Voorbeeld Balans

Hieronder treft u een voorbeeld balans. Een balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen van een bedrijf, instelling of van een persoon. Het overzicht van de bezittingen, schulden en eigen vermogen kan van een rechtspersoon of niet rechtspersoon zijn.  bekijk-en-download-financieel-plan
bekijk-e-download-boekhouding-excel


Voorbeeld balans

Balans

Bedrijfsnaam

                                  Datum                                    

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen

Investeringen

Voorraden

Debiteuren

Vooruitbetaalde kosten

Overige      

Totaal van vlottende activa


Vaste activa

Bezittingen 

Min afschrijvingen      

Netto vaste activa  

Overige activa

Goodwill      

Totaal van overige activa

Totaal van activa


Verplichtingen en eigen vermogen

Lopende verplichtingen

Crediteuren

Salarisvoorziening

Verschuldigde inkomstenbelasting

Ongerealiseerde opbrengsten

Overige

Totaal van lopende verplichtingen


Langetermijnverplichtingen

Uitstaande hypotheek    

Totaal van langetermijnverplichtingen

Eigen vermogen

Investeringskapitaal

Geaccumuleerde ingehouden winst

Totaal van eigen vermogen

Totaal van verplichtingen en eigen vermogen


Saldo

Download voorbeeld balans

voorbeeld-balans

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template

Op de balans staat wat de bezittingen zijn (de activa) en wat de schulden zijn (de passiva). De bezittingen zijn onderverdeeld in de vaste en vlottende activa. De vaste activa zijn bezittingen voor de lage termijn, denk hierbij aan machines en vastgoed. De vlottende activa zijn bezittingen die van kortere tijd in bezit zijn, denk hierbij aan voorraden. Onder de schulden valt ook het eigen vermogen. Dit is een schuld aan uzelf vanuit het bedrijf. 


De balans wordt opgesteld aan de hand van uw boekhouding. Veelal wordt dit door een accountant verzorgd. 


De balans is ook een onderdeel van een businessplan. U maakt hierin een balans met de huidige bezittingen en schulden en de verwachte bezittingen en schulden na bijvoorbeeld het eerste boekjaar. Bij de overname van een bedrijf kun je aan de hand van de balans zien waar je aan toe bent, wat je overneemt. 


Bekijk de andere voorbeelden voor uw administratie, zoals een investeringsbegroting en een exploitatiebegroting


Voor de start van een bedrijf wordt vaak een financieel plan gemaakt door de startende ondernemer. In dit plan worden de verwachtingen voor de komende jaren uiteengezet in de vorm van een exploitatiebegroting, een investeringsbegroting en een financieringsbegroting. Aan de hand van het financieel plan kan worden gekeken of de startende onderneming verwacht rendabel te worden. Dit is interessant voor jezelf en voor eventueel investeerders.


Het financieel plan is een belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan. Het kan zijn dat financierders zoals bijvoorbeeld een bank het financieel plan als een vereiste opgeven. Voor jezelf is het altijd aan te raden om de cijfers op een rijtje te zetten zodat je niet voor onverwachte situaties komt te staan, of deze in ieder geval zo veel mogelijk beperkt. 

Lees meer over een financieel plan op deze website en op de website van de kamer van koophandel


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is een overzicht van de verwachte omzet en kosten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een paar jaar opeenvolgend. Deze begroting kan ook een onderdeel zijn van het businessplan, wanneer je van plan bent om een bedrijf te starten. 


Uit deze calculatie kan worden gehaald hoeveel winst men verwacht te gaan behalen en of het bedrijf dus vruchtbaar zal zijn. De calculatie is een onderdeel van het financiĆ«le gedeelte van het ondernemingsplan. Hieronder staat een voorbeeld ervan. De bedragen zijn in dit onderdeel exclusief BTW. In de liquiditeitsbegroting staan de bedragen juist inclusief de BTW. 


Je begint met het inschatten van de omzet. Deze schatting doe je per periode jaar. Houdt er rekening mee dat je een opstart periode hebt waarin je waarschijnlijk nog een lagere omzet hebt. Naar aanleiding van de verwachtingen in de markt en de groei van de activiteiten, zou de omzet toenemen. Je gebruikt de omzet exclusief de BTW.


Het kan ook zijn dat er sprake is van seizoensgebonden steigingen en dalingen van de omzet. Hou daar rekening mee in je exploitatiebegroting. 


Na de omzet prognose, maak je een verwachting van de inkoopwaarde die bij die omzet hoort. Welke producten en diensten moeten er worden ingekocht om die omzet te kunnen realiseren? Dit kunnen dus producten zijn die je verkoopt, of ook bijvoorbeeld onderaannemers die je inhuurt om de omzet te behalen. 

Je inkoop is variabel, de kosten zijn hoger/ lager naarmate de omzet groeit of afneemt. 


Maak een overzicht van de verwachte kosten. Denk hierbij aan accountantskosten, verzekeringen, telefoon, pand, afschrijvingen, enzovoorts. De kosten zullen misschien in de begin periode hoger liggen in verband met de opstart van het bedrijf. Met de lagere omzet in het begin en de hogere kosten, is het waarschijnlijk dat de eerste periode een stuk negatiever eruit ziet dan de periode erna. 


Deze kosten zijn je vaste kosten per periode. Ze zullen alleen bij bepaalde staffels toenemen. Denk bijvoorbeeld aan je huurkosten, die zin maandelijks hetzelfde bedrag, tenzij je overstapt naar een grotere ruimte. 


Nadat je de inkoop en de kosten van de omzet hebt afgetrokken, moeten de belastingen nog worden verrekend. Tel de te betalen belastingen erbij op en daarna heb je het resultaat.  


Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. 


Vergelijkbare Pagina's