Personeelsreglement Gedragsregels

In dit onderdeel Personeelsreglement Gedragsregels staan de regels die gelden binnen het bedrijf met betrekking tot het gedrag. Onderaan de pagina kunt u de tekst downloaden in Word. 


Personeelsreglement gedragsregels

Gedragsregels Personeelsreglement

 

Werken bij (bedrijf)  betekent werken in een team. Iedere dag moet u samen met collega's projecten op een maatschappelijk verantwoorde manier de projecten tot een goed einde brengen, zorgen dat het bedrijfsproces goed loopt, enz. Goede samenwerking vormt dan ook de basis voor succes en plezier in het werk. In een team werken betekent elkaar ondersteunen en duidelijk communiceren. De bedrijfscultuur is informeel, hetgeen inhoudt dat problemen en irritaties op het werk kunnen worden besproken.

 

Kenmerkend voor de medewerkers van (bedrijf)  is hun professionaliteit. Dat betekent respect voor klanten, leveranciers en partners waarmee wordt samengewerkt. Iedere medewerker is een ambassadeur van het bedrijf. Dat vereist volstrekte integriteit bij medewerkers die immers vaak in aanraking kunnen komen met vertrouwelijke gegevens of materialen bij de klanten Vertaald naar de praktijk van alledag is de medewerker van (bedrijf) :

-              betrokken bij de doelen van de organisatie;

-              correct en dienstverlenend in zijn optreden;

-              in staat tot deskundige oordeelsvorming;

-              in staat voorbeeldgedrag te vertonen en zijn collega's aan te spreken op hun gedrag en op gemaakte afspraken; ook vertoont hij voorbeeldgedrag bij het besturen van de bedrijfsauto"s  op de openbare weg;

-              bereid verantwoording af te leggen over zijn handelingen en beslissingen

 

Als organisatie wil (bedrijf) snel, accuraat en efficiënt werken; goed werken tegen aanvaardbare kosten. (bedrijf) neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom is gekozen voor een duurzame bedrijfsvoering die over enkele jaren klimaatneutraal moet zijn. Het verkrijgen van het ISO certificaat 14001 past in die lijn. Daarbij is het streven gericht op een vermindering van broeikasgassen door een energiezuinig gebruik van vervoermiddelen, energiezuinig werken en het voorkomen van het ontstaan van afvalstoffen. Afval dat toch ontstaat wordt zoveel mogelijk voor hergebruik en recycling aangewend Terzake worden ook eisen gesteld aan de leveranciers van halffabricaten en producten.

 

 

Hygiëne en uiterlijke verzorging, personeelsreglement gedragsregels

 

Medewerkers van (bedrijf)  zien er verzorgd en netjes. Persoonlijke hygiëne is vanzelfsprekend. Het is niet toegestaan piercings zichtbaar te dragen; voor het mannelijke personeel is het dragen van oorbellen verboden. De werknemers zijn verplicht de verstrekte bedrijfskleding te dragen.

 

De werkruimten worden steeds netjes achter gelaten. De bedrijfswagen zien er steeds schoon en verzorgd uit. Bij de uitvoering van projecten worden de locaties netjes achtergelaten. Verpakkingsmaterialen, e.d. worden steeds meegenomen en op een verantwoorde manier afgevoerd.

 

 

Roken en het gebruik van medicijnen, alcohol en drugs, personeelsreglement gedragsregels

 

In het bedrijfspand en op locatie bij de opdrachtgever mag alleen worden gerookt in de daarvoor bestemde ruimten. Bij een zakelijk bezoek aan een restaurant e.d. dient rekening te worden gehouden met de Tabakswet, zoals die sinds 1 juli 2008 is aangepast.

 

Indien om gezondheidsredenen medicijnen zijn voorgeschreven door een arts, die uw reactiesnelheid ongunstig kan beïnvloeden dient u uw leidinggevende of projectleider hiervan op de hoogte te stellen. Deze medicijnen zijn meestal herkenbaar aan de gele of oranje sticker op de verpakking. Ook bij het gebruik van andere medicijnen die uw functioneren kunnen beïnvloeden is het gewenst dit te melden aan uw leidinggevende of projectleider.

 

Het is absoluut verboden voorafgaand aan of tijdens uw werk alcohol, drugs of andere verdovende middelen te  gebruiken. Overmatig gebruik van deze middelen buiten de reguliere werktijden, die uw functioneren beïnvloeden, kan leiden tot het nemen van disciplinaire maatregelen.

 

Als uitzondering op het nuttigen van alcoholische dranken geldt de bedrijfsborrel op de vrijdag of speciale door de directie vastgestelde gelegenheden. Het is evenwel absoluut niet toegestaan om u zich met een door u bestuurd vervoermiddel op de openbare weg te begeven, indien u meer dan het wettelijk toegestane promillage aan alcohol heeft geconsumeerd.

De directie van (bedrijf)  neemt nadrukkelijk afstand van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid wanneer er schade of letsel in welke vorm dan ook ontstaat of is aangebracht aan derden indien u als medewerker zich niet heeft gehouden aan de bovenstaande bepalingen.

Download personeelsreglement gedragsregels in Word. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.