Studiekostenregeling begeleidende brief


Dit voorbeeld van de studiekostenregeling begeleidende brief stuurt u samen met de overeenkomst van de studiekostenregeling naar de werknemer. Zie de overeenkomst voor de studiekostenregeling. 


In eerste instantie vult de werknemer de aanvraag voor de studiekostenregeling in. In de aanvraag maakt de werknemer onder andere een helder overzicht van de verwachte kosten. De werkgever beoordeelt de aanvraag en indien de werkgever een bijdrage wil leveren aan de studie van de werknemer, wordt er een overeenkomst voor de studiekostenregeling opgesteld. In deze overeenkomst staan onder andere de gemaakte afspraken over onder andere de hoogte van de bijdrage. Het kan zijn dat de werkgever een deel van de kosten betaald, of dat de werkgever de gehele studie betaald. Afhankelijk van hoe veel waarde de studie van de werknemer voor de werkgever betekent, zal de werkgever zijn bijdrage bepalen. Ook staan er on de overeenkomst afspraken over de studieduur. De werkgever en werknemer spreken samen af in welke periode de studie afgerond dient te zijn. 

De begeleidende brief kunt u gebruiken als opzetje voor de daadwerkelijke brief. U kunt tevens de overeenkomst gebruiken als opzetje. Hier kunt u de gemaakte afspraken verwerken die u met de werknemer heeft gemaakt. 


Voorbeeld studiekostenregeling begeleidende brief

Bekijk hieronder een voorbeeld begeleidende brief voor bij de studiekostenregeling. 

Naam

Adres

Postcode en Plaats

 

 

Plaats, datum

Betreft: studiekostenregeling


Geachte Naam,

Hierbij ontvangt u tweemaal de overeenkomst voor het volgen van de opleiding Naam Opleiding samen met de Studiekostenregeling van Bedrijfsnaam. 

Wij verzoeken u de Studieregeling zorgvuldig door te lezen en beide overeenkomsten te ondertekenen en een exemplaar ondertekend retour te zenden aan ons.

Mocht u vragen hebben over de u toegestuurde papieren, dan vernemen wij dat graag.

Verder wensen wij u succes met het volgen van de opleiding.

 

Met vriendelijke groet,

Bedrijfsnaam


Naam


Download dit voorbeeld van de studiekostenregeling begeleidende brief in Word. 

Voorbeeld overeenkomst opleiding


Bekijk ook de studiekostenregeling overeenkomst, de algemene informatie over de studiekostenregeling en het aanvraag formulier voor de studiekostenregeling

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig nieuwe voorbeelden, sjablonen, formats en modellen online. We hebben vele voorbeeld brieven, voorbeeld contracten, facturen en formulieren online gezet om gratis te downloaden. Zorg er bij belangrijke documenten altijd voor dat er een professional naar kijkt. Zo weet u zeker dat het voldoet aan de laatste richtlijnen en wetgeving en komt u achteraf niet voor verassingen te staan. Het is even een investering, maar kan u zeker helpen.