Journaalposten

Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten over journaalposten. 

Wat is een journaalpost?

Een journaalpost is een weergave van wat er in de boekhouding  gedebiteerd (vermeerderen bezit) en gecrediteerd (verminderen bezit) moet worden. De totalen van een journaalpost zijn altijd gelijk, de debet minus de credit kant is dus altijd gelijk aan 0. Een journaalpost kan uit 2 of meer regels bestaan en bestaat uit een rekening en een tegenrekening.

Wanneer een bezit dus wordt vermeerderd, dan spreken we over gedebiteerd in de boekhouding. Wanneer een bezit wordt verminderd, dan spreken we van gecrediteerd in de boekhouding.

Er wordt binnen de boekhouding gesproken over “boeken”. Dat houdt in het invoeren van de journaalposten. Elke handeling van een ondernemer wordt vertaald in een journaalpost in de boekhouding.

Overzicht boekhoudverwerking

Zoals gezegd is een toename van een bezit een debet boeking en een afname van een bezit een credit boeking. Hieronder is het totale overzicht om de journaalposten goed te kunnen boeken op de debet of credit kant. Zo kunt u zien wat er geboekt moet worden wanneer het eigen vermogen, de opbrengsten, de kosten en de schulden verminderen of vermeerderen.

Voorbeeld journaalposten

Hieronder hebben we een aantal voorbeelden van een journaalpost gemaakt. Van een simpele boeking van 2 regels, tot een stuk uitgebreider. 

Voorbeeld journaalposten simpel

staat een voorbeeld van een simpele journaalpost van een verkoop. U ontvangt een betaling op uw bankrekeningnummer van een openstaande factuur. De factuur is reeds ingeboekt op de betreffende debiteur. Met deze betaling vindt de volgende boeking plaats:

Zoals gezegd bestaat een journaalpost minimaal uit 2 regels, de rekening en de tegenrekening. De bank is vermeerderd met 1.000,-, daar is het geld op binnen gekomen. De debiteuren zijn verminderd met 1.000,-, de openstaande debiteuren zijn met dat bedrag verminderd door de betaling.

Voorbeeld journaalposten verkoop

Hieronder staat een voorbeeld journaalpost verkoop. Deze journaalpost bestaat uit meerdere regels. 

Er heeft nog geen betaling plaatsgevonden, dus de debiteuren nemen toe met 1.000,-. Het saldo van de openstaande posten debiteuren is dus met 1.000,- verhoogd. 

De verkoop is belast met 21% btw. Dit betekent dat er over de omzet 21% btw moet worden doorberekend aan de ontvanger. U moet de omzetbelasting weer in een later stadium betalen aan de Belastingdienst, waardoor de te betalen omzetbelasting toeneemt met 210,-. 

De inkoopwaarde van de omzet (dus hetgeen er betaald is als inkoopprijs) neemt toe met 700. En de voorraad goederen neemt door de levering af met 700. 


Voorbeeld journaalpost inkoop

In bovenstaand voorbeeld is er iets ingekocht op rekening. De inkoper heeft een factuur ontvangen van een crediteur en deze ingeboekt. De crediteuren nemen met het factuurbedrag 1210,- toe, dit is het bedrag inclusief de BTW. De te vorderen omzetbelasting neemt af- het is een schuldenrekening en die nemen af wanneer ze vermeerderen. Ook de voorraad goederen neemt af met het bedrag van de de factuur exclusief btw.