Gratis Boekhoudprogramma

Er zijn verschillende gratis boekhoudprogramma's waar je gebruik van kunt maken. Lees hier alles over de gratis programma's en bekijk de voorbeelden. bekijk-en-download-financieel-plan
bekijk-e-download-boekhouding-excel


Gratis boekhouding Excel

gratis-boekhoudprogramma-excel-resultatenrekening

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template


Dit gratis boekhoudprogramma Excel is geschikt voor kleine ondernemers die zelf de boekhouding willen verzorgen om geld te besparen. 


Dit boekhoudprogramma in Excel heeft een Verkoopboek, een Inkoopboek en een Kasboek. Daarnaast geeft het boekhoudprogramma een overzicht van uw resultaat, de grondslagen voor uw BTW aangifte en een overzicht van de openstaande posten. 


Software gratis boekhoudprogramma

Er zijn verschillende soorten software te downloaden waarin je de boekhouding kunt verzorgen. De meeste softwarepakketten zijn geschikt voor Windows, enkele varianten zijn ook geschikt voor Apple & Linux. 

De aanbieders van deze software hopen natuurlijk wel op een bepaalde manier geld te verdienen aan het aanbieden van de gratis software. Dit doen ze door bijvoorbeeld een basis pakket geheel gratis aan te bieden en voor aanvullende modules een bijdrage te vragen. Het kan ook voorkomen dat de software gratis wordt aangeboden voor een licentie van 1 gebruiker, bij meerdere gebruikers moet dan een bijdrage worden betaald. Een andere optie is dat er voor de vragen, de helpdesk, kosten in rekening worden gebracht. 


De aanbieder van de gratis software ziet u als een potentiĆ«le klant. Ze zullen je waarschijnlijk aanbieden om je  jaarrekeningen en/ of belasting aangiftes te verzorgen. Je bent hierbij tot niets verplicht. De aanbieder van het gratis pakket kan doordat je zelf de boekhouding verzorgt, in een programma waar de aanbieder veel kennis van heeft, vaak voor goede tarieven deze diensten aanbieden. Het is dus meestal wel het overwegen waard om je jaarrekeningen en overige zaken die je zelf niet uitvoert, door deze aanbieder te laten verzorgen. 


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Gratis online boekhoudprogramma's

Bij de online gratis boekhoudprogramma's werkt het vaak net iets anders dan bij de software die wordt gedownload. Er wordt hier meer gebruik gemaakt van social networking. Je krijgt berichten en adviezen, die gericht zijn op je situatie. De aanbieder heeft immers inzicht in je boekhoud behoefte. 

Natuurlijk zal de aanbieder net zoals bij de bovenstaande aanbieders, graag extra betaalde diensten voor je willen verrichten. Het kan zijn dat de aanbieder zelf deze diensten doet, of dat de aanbieder samenwerkt met andere bedrijven die deze diensten voor je kunnen verzorgen. 

Een aantal van de aanbieders biedt een gratis versie aan, waarbij je reclame te zien krijgt. Indien je later voor een betaalde versie zou kiezen, verdwijnt deze reclame. Zo kun je zonder daar vooraf voor te betalen zien of het boekhoudprogramma voldoet aan je wensen. Als je geen last hebt van de reclame, kun je blijven in de gratis boekhoudomgeving. Dit principe is je misschien bekend van de verschillende apps die je kunt downloaden op je telefoon. 

Voorbeeld Boekhouding Excel

Voor een ZZP-er of eenvoudige eenmanszaak kan je Excel gebruiken voor je boekhouding.
Je houdt dan een inkoopboek bij, een verkoopboek, een urenregistratie en een kilometerregistratie.
Met behulp van je inkoopboek en verkoopboek maak je de winst en verliesrekening. 


boekhoudprogramma-excel-carlastemplates

Bekijk deze gratis voorbeeld boekhouding Excel template op carlastemplates.com: voorbeeld boekhouding Excel

Voorbeeld gratis boekhoudprogramma Excel

gratis-boekhoudprogramma-excel-RESULTAAT

Bekijk de verschillende gratis boekhoudprogramma's


Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is een overzicht van de verwachte omzet en kosten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een paar jaar opeenvolgend. Deze begroting kan ook een onderdeel zijn van het businessplan, wanneer je van plan bent om een bedrijf te starten. 


Uit deze calculatie kan worden gehaald hoeveel winst men verwacht te gaan behalen en of het bedrijf dus vruchtbaar zal zijn. De calculatie is een onderdeel van het financiĆ«le gedeelte van het ondernemingsplan. Hieronder staat een voorbeeld ervan. De bedragen zijn in dit onderdeel exclusief BTW. In de liquiditeitsbegroting staan de bedragen juist inclusief de BTW.


Na de omzet prognose, maak je een verwachting van de inkoopwaarde die bij die omzet hoort. Welke producten en diensten moeten er worden ingekocht om die omzet te kunnen realiseren? Dit kunnen dus producten zijn die je verkoopt, of ook bijvoorbeeld onderaannemers die je inhuurt om de omzet te behalen. 

Je inkoop is variabel, de kosten zijn hoger/ lager naarmate de omzet groeit of afneemt. 


Maak een overzicht van de verwachte kosten. Denk hierbij aan accountantskosten, verzekeringen, telefoon, pand, afschrijvingen, enzovoorts. De kosten zullen misschien in de begin periode hoger liggen in verband met de opstart van het bedrijf. Met de lagere omzet in het begin en de hogere kosten, is het waarschijnlijk dat de eerste periode een stuk negatiever eruit ziet dan de periode erna. 

Deze kosten zijn je vaste kosten per periode. Ze zullen alleen bij bepaalde staffels toenemen. Denk bijvoorbeeld aan je huurkosten, die zin maandelijks hetzelfde bedrag, tenzij je overstapt naar een grotere ruimte. 


Nadat je de inkoop en de kosten van de omzet hebt afgetrokken, moeten de belastingen nog worden verrekend. Tel de te betalen belastingen erbij op en daarna heb je het resultaat.  


In een financieel plan wordt een schatting gemaakt van onder andere de exploitatie, de investeringen en de financiering. In de exploitatiebegroting wordt een schatting gemaakt van de te verwachte omzet en kosten. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen de directe kosten (de inkoop) en de overige vaste en variabele lasten zoals bijvoorbeeld de huur en de personeelskosten.


De exploitatiebegroting wordt over het algemeen gemaakt per maand over het eerste jaar en dan vervolgens per jaar voor de 4 of 5 opvolgende jaren. Uit de begroting moet voor jezelf en/ of voor eventuele financierders blijken of het plan rendabel is en wanneer de investeringen terug verdiend kunnen worden.  


Bekijk ook de investeringsbegroting, daarin worden de benodigde investeringen weergegeven. 

In de investeringsbegroting maak je  een overzicht van je investeringen. Je geeft hier aan wat je voornemens bent te investeren op het gebied van vaste activa en vlottende activa. De vaste activa zijn bijvoorbeeld huisvesting (waaronder verbouwing), machines, apparatuur, gereedschappen, de inventaris, computerapparatuur, vervoermiddelen, goodwill (bij overname), waarborgsommen en vergunningen. 


De vlottende activa zijn bijvoorbeeld voorraden, verzekeringen, openingskosten en kasgeld. 


Het gaat bij de investeringsbegroting niet om de standaard kosten die je maakt zoals huur en inkoop, maar echt wat je voor de start van de onderneming nodig hebt. Maar voor de start van je onderneming zal je aan voorraden vaak alvast een beginnetje moeten hebben, zonder dat daar direct verkopen tegenover staan. In dat geval kan je ze meenemen in je investeringsbegroting. 


Maak een realistisch beeld en probeer niet al te veel ineens te willen. Probeer je investeringen te beperken tot wat je echt nodig hebt. 


Bekijk ook de financieringsbegroting als onderdeel van het financieel plan. 

In de financieringsbegroting vemeld je op welke wijze je de investeringen voornemens bent te financieren. Het kan zijn dat je gebruik maakt van eigen geld, eigen middelen, een lening van bekenden of familie, of gebruik maakt van een financiering van een krediet instelling of derden. 


Maak een duidelijk overzicht van de manier waarop jij de investering van je onderneming gaat financieren. snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's