Boekhoudprogramma Excel Kasboek

Uw kas kunt u bijhouden in dit gratis boekhoudprogramma Excel kasboek. Zie hieronder een uitleg om uw kasboek goed bij te houden. 


Boekhoudprogramma Excel Kasboek

Met behulp van deze Excel kas spreadsheet kunt u uw kasboek bijhouden. De spreadsheet bestaat uit 12 verschillende pagina's, voor elke maand een aparte spreadsheet. 

Uitleg Boekhouding Excel Kas:

  1. Bij het begin saldo in de maand januari voert u het begin saldo van dat jaar in. dit is het eind saldo van het afgelopen jaar. De volgende maanden rekent de spreadsheet automatisch de begin saldi uit op basis van de ingevoerde mutaties. 
  2. In de eerste kolom voert u het kas nummer in. Dit is een uniek opvolgend nummer wat u zelf uit kunt kiezen. Na het verwerken van uw bon in het kasboek en het toekennen van het nummer, schrijft u het nummer op de betreffende kasbon. Zodoende weet u dat de genummerde bonnen reeds door u zijn verwerkt en kunt u als u later boekingen terug zoekt,, deze eenvoudig vinden aan de hand van het nummer. 
  3. In de tweede kolom vermeldt u de datum. Dat is de datum die op de kasbon vermeld staat, de datum waarop de aankoop heeft plaatsgevonden. 
  4. In de derde kolom staat de omschrijving van de kasbon. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld: eten/drinken, brandstof, relatiegeschenken, contante stortingen, enzovoorts. 
  5. In de vierde kolom vult u het bedrag exclusief BTW in, dit bedrag staat op elke BTW bon vermeld. Zorg er dus wel voor dat u voor een aankoop voor uw bedrijf om een BTW bon vraagt. 
  6. In de vijfde kolom staat het BTW bedrag van 6%, in deze kolom vult u het bedrag aan 6% BTW dat er in rekening is gebracht in. 
  7. In de zesde kolom vult u het bedrag van 21% BTW in, het bedrag wat BTW hoog betreft. 
  8. De laatste kolom rekent aan de hand van de hiervoor ingevoerde gegevens automatisch het totaalbedrag van de bon in. Aan de hand van deze berekening en het totaal bedrag wat op de bon staat, heeft u een extra controle dat alle gegevens juist ingevoerd zijn. 

Op deze wijze kunt u eenvoudig de boekhouding van uw kas verzorgen. Veel kleinere ondernemers kiezen ervoor om het kasboek zelf te verzorgen. Het kost u even tijd om te doen, maar scheelt erg in de kosten van uw boekhouder. Op deze wijze kunt u eenvoudig kosten besparen. 

Zorg ervoor dat u alle kasbonnen goed bewaard. De BTW kunt u in de meeste gevallen terugvragen. Berg de bonnen op, op een goede plek, en werk ze (afhankelijk van de hoeveelheid) 1 keer per maand bij in uw kasboek. De bonnen en het kasboek kunt u dan aanleveren aan de boekhouder, of zelf verwerken voor de BTW aangifte. 

Download hieronder gratis het boekhoudprogramma Excel Kas.....


Download gratis boekhoudprogramma excel kas

Download gratis het boekhoudprogramma Excel kas

Lees meer over een financieel plan op de website van de kamer van koophandel. 

Volg ons op Twitter en blijf op de hoogte van de actuele zaken.