Voorbeeld Ondernemingsplan Inhoudsopgave

Hieronder treft u het onderdeel voorbeeld ondernemingsplan Inhoudsopgave. In de inhoudsopgave zet u een opsomming van de verschillende hoofdstukken en sub hoofdstukken van uw ondernemingsplan. Zie hieronder een voorbeeld.

 

Voorbeeld ondernemingsplan inhoudsopgave

Inhoudsopgave

1.       Samenvatting (deze samenvatting stelt u na het schrijven van het ondernemingsplan op)

2.       Over de ondernemer(s): Een persoonlijk onderdeel waarin u uw (en eventueel van uw partners) persoonlijke gegevens vermeldt. U geeft hier aan wat uw vaardigheden zijn en wat uw doelen zijn;

3.       Een algemeen onderdeel met de volgende subonderdelen:

  a.       Omschrijving product en/ of dienst

  b.      Prijs

  c.       De rechtsvorm

  d.      Vergunningen

  e.      Algemene organisatie (zoals vestigingsplaats, taakverdeling)

4.       Concurrentieanalyse

5.       Marketingondernemingsplan

6.       SWOT analyse (Strengst, Weaknesses, Opertunities, Threats)

7.       Concurrentie: vergelijking met de punten uit de interne organisatie.

8.       Promotieondernemingsplan (reclame zoals folders en Internet reclame)

9.       Financieel ondernemingsplan

  a.       Omzetprognose

  b.      Exploitatiebegroting

  c.       Investeringsbegroting

  d.      Financieringsbegroting

  e.      Break even berekening

  f.        Solvabiliteitsberekening

De inhoudsopgave kunt u handmatig maken of u kunt de inhoudsopgave van uw ondernemingsplan laten maken door Word. In dat geval kunt u gebruik maken van het volgende stappen plan:

1.       Selecteer de titel teksten van de hoofdstukken en kies voor Kop 1. Dit houdt in dat die betreffende titel geldt als hoofdstuk;

2.       Selecteer de titel van de sub hoofdstukken en kies voor Kop 2. Dit houdt in dat die betreffende titel geldt als sub hoofdstuk;

3.       Indien er nog een verdere onderverdeling is, kunt u de titels benoemen als Kop 3, Kop 4, enzovoorts;

4.       Wanneer u klaar bent en alle titels heeft benoemd gaat u naar de eerste pagina van uw ondernemingsplan, de plaats waar u de inhoudsopgave van uw ondernemingsplan wilt invoeren;

5.       U kiest nu voor “verwijzingen” en dan voor “inhoudsopgave”. Hier krijg u een scherm te zien waar u de opmaak van de inhoudsopgave van uw ondernemingsplan kan opgeven. U kunt hier kiezen voor verschillende sjablonen, of zelf de opmaak samenstellen.

 

Een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan is het financieel plan. Hierin staat een exploitatiebegroting, een investeringsbegroting en een financieringsbegroting. In de exploitatiebegroting staat de verwachte omzet, de verwachte directe en indirecte kosten en de verwachte winst. Aan de hand van de exploitatiebegroting kan worden gekeken of er verwacht wordt winst te draaien en wat de aflossingscapaciteit zal zijn. Dit is belangrijk voor eventuele investeerders. In de investeringsbegroting staat wat er geïnvesteerd zal moeten worden, denk bijvoorbeeld aan de overname prijs van goodwill en inventaris, eventuele verbouwingen, voorfinanciering btw en werkkapitaal. In de financieringsbegroting staat hoe e.e.a. gefinancierd zal worden (eigen kapitaal, bank, geldschieters)

Download voorbeeld ondernemingsplan inhoudsopgave

Download dit onderdeel voorbeeld ondernemingsplan inhoudsopgave in Word. 

Ga naar boven op de pagina Voorbeeld Ondernemingsplan Inhoudsopgave

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. We zetten regelmatig nieuwe voorbeeld documenten online zoals voorbeeld brieven, contracten, facturen en nog veel meer.