Investeringsbegroting Horeca

Op deze pagina staat een voorbeeld van een investeringsbegroting horeca. In een investeringsbegroting staat wat je nodig hebt als eerste investering om je horeca gelegenheid up and running te hebben. De investeringsbegroting is een onderdeel van het financieel plan dat je maakt in het ondernemingsplan. In het ondernemingsplan schrijft je over het idee en de uitwerking ervan. Vervolgens ga je een raming maken van de verwachte omzet en kosten (exploitatiebegroting), maak je een investeringsbegroting en een financieringsbegroting. Financieel-plan-algemeen-alles
financieel-plan-horeca-allesIn de investeringsbegroting staan dus de kosten die je moet maken om je plan operationeel te maken. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld verbouwingskosten, inventaris kosten, kosten voor de vulling van je keuken en je bar, kosten voor het glaswerk, de borden, bestek, kas gelden, en de opstartkosten. De kosten specificeer je helder en duidelijk, eventueel in een bijlage met alle informatie erbij. De verbouwing kun je inschatten aan de hand van offertes die je aanvraagt bij een aannemer, of bijvoorbeeld indien je zelf gespecialiseerd bent, een schatting op basis van je eigen kennis en ervaring. Zorg ervoor dat je een bedrag opneemt in de begroting voor onvoorziene uitgaven. Het zou immers zonde zijn wanneer je achteraf te weinig financiering te hebben en daardoor in de problemen komt. 


Voorbeeld Investeringsbegroting horeca

investeringsbegroting-horeca

button-bekijk-voorbeeld-template
button-download-voorbeeld-template


Om de inventariskosten in te schatten kun je op verschillende horeca sites de prijzen bekijken. Het kan zijn dat je nieuwe zaken aan zal schaffen, of je gaat voor 2e hands producten. Bekijk goed alle voor en nadelen en hang er een prijskaartje aan. Maak vervolgens een gedegen inschatting van de investering die je nodig hebt om de juiste inventaris voor jouw horecagelegenheid te krijgen. Daarbij hoort natuurlijk ook het aantal tafels en stoelen die je zult neerzetten. Aan de hand hiervan kan je weer inschatten hoeveel omzet er gedraaid kan worden op een dag/ avond. 


Bekijk ook de voorbeeld exploitatiebegroting. Hierin staat wat je verwacht om te zetten, welke inkopen daar tegen over staan en welke kosten u verwacht te hebben. In de exploitatiebegroting zijn verschillende omzet staffels opgenomen. Je weet immers nog niet hoeveel gasten je kunt verwachten. Met behulp van deze begroting kun je wel zien of je plannen haalbaar zijn. Hoeveel gasten je minimaal nodig zal hebben gemiddeld per avond om break even te draaien of om de beoogde winsten te halen. 


De exploitatiebegroting maak je voor het eerste jaar op maandbasis, daarin neem je de wisselingen van de seizoenen ook mee. Vervolgens maak je de exploitatiebegroting voor de vijf opvolgende jaren op jaarbasis. Bedenk ook dat op de langere termijn bepaalde kosten kunnen steigen (zoals personeelskosten) en houd rekening met inflatie. Probeer van te voren alles zo goed mogelijk af te kaarten, zodat je een reeel plaatje creeert. 


Een ander onderdeel van een financieel plan is de financieringsbegroting. Hierin staat hoe je de investeringen die je zult maken om je plannen te realiseren gaat financieren. Je dient dus voldoende geld te hebben om de investeringen te bekostigen. Het kan zijn dat je voldoende eigen geld heeft, maar vaak komt het voor dat je een deel van de investering van de bank of een kennis of familielid dient te lenen. Deze financieringen staan in de financieringsbegroting vermeld. 


Kijk voor meer informatie over je horeca zaak op het horeca startersloket


Als je een horecazaak gaat beginnen, is het aan te raden om een ondernemingsplan te maken. Naast een financieel plan (waar de investeringsbegroting horeca een onderdeel van is), maak je een beschrijving van de plannen voor je bedrijf. Zo ga je in een ondernemingsplan onder andere kijken of de locatie voldoet, of je concept past binnen deze locatie en wie je concurrenten zijn. 


In je concurrentieanalyse ga je ijken welke concurrenten je hebt, hoe ver deze verwijderd zijn van jou en wat de concepten en prijzen zijn van je concurrenten. Het kan zijn dat je aan de hand van je concurrentieanalyse een andere locatie zult moeten kiezen, of dat je de prijzen of het concept aan moet passen. 


Het is altijd verstandig om je plannen van te voren goed ut te werken. Zo kom je voor zo min mogelijk verassingen te staan en weten jij en je eventuele investeerders waar jullie aan toe zijn. Er zijn verschillende bedrijven die je kunnen helpen bij het opstellen van een ondernemingsplan. Voor je finaancieel plan kan je de hulp inschakelen van een boekhouder of accountant. Als je een horecazaak gaat beginnhen, kan je het beste op zoek gaan naar een boekhouder of accountant ide gespecialisserd is in de branche. Zo weet je zeker dat je de beste hulp inschakelt. Op Voorbeeld Office vind je praktisch advies voor consumenten en het MKB. Daarnaast kan je hier terecht voor onder andere voorbeeld facturen, brieven en contracten. Als je advies nodig hebt voor bijvoorbeeld het het opstellen van een factuur of contract, schakel dan een specialist in om je verder te helpen. Een gespecialiseerde boekhouder of advocaat kan je verder helpen en zorgen dat je het gewenste doel bereikt. snelcursus-chatgpt-samen-met-ai

Vergelijkbare Pagina's