Administratie Crediteuren

Een voorbeeld administratie crediteuren om bij te houden welke betalingen u moet verrichten. In dit overzicht is gebruik gemaakt van Excel en  zet u de facturen die u ontvangt bij elkaar. Zodra u betalingen gaat doen pakt u het overzicht erbij en kunt u gemakkelijk zien welke facturen nog open staan. 


Voorbeeld administratie crediteuren

  • Begin in de eerste kolom met de factuurdatum. U kunt later selecties maken op de factuurdatum, om zo te kunnen zien welke facturen als eerste verzonden zijn.
  • Zet in de volgende kolom de betreffende crediteur. Wanneer u later in de spreadsheet een auto filter instelt, kunt u gemakkelijk alle facturen van die betreffende crediteur selecteren.
  • In de derde kolom vult u het factuurnummer in. Dit moeten unieke nummers zijn, onder de factuurnummers orden de facturen opgenomen in de boekhouding. 
  • Vul in de vierde kolom het factuurbedrag in. U vult het bedrag in dat u moet betalen, inclusief BTW.  
  • Vul in de daaropvolgende kolom het bedrag in dat u heeft betaald op deze factuur. Staat de factuur nog open? Dan vult u hier 0,- in. 
  • De zesde kolom berekend het bedrag dat er nog open staat op deze factuur. Onder in de totalen kunt u later het totale bedrag aan openstaande facturen zien. 
  • Bij de status vult u "open" of "betaald" in. Met behulp van de auto filter kunt u zo een overzicht filteren van alle openstaande facturen. 
  • In de laatste kolom zet u de uiterste betaaldatum. Niet alle facturen moeten binnen eenzelfde periode betaald worden. Zo kunt u zien of de factuur nog binnen de betaal termijn zit. 

Download de administratie crediteuren in Excel. 

Voorbeeld administratie debiteuren

Zoals u de administratie crediteuren hierboven kunt bijhouden, kunt u ook te werk gaan voor de debiteuren.  U start met de datum, gevolgd door de debiteur en het factuurnummer. Vervolgens vermeldt u het bedrag inclusief de BTW en het bedrag wat er betaald is. Er wordt dan automatisch uitgerekend wat het openstaande bedrag is. Zet in de zevende kolom de status open of betaald voor een snel overzicht van de openstaande facturen. 

Download de administratie debiteuren in Excel

Voordat een bedrijf wordt opgezet wordt over het algemeen een financieel plan gemaakt. Dit bestaat onder andere uit een exploitatiebegroting, een investeringsbegroting en een financieringsbegroting. In de exploitatiebegroting worden de verwachte omzet en kosten voor de komende jaren uiteengezet. Dit zijn de directe kosten en de indirecte kosten. In de investeringsbegroting staat wat er aan investeringen gedaan moet worden, te denken valt aan goodwill en inventaris, maar ook aan verbouwingen, werkkapitaal en voorfinanciering BTW, Bekijk hier meer informatie over een financieel plan en lees er meer over op de website van de kamer van koophandel.