Personeelsreglement Onkosten

In dit onderdeel Personeelsreglement Onkosten staat omschreven welke onkosten er wel en niet worden vergoed door de werkgever. Onder aan de pagina kunt u de tekst downloaden in Word. 


Voorbeeld personeelsreglement onkosten

Onkosten personeelsreglement

Bepaalde onkosten, die ten behoeve van de bedrijfsvoering worden gemaakt, kunnen worden vergoed. Het verzoek tot onkostenvergoeding wordt gedaan op een deflatieformulier dat u bij de Binnendienst kunt verkrijgen. Het formulier wordt, met een paraaf van uw projectleider of leidinggevende ingediend bij het Hoofd van de Binnendienst. Het declaratieformulier dient, met de bijbehorende bonnen, voor de 15de van de maand volgende op de maand waarin de kosten worden gemaakt, te zijn ingediend, zodat het goedgekeurde te declareren bedrag bij het salaris van die maand kan worden uitbetaald. Bij grote onkostenbedragen kan terstond om uitbetaling worden gevraagd. In bijzondere gevallen kan bij grote bedragen om een voorschot voor het maken van onkosten worden gevraagd. Bij het niet tijdig declareren van de onkosten vervalt het recht daartoe uiterlijk drie maanden nadat de onkosten zijn gemaakt.

 

Maaltijdvergoeding

Wanneer uw dienst aanvangt voor 16.00 uur en eindigt na 21.00 uur, hebt u recht op een maaltijdvergoeding van maximaal E 15,00. Datzelfde geldt indien u een dienst draait van meer dan 10 te factureren uren in een etmaal. Het recht op een maaltijdvergoeding geldt niet indien de opdrachtgever of (bedrijf)  de maaltijd verzorgt. Voor bepaalde projecten kunnen afwijkende afspraken over het vergoeden van maaltijden worden gemaakt. Uw projectleider of leidinggevende zal u daarover dan afzonderlijk informeren.

 

Parkeerkostenvergoeding

Wanneer u parkeerkosten maakt, worden deze door middel van het declaratieformulier en de desbetreffende bon, vergoed. U bent zelf verantwoordelijk voor het juist parkeren en het tijdig voldoen van parkeergelden.

  

Brandstofkosten, e.d.

Indien u ten behoeve van Uw werkzaamheden voor (bedrijf) . gebruik moet maken van uw eigen voertuig, kunt u deze autokosten declareren tegen een tarief van E 0,19 per gereden kilometer. Voor het gebruik van uw eigen voertuig dient u altijd vooraf toestemming te krijgen van uw projectleider. Deze vorm van onkostenvergoeding zal uitsluitend bij de uitvoering van bijzondere projecten aan de orde zijn.

 

Bekeuringen en boetes, personeelsreglement onkosten

U bent zelf verantwoordelijk voor overtredingen die u in het kader van de Wegenverkeerswetgeving of andere wettelijke bepalingen  begaat. Eventuele bekeuringen of boetes dienen dan ook door u te worden voldaan.

 

Download personeelsreglement onkosten in Word. Bekijk ook de andere voorbeelden van een personeelsreglement. De andere onderdelen staan separaat op de website vermeld. De voorbeelden zijn gratis te downloaden. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig voorbeeld documenten, sjablonen, formats en modellen online. Bijvoorbeeld facturen, brieven, contracten, algemene volmacht en nog veel meer.