Personeelsreglement

Hieronder treft u een Personeelsreglement. U kunt de verschillende onderdelen inzien en downloaden in Word. 


Personeelsreglement

Voorbeeld 

Deze brochure is bestemd voor alle medewerkers van (bedrijf). Als medewerker heeft u allerlei rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in een groot aantal regelingen, zoals het Burgerlijk Wetboek, de Sociale Verzekeringswetgeving en de fiscale wetgeving. Die regelingen zijn niet altijd even makkelijk leesbaar. In deze brochure zijn daarom de verschillende regelingen op hoofdlijnen op een rij gezet. U vindt informatie over alles waar u mee te maken krijgt tijdens uw arbeidsverhouding met (bedrijf); vanaf het moment van uw indiensttreding tot het moment dat u (bedrijf) verlaat.

 

In deze brochure is geprobeerd de tekst zo toegankelijk en daarmee zo leesbaar mogelijk te maken. Daarom is niet gekozen voor juridisch waterdichte formuleringen. Om die reden kunt u aan deze brochure geen rechten ontlenen. Bovendien kunnen wet- en regelgeving na het verschijnen van deze brochure wijziging ondergaan.

Het kan zijn dat u na het lezen nog vragen heeft over uw eigen situatie. Misschien hebt u ook nog suggesties voor verbetering of aanpassing van deze brochure. Aarzelt u niet om dan contact op te nemen met de afdeling Personeel en Organisatie.


Indiensttreding bij (bedrijf), personeelsreglement

Iedereen die bij (bedrijf) in dienst komt, wordt officieel aangesteld door middel van de ondertekening van een arbeidscontract. U kunt in tijdelijke of vaste dienst komen. Bij uw aanstelling wordt u benoemd in een functie. Als u na uw aanstelling van functie verandert, wordt u in uw nieuwe functie benoemd.

Nieuwe medewerkers worden meestal in tijdelijke dienst aangesteld met een proeftijd van maximaal twee jaar. In de regel wordt een jaar na de aanstelling in tijdelijke dienst bepaald of u voor een vaste aanstelling in aanmerking komt.

In bepaalde situaties wordt een tijdelijke aanstelling automatisch omgezet in een vaste aanstelling. Dat is het geval als u, met tussenperioden van niet meer dan drie maanden, meerdere keren tijdelijk wordt aangesteld. Op het moment dat daarbij een periode van 36 maanden wordt overschreden, is er sprake van een aanstelling in vaste dienst. Ook als u meer dan drie keer na elkaar tijdelijk bent aangesteld, wordt uw tijdelijke aanstelling vanzelf omgezet in een vaste aanstelling.

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig voorbeeld documenten online van bijvoorbeeld brieven, facturen, contracten en nog veel meer. Bekijk en download de verschillende voorbeelden. Wij vragen geen geld voor de voorbeeld documenten. U kunt alles gratis downloaden in bijvoorbeeld Word en Excel en gebruiken als opzetje. Laat belangrijke documenten altijd even controleren door een professional.