Voorbeeld kas Excel

Een voorbeeld kas Excel om eenvoudig uw kasboek te verzorgen. Met behulp van uw kasboek zorg je voor een ordelijke administratie van je contante betalingen. Zorg er altijd voor dat je bij contante betalingen een bon vraagt. Op deze bon staat uw BTW vermeld. bekijk-en-download-financieel-plan
bekijk-e-download-boekhouding-excel


Indien je in het bezit bent van de bon, kun je deze verwerken in uw administratie en zodoende de kosten aftrekken van de winst. Ook kun je in veel gevallen de BTW terugvragen. Denk hierbij aan de BTW op bijvoorbeeld brandstof. Het is daarom van belang je bonnen goed te bewaren. Ik maak zelf gebruik van een prikker waar ik de bonnetjes op prik en daarna verwerk ik ze maandelijks in het kasboek.  


Voorbeeld kas Excel

voorbeeld-kas

Bekijk en download voorbeeld kas excel:

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template

Bovenstaand voorbeeld kun je gebruiken voor je kas administratie. Het is een Excel sheet, met voor elke maand een nieuw tabblad. De bedragen (totalen) worden automatisch berekend na het invullen.


In eerste instantie ken je een nummer toe aan de bon. Dit nummer schrijf je ook op je hard copy bon. Dit doe ik altijd om te zorgen dat er een ordelijk kas boek ontstaat. De bonnen hebben vaak een lang nummer of geen nummer, vandaar de eigen nummering. 


Zorg ervoor dat je de bonnen behorende bij het kasboek goed bewaard. Wanneer er een controle zou komen van de Belastingdienst moet je de bonnen kunnen overhandigen. Je kunt er ook voor kiezen om de bonnen in te scannen, of er een foto van te maken met je telefoon en deze door te mailen. Het maakt niet uit of je de bonnen als hard copy of digitaal bewaard, als er maar een onvervalste duidelijk leesbare bon aanwezig is bij een eventuele controle. 


Voor de start van een bedrijf wordt er vaak een financieel plan gemaakt. Dit is als onderdeel van het ondernemingsplan. In het financieel plan staat onder andere een exploitatiebegroting, een investeringsbegroting en een financieringsbegroting. In de exploitatiebegroting staat een overzicht van de verwachte omzet en de verwachte kosten over een periode van een aantal jaar. Aan de hand van deze begroting kan worden bekeken of het plan winstgevend is en in hoeveel jaar men verwacht de investering te hebben terugverdiend. Dit is interessante informatie voor jezelf, maar ook voor eventuele geldschieters.


In de investeringsbegroting staat welke investeringen er gemaakt zullen worden. Dit zijn bijvoorbeeld de overname prijs (goodwill en inventaris), maar ook het benodigde werkkapitaal, waarborgsommen en de voorfinanciering btw. 


Exploitatiebegroting

Een exploitatiebegroting is een overzicht van de verwachte omzet en kosten voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een paar jaar opeenvolgend. Deze begroting kan ook een onderdeel zijn van het businessplan, wanneer je van plan bent om een bedrijf te starten. 


Uit deze calculatie kan worden gehaald hoeveel winst men verwacht te gaan behalen en of het bedrijf dus vruchtbaar zal zijn. De calculatie is een onderdeel van het financiĆ«le gedeelte van het ondernemingsplan. Hieronder staat een voorbeeld ervan. De bedragen zijn in dit onderdeel exclusief BTW. In de liquiditeitsbegroting staan de bedragen juist inclusief de BTW.


Je begint met het inschatten van de omzet. Deze schatting doe je per periode jaar. Houdt er rekening mee dat je een opstart periode hebt waarin je waarschijnlijk nog een lagere omzet hebt. Naar aanleiding van de verwachtingen in de markt en de groei van de activiteiten, zou de omzet toenemen. Je gebruikt de omzet exclusief de BTW.


Het kan ook zijn dat er sprake is van seizoensgebonden steigingen en dalingen van de omzet. Hou daar rekening mee in je exploitatiebegroting. 


Na de omzet prognose, maak je een verwachting van de inkoopwaarde die bij die omzet hoort. Welke producten en diensten moeten er worden ingekocht om die omzet te kunnen realiseren? Dit kunnen dus producten zijn die je verkoopt, of ook bijvoorbeeld onderaannemers die je inhuurt om de omzet te behalen. 

Je inkoop is variabel, de kosten zijn hoger/ lager naarmate de omzet groeit of afneemt. 


Maak een overzicht van de verwachte kosten. Denk hierbij aan accountantskosten, verzekeringen, telefoon, pand, afschrijvingen, enzovoorts. De kosten zullen misschien in de begin periode hoger liggen in verband met de opstart van het bedrijf. Met de lagere omzet in het begin en de hogere kosten, is het waarschijnlijk dat de eerste periode een stuk negatiever eruit ziet dan de periode erna. 

Deze kosten zijn je vaste kosten per periode. Ze zullen alleen bij bepaalde staffels toenemen. Denk bijvoorbeeld aan je huurkosten, die zin maandelijks hetzelfde bedrag, tenzij je overstapt naar een grotere ruimte. 

Ook je accountantskosten zijn in principe gelijk, maar kunnen ook hoger worden bij de groei van je bedrijf. Je vaste kosten zijn wel goed in te schatten. Vraag bijvoorbeeld offertes aan bij verschillende partijen. 


Nadat je de inkoop en de kosten van de omzet hebt afgetrokken, moeten de belastingen nog worden verrekend. Tel de te betalen belastingen erbij op en daarna heb je het resultaat.  


snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's