met gegevens, en rijen die weer berekeningen maken. Hieronder ziet u een Excel voorbeeld van een sheet om uw uitgaande facturen bij te houden. 

  • In de eerste kolom (A) staat de factuurdatum, deze vult u handmatig in. 
  • Daarna vult u het factuurnummer in kolom B. 
  • In kolom C zet u de debiteur. Als de betreffende debiteur al in een eerdere cel is gezet, herkend Excel de naam. 
  • In kolom D zet u het factuurbedrag inclusief BTW. U kunt er ook voor kiezen om extra kolommen toe te voegen voor het bedrag exclusief btw, en de BTW apart.
  • In kolom E vermeld u de betaling wanneer deze binnenkomt.
  • In kolom E maakt u een formule: = D-E. 
  • In kolom G zet u een formule die de betalingstermijn berekend, bijvoorbeeld bij 30 dagen: =A+30

Met behulp van auto filter kunt u nu verschillende selecties maken. Bijvoorbeeld een selectie op debiteur, dan ziet u alleen de facturen aan die bepaalde debiteur. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.