Exploitatiebegroting Horeca

Op deze pagina treft u een voorbeeld Exploitatiebegroting Horeca. U heeft een mooi pand gezien voor de exploitatie van uw horeca gelegenheid. Om een lening van de bank te krijgen en/ of om te kijken of deze horeca gelegenheid een goede investering is gaat u aan de slag met een ondernemingsplanIn uw ondernemingsplan heeft u uw idee uitgewerkt naar een daadwerkelijk plan om de horeca gelegenheid te kunnen starten. Een deel van het ondernemingsplan bestaat uit een financieel plan. In dit plan geeft u de financiële kant van uw plan weer. Wat heeft u nodig om te starten met de horeca gelegenheid? Wat verwacht u om te zetten en te verdienen? Waar haalt u de financiën vandaan om uw plan uit te voeren? Al deze vragen worden beantwoord in uw financieel plan. 


Zie hieronder een voorbeeld van een exploitatiebegroting. In deze begroting staat wat u verwacht aan omzet te draaien, welke inkopen u heeft, welke kosten u heeft en wat u verwacht over te houden onder aan de streep. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met de belastingen. Deze zijn namelijk afhankelijk van de bedrijfsvorm die u kiest. Wordt het een eenmanszaak of een BV? Misschien een VOF?

Voorbeeld Exploitatiebegroting Horeca

Download de voorbeeld exploitatiebegroting horeca in Excel. 

In deze begroting is gerekend met verschillende aantallen gasten. Zo kunt u zien hoeveel gasten u gemiddeld nodig heeft om de gewenste winsten te behalen. U ziet wat het break even point is en wat u dus minimaal nodig heeft om quitte te draaien.

Deze horeca gelegenheid is een deel restaurant en een deel bar. Zo komen er verschillende omzetten uit het bar gedeelte en het restaurant gedeelte. Het kan zijn dat u enkel een bar heeft, dan vervalt het onderdeel restaurant. 

De personeelskosten lopen op, niet helemaal evenredig, omdat u met hetzelfde aantal personeel een bepaald aantal gasten kan bedienen. Het loopt dus in staffels op. Houd wel altijd rekening met de sociale lasten, vakantiegelden etc. Het kan ook zijn dat u er voor kiest om uw medewerkers via een uitzendbureau in te huren, via bijvoorbeeld een payroll constructie. In dat geval werft en selecteert u wel zelf de medewerkers, maar besteedt u de personeels- en contractadministratie uit aan een daarvoor gespecialiseerd bedrijf. U betaalt in da geval een vast uurtarief, waarbij u geen opslag aan sociale lasten, werkgeverslasten enzovoorts hoeft bij te tellen. Afhankelijk van de constructie waar u voor kiest, kunt u zelfs het verzuim risico door de payroll organisatie laten overnemen. In de horeca is deze vorm best gebruikelijk. 


Kijk voor meer informatie over uw horeca gelegenheid om de site van Horeca Nederland